Page:Irish minstrelsy, vol 2 - Hardiman.djvu/106

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has not been proofread.
94
IRISH MINSTRELSY.LE H-AIS NA SUIRE.

Eoghan ruadh O’Súilliobhán ró chan.


Maidin drúchda le h-ais na Súire, ’s mé támhach, lag,
faon,
Do dhearcas Cúil-fhionn mhaiseach, mhúinte, ghrádhmhar
sheímh,
’N a raibh an lile ag súgradh tre luisne lonnrach, mar
sgáil na g-caor,
Gan time a n-gnúis ghil an leinbh ionnraic, do b’áluinn
sgéimh.

Is blasda, búidheach, beacht do bheanduigh dúinne, ’s is
páirteach, séimh,
Is tapaidh d’úmhluígheas le’m h-ata cúingeach, a’m
láimh go féur;
Air amharc ghnúise a’s phearsan chúmtha na báibe is
léir,
Gur chealg Ciúpid le dartaibh tiúgha mé, tré lár mo
chléibh.