Page:Hærramek ja bæsstamek Jesus Kristus ođđa Testament.pdf/8

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has been proofread.


1.

Boasstot prenttijuvvum sanek:

Pag. 40. Vers 8. vajalduvvum: soabmasak čuođe gærdasaš,
— 50. — 19. bilkadasuk, loga: bulkadusak
— 67. — 28. lonasussan l. lonastussan
— 75. — 27. maŋemuš l. maŋemusta
— 111. — 5. vaimodæsek l. vaimoidæsek
— 115. — 17. boddi l. bodduš
— 121. — 36. oaivamuǯǯai l. oaivamuǯǯi
— 125. — 41. guoft laibid l. vit
— 161. — 65. vajald. ja su čalmid gofčat,
— 167. — 10. —:— guđek su lut orrom legje,
— 169. — 9, 10, 11. suoivas… l. suovas…
— 177. — 21. oftse l. gavtse
— 209. — 14. nubbe lokkai l. loǥe
— 219. — 10. goalkat l. goalkot
— 246. — 27. suddoollo l. suddoolle
— 285. — 15. beivid l. bevdid
— 328. — 3. Naidus l. Nardus
— 356. — 38. vajald. balo ditti Judalaǯain,
— 368. — 31. gallam l. galgam
— 407. — 12. ædne vieso l. ædne, Maria vieso
— 485. — 13. læppet l. læk
— 533. — 6. modnust l. moi
— 560. — 14. læk l. læppet
— 609. — 15. oskoldasak, bajašaddap l. oskaldasak, bajasšaddap
— 632. — 20. dalle l. dalle ječaidædek
— 673. — 7. čajededin l. čajetedin
— 699. — 39. gođotussan l. gađotussan
— 715. — 2. dastgo l. dastgo mi buokak
— 752. — 2. dillo l. dille
— 802. — 2. mannoi l. mannodi

2.

ŋ oarjalaǯai ng
ŧ th
đ dh
š sj
šš ssj
ʒ ds
ʒʒ dds
ǯ oarjalaǯai dj
ǯǯ dtj
c ts
cc tts
č tj
čč ttj