Page:He mau olelo ao e pili ana i ke ola kino na kanaka Hawaii.djvu/14

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has not been proofread.

OLELO HOAKAKA.


Ma ke Kau Ahaolelo o 1878 ua hookaawaleia he umikumamalima haneri dala no ka hoomakaukau ana a e hoolaha aku he mau Olelo Ao no na Kanaka Hawaii ; a ua kohoia o na Hon. Kipikona, J. M. Kapena a me Kakela Opio, he mau hoa iloko o ka Hale Ahaolelo, i Komite Wae, na lakou keia hana e hooko, mahope o ka pau ana o ia Kau Ahaolelo.

I ka wa i noonoo ia'i keia haawina iloko o ka Hale, ua hoomaopopo ia ka manao e hoiliili i na buke ao kaulana o na aina e, e pili ana i ka oihana lapaau a me ka hoola kino, a noloko ae o ia mau buke i wae ia'i i mau olelo ao i kupono no ke ano a me ka noho ana o na Kanaka Hawaii, a e unuhi ia iloko o ka lakou olelo kamaaina.

Ua hapai ia ka hana o ka heluhelu ana i na buke a me ka wae ana o na olelo ao, e ka Luna Hoomalu o ke Komiie. Ua lawe mai oia he nui na buke kaulana e pili ana i ka oihana lapaau a me ka hoola kino i pai ia ma Beritania, ma Farani a me Amerika ; aka, mahope o kona huli ana iloko o ia mau buke noiau, i kupono loa no na lahui o na aina kahi i hoopuka ia'i, aole nae i loaa i kekahi mokuna i hiki ke lawe okoa ia a e kau ai i rula hoomaopopo no ke ano o ka noho ana o na