Page:Hærramek ja bæsstamek Jesus Kristus ođđa Testament.pdf/800

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has been proofread.
792
18. Kap.
St. Johannes

7 Nuft ædnag go son su ječas aledam ja goar­govuođast ællam læ, nuft ædnag givse ja morraš sunji addet. Damditti go vaimostes son cælkka: nuftgo gonagaslaš æmed mon čokam, ja læsk im læk, ja morraš im mon eisigenrak šadda oaidnet;

8 de damditti bottek su givsek su bagjeli oft bæive: jabmem, ja moraš, ja nælgge, ja dolain son šadda bolddujuvvut; dastgo famolaš dat hærra Ibmel læ, gutte su duobmar læ.

9 Ja ædnam gonagasak su čirruk, ja su luoib­mamen læk, si, guđek furušam ja oaǯe himoi mield ællam læk suin, go suova si oidnek su dolast;

10 gukken si čuǯǯuk balo ditti su givsin, gælkededin: voi! voi! dunji stuorra gavpugi! Ba­bylon! don væǥalaš gavpug! dastgo oft boddo du duobmo bođi.

11 Ja ædnam gavppeolbmak su čierromen ja morraštæmen læk, go i oftage šat sin galvoid oasstemen læk;

12 golle ja silbba galvoid ja divras geđgid ja simsid, ja divras linid, ja purpur, ja silke, ja skar­lagen, ja buokslai njalgis hajidægje muoraid, ja buokslai elephant daftedujid, ja buokslai divras muorradujid, ja væikke ja ruovdde ja marmordujid;

13 ja kanelbarkko, ja suoivasid, ja vuoidaid, ja urtasid, mak njalgga haja addek, ja vine, ja oljo, ja fines jafoid, ja nisugornid, ja omid, ja savcaid, ja heppušid, ja rægaid, ja oabmebalvvalegjid, ja olbmui sieloid.

14 Ja šaddo, du siello halidi, du lut erit bataram