Page:Dr. Morten Luther ucceb Katekismusaš.djvu/50

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has been validated.

50

boft jabmemi læp havdaduvvum, vai, nuftgo Kristus, ačes hærvasvuođa boft, jabmi lut bajasčuoǯǯaldattujuvvum læ, nuft galggap migis åđđa ællemi vagjolet.