Page:Code of Hammurabi (1904).pdf/76

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has been validated.
56
The Code of Ḫammurabi


§ 159.—XXVI, 33–46.

33 šum-ma a-wi-lum 34 ša a-na bît be-mi-šu 35 bi-ib-lam 36 u-ša-bi-lu 37 tir-ḫa-tam id-di-nu 38 a-na zinništim ša-ni-tim 39 up-ta-al-li-bis-ma 40 a-na e-mi-šu 41 mârat-ka 42 u-ul a-ḫa-az biḳ-ta-bi 43 a-bi mârtim 44 mi-im-ma 45 ša ib-ba-ab-blu-šum 46 i-tab-ba-al

§ 160.—XXVI, 47–59.

47 šum-ma a-wi-lum 48 a-na bît e-mi-im 49 bi-ib-lam 50 u-ša-bi-il 51 tir-ḫa-tam 52 id-di-in-ma 53 a-bi mârtim 54 mârti-i u-ul a-na-bad-di-ik-kum 55 iḳ-ta-bi 56 mi-im-ma ma-la 57 ib-ba-ab-lu-šum 58 uš-ta-ša-an-na-ma 59 u-ta-ar

§ 161.—XXVI, 60–77.

60 šum-ma a-wi-lum 61 a-na bît e-mi-šu 62 bi-ib-lam u-ša-bil 63 tir-ḫa-tam 64 id-di-in-ma 65 i-bi-ir-šu 66 ug-dar-ri-zu 67 e-mu-šu 68 a-na be-el aš-ša-tim 69 mârti-i u-ul bta-aḫ-ḫa-az 70 iḳ-ta-bi 71 mi-im-ma ma-la 72 ib-ba-ab-lu-šum 73 uš-ta-ša-an-na-ma 74 u-ta-ar 75 u aš-ša-zu 76 i-bi-ir-šu 77 u-ul i-iḫ-ḫa-az

§ 162.—XXVI, 78–XXVII, 6.

78 šum-ma a-wi-lum 79 aš-ša-tam 80 i-ḫu-uz 81 mârê u-li-zum-ma 82 zinništum ši-i 83 a-na ši-im-tim XXVII, 1 it-ta-la-ak 2 a-na še-ri-iḳ-bti-ša 3 a-bu-ša 4 u-ul i-ra-bag-gu-um 5 še-ri-iḳ-ta-ša 6 ša mârê-ša-ma

§ 163.—XXVII, 7–23.

7 šum-ma a-wi-lum 8 aš-ša-tam 9 i-ḫu-uz-ma 10 mârê la u-bšar-ši-šu 11 zinništum ši-i 12 a-na ši-im-tim 13 it-ta-la-ak 14 šum-ma tir-ḫa-tam 15 ša a-wi-lum šu-u 16 a-na bît e-mi-šu bub-lu 17 e-mu-šu 18 ut-te-ir-šum 19 a-na še-ri-iḳ-ti 20 zinništim šu-a-ti 21 mu-za u-ul bi-ra-ag-gu-um 22 še-ri-iḳ-ta-ša 23 ša bît a-bi-ša-ma