Page:Fluors alpinas.djvu/62

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has been proofread.

 
Clingian sains hoz »resüstaunza!«
Sur las fossas dels amos!
Vusch da vit' in fraida staunza,
Larma pür' als trapassos.

Chanzunetta zuond sublima
Sdasda vita, duna fled;
Aint nel cour da tuots imprima:
Fè concordia, bunted.

Al errant in estra terra
Duna spraunza d'ün »revair«;
Do balsam a chi tres guerra
Co sieus chers nun po pü vair.

Gioda orma l'armonia,
Cha quaist di daresa our,
Fest' ais hoz, la festa tia;
Ais eir Sabbath per te, cour?


1871.