Page:Hærramek ja bæsstamek Jesus Kristus ođđa Testament.pdf/574

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has been proofread.
566
4. 5. Kap.
St. Paulus 2 girje

memi dokko addujuvvujep Jesus ditti, vai Jesus ællem maida min jamolaš oaǯǯai almostuvvuši.

12 De læ dalle jabmem barggolaš sistamek, mutto ællem sistadek.

13 Mutto go oft osko vuoiŋ mist læ, dam mield, mi čallujuvvum læ: osskum, damditti sard­num; nuft maida migis osskop, de damditti mi maida sardnop,

14 dieđededin, atte, gutte hærra Jesus bajas­čuoǯǯaldatti, son min bajasčuoǯǯaldatta Jesus boft, ja min auddandivvo dinguim.

15 Dastgo dat buokrakkan din ditti dapatuvvu, vai dat sagga stuorra arbmo ædnag olbmui gitto­lusai boft ain stuorrab šadda Ibmeli gudnen.

16 De damditti æp mi vaiba; mutto jos vela min olgoldas olmuš roappan, de ođđasmattujuvvu dat siskaldes bæive bæivest;

17 dastgo min gifsamek, mi oanekas læ ja gæppad, aǥalaš ja cælkkemættom divras hær­vasvuođa migjidi adda;

18 go æp mi čalmidæmek audast ane, mi oainolaš læ, mutto mi oaidnemættom læ; dastgo mi oainolaš læ, aigasaš læ, mutto mi oaidnemæt­tom læ, aǥalaš læ.

5. Kapittal.

1 Dastgo mi diettep, jos min goattamek æd­namlaš viesso roappan, de vieso Ibmelest mi oaǯǯop, vieso, mi gieđaiguim i læk dakkujuvvum, aǥalaš, almin.

2 Dastgo dast mi šuokkamen læp, haliduvadedin