Page:Dr. Morten Luther ucceb Katekismusaš.djvu/19

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has been validated.

20

Mi dat læ?

Åskom, atte ibmel muo læ sivnedam ja buok æra sivnadusaid, Atte sån læ addam ja ain vela rubmaš munji bisot, ja sielo, čalmid, beljid ja buok latoid, jierme ja buok mielaid; atte sån dasa yela munji bivtasid adda ja gamagid, bårramušaid ja jukkamušaid, goađe ja sid, gališguoime ja manaid, ædnam, šivetid ja