Page:Code of Hammurabi (1904).pdf/36

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has been validated.
16
The Code of Ḫammurabi


§ 14.—VIII, 25–29.

25 šum-ma a-wi-lum 26 mâr a-wi-lim 27 ṣi-iḫ-ra-am 28 iš-ta-ri-iḳ 29 id-da-ak

§ 15.—VIII, 30–36.

30 šum-ma a-wi-lum 31 lu warad êkallim 32 lu amat êkallim 33 lu warad MAŠ.EN.KAK 34 lu amat MAŠ.EN.KAK 35 abullam uš-te-zi 36 id-da-ak

§ 16.—VIII, 37–48.

37 šum-ma a-wi-lum 38 lu wardam lu amtam 39 ḫal-ga-am 40 ša êkallim 41 u lu MAŠ.EN.KAK 42 i-na bi-ti-šu 43 ir-ta-ki-ma 44 a-na ši-si-it 45 na-gi-ri-im 46 la uš-te-zi-a-am 47 be-el bîtim šu-u 48 id-da-ak

§ 17.—VIII, 49–58.

49 šum-ma a-wi-lum 50 lu wardam lu amtam 51 ḫal-ga-am 52 i-na ṣi-ri-im 53 iṣ-ba-at-ma 54 a-na be-li-šu 55 ir-te-di-a-aš-šu 56 II šiḳil kaspim 57 be-el wardim 58 i-na-ad-di-iš-šum

§ 18.—VIII, 59–67.

59 šum-ma wardum šu-u 60 be-el-šu 61 la iz-za-kar 62 a-na êkallim 63 i-ri-id-di-šu 64 wa-ar-ka-zu 65 ip-pa-ar-ra-aš-ma 66 a-na be-li-šu 67 u-ta-ar-ru-šu

§ 19.—VIII, 68–IX, 4.

68 šum-ma wardam 69 šu-a-ti 70 i-na bi-ti-šu 71 ik-ta-la-šu 72 wa-ar-ka wardum IX, 1 i-na ga-ti-šu 2 it-ta-aṣ-ba-at 3 a-wi-lum šu-u 4 id-da-ak

§ 20.—IX, 5–13.

5 šum-ma wardum 6 i-na ga-at 7 ṣa-bi-ta-ni-šu 8 iḫ-ta-li-iḳ 9 a-wi-lum šu-u 10 a-na be-el wardim 11 ni-iš i-lim 12 i-za-kar-ma 13 u-ta-aš-šar

§ 21.—IX, 14–21.

14 šum-ma a-wi-lum 15 bi-tam 16 ip-lu-uš 17 i-na pa-ni 18 bi-il-ši-im 19 šu-a-ti 20 i-du-uk-ku-bšu-ma 21 i-ḫa-al-bla-lu-šu