Page:Hærramek ja bæsstamek Jesus Kristus ođđa Testament.pdf/244

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has been proofread.
236
14. Kap.
St. Lukas

Vuostemuš sunji celki: bældo osstim, ja fertim mon mannat ja dam isskat; rokkadallam dust, cælke mi hætte muo.

19 Ja nubbe celki: vit par vuovsaid osstim, ja vuolgam daid gæččalet; rokkadallam dust, cælke mi hætte muo.

20 Ja goalmad celki: akka mon valddim nait­tusi, ja damditti im mate boattet.

21 Ja balvvalægje bođi, ja muittali hærasis dam; de moarati ised, ja balvvalægjasis celki: vuolge hoapost gavpug balggaidi ja šiljoidi, ja doalvo sisa dek vaivašid, ja rambid, ja skirbmaid, ja čalmetemid.

22 Ja balvvalægje celki: dakkujuvvum læ, nuftgo goččuk, ja ain læ sagje.

23 Ja hærra balvvalægjai celki: vuolge balg­gai ja aidi mield, ja nagge sin boattet, vai viesso must dievva.

24 Dastgo mon cælkam digjidi, i oftage dain olbmain, guđek bovddijuvvum legje, muo mallasid oaǯo muosatet.

25 Mutto ollo olbmuk manne su mield; ja son jorggali ječas, ja sigjidi celki:

26 Jos guttege muo lusa boatta, ja i vaššot ačes ja ædnes, ja akkas, ja manaides, ja veljaides, ja oabaides, ja maida su ječas hæg, i son mate læt muo mattajægje.

27 Ja gutte ruosas i guode, ja muo maŋŋai manna, i mate læt muo mattajægje.

28 Dastgo guttemuš din gaskast, gæst miella læ torno hufsit, i vuost čoka ja golatusaid lokka,