Page:Hikayat Bayan Budiman.djvu/4

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has not been proofread.


patut tuan hamba pergi kerana [h]arta dunia ini menjadi susu nyawa yang maha mulia dalam itupun dibuang kerana emas itu kangkang pada segala yang menuntuti dunia pada hari kiamat ....nya kuning ..... muka orang durjana tetapi jika tuan hamba hendak berlayar juga sebaiknyalah tuan hamba bawa hamba bersama-sama karena hamba anak perempuan ..... dengan kaki adanya jika tiada .... nescaya binasalah kaki maka kata khoja maymun hai nyawaku adalah kata segala ulama perempuan itu menurut pada pantau rumahnya jika ditinggalkan nescaya binasalah rumahnya tetapi hamba meninggalkan tuan hamba ini mati hamba ke belakang juga tetapi meninggal hamba ini jika barang sesuatu kerja yang tuan hamba hendak kerjakan maka hendaklah tuan hamba menyurat dengan bayan dan tiong kita ini setelah sudah khoja maymun berpesan pada isterinya maka khoja maymun pun berlayarlah antara beberapa lamanya khoja maymun berlayar itu maka pada suatu hari isteri khoja maymun pun dendam akan suaminya maka naiklah ia pada tempat tidur ianya membuka tingkap rumahnya yang berkerawang lalu ia memandang ke bawah pada ketika itu anak raja dalam negeri itu pun lalu dari sisi rumah itu maka ia pun memandang ke atas tingkap itu maka terpandang kepada muka isteri khoja maymun maka isteri khoja maymun pun terpandang pada muka anak raja itu melihatkan rupa rasa anak raja itu terlalu indah-indah rupa pakaiannya maka anak raja itu pun berahilah hati isteri khoja maymun pun berahilah hatinya maka isteri khoja maymun pun tinggallah dengan berahinya akan anak raja itu adapun akan anak raja itu telah sampai ke istananya maka dipanggilnya