Page:Florian Ceynowa - Rozmowa Polaka z Kaszubą.djvu/29

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has been proofread.

wrocele e njejeden tę swóje żece straceł.

P. Ale, moj Bracje, jakże Ti możesz ludzji obmawjać i jich wjinować, kjedi njewjesz dokładnje o jich wistępku. Albo Ti wjesz zapewnje, że Boraci wukrziżowali Christusa.

K. Moj Panje, jo njgde njegodaje, kje jo co decht gwesno njewjem; ale wó czim jo jem przekonani, to jo pówjodaję. Tak jo jem ros, będąc w tętejszech stronach, z włosne tętejszeho szkolneho gębe czeł, kje wón sę wmóji przetomnosci zapiteł: Chto wukrziżoweł Kristusa? Jasz tu jeden z nostarszech e nowuczenszech szkólokow wstaje e wódpówjodo: Naszi przodkowje. Na co szkolni wódrzek: barzo dobrze. Tak mje sę wedaję, że to muszi bec prowda. —

P. A u was jak uczą? Kto ukrziżowala Christusa?

K. Zedze; a pó Zedach cesle. Ale Zedze krziżowale celestneho; a cesle je drzewjaneho.

P. Moj Bracje, mam Ci jeszcze jedno pitanje, ale cjicho do ucha: Powjedz mji też tak szczerze z Kaszubska, jak rozumjisz: Czili wszisci Fein-Kaszubj są poczciwji ludzje i czili sję można na njich