Page:Irish minstrelsy, vol 2 - Hardiman.djvu/48

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has not been proofread.
36
IRISH MINSTRELSY.

SUIL CABHRACH EIREANN.


Air maidin gacha luain, bídhim air mearbhall suain,
’S mé ag amharc uaim air na maol-chnoic,
Mar nach clúinim an uaill, ag tarraing chum cuain,
Ná lámhach gunnaídhe-mór a m-Bínn Eadair;—
Muna d-tagad síbh go luath, beidh ar namhuid-ne go
buan,
A ngradam ró mhór a’ n-Eirinn.
’S beidh clanna fir go fuar, fliuch, ag obair faoí
dhualgas,
’S a Mhuire nach truaigh súd Gaodhail bhocht’.

Is fada sinn ag súil libh, ’n ár g-codla ’s ’n ár n-dúsgadh,
Sibh-si theacht chúgainn go h-Eirinn,
An ghasraidh lúthmhar, do ghlanfadh an smúit dhínn,
A’s an t-sean-chulaith chúmhaidh tá air Ghaedhil
bhocht’;—