Page:Dr. Morten Luther ucceb Katekismusaš.djvu/48

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has been validated.

48

sus Kristus, min bæstamek boft, vai mi, su armost vanhurskesen dakkujuvvum, doaivomek mield, aǥalač ællem arbijægjen dakkujuvvušeimek. Dat læ ainas duot.

Njæljadašši.

Maid arvedatta dalle dat čaccegast?

Dat arvedatta, atte boares suddogas sistamek havkaduvvut galgga bæivalaš gattamu-