Page:Il Cantico de' Cantici di Salomone, volgarizzato in dialetto siciliano.djvu/15

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has not been proofread.

4 Lu to coddu è comu la turri di Davidi, ca è fabbricata cu bastiuni: milli scuti cci sunnu appizzati, tutta l' armatura di li forti.

5 Li toi dui minni, sunnu comu dui crapetti gemelli, ca pascinu 'ntra li gigghi.

6 Finu a chi dura li jornu, e s'inclinanu l'umbri, jirrò 'ntra la muntagna di la mirra, e 'ntra la collina di li 'ncenzu.

7 Sì tutta bedda, o mia diletta, nè cc' è macula in tia.

8 Veni di lu Libanu, o spusa mia veni di lu Libanu: sarrai 'ncurunata di la cima d'Amana, di la punta di Sanir, e d'Hermon, di li tani di li liuni, e di li munti di li liopardi.

9 Tu mi firisti lu cori meu, soru mia spusa, mi firisti lu me cori cu l' occhiu to, e cu lu crini di lu to coddu.

10 Quantu è beddu lu to pettu soru mia spusa! li to minni sù cchiù beddi di lu vinu, e lu ciauru di li toi 'nguenti è cchiù megghiu di qualunqui aroma.

11 Li to labbra, o spusa, sculanu di meli, latti e meli sutta la to lingua: e l' oduri di li toi vistimenti è comu lu ciauru di lu 'ncenzu.

12 Tu sì un ortu chiusu, o soru mia spusa: sì un fonti sigillatu.