Page:Charaktery - Nalkowska.djvu/8

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has been validated.


ODBITO TRZY TYSIĄCE DWIEŚCIE EGZ. NA
PAPIERZE BEZDRZEWNYM, ORAZ SZEŚĆ
EGZ. NA PAPIERZE CZERPANYM
W DRUKARNI NARODOWEJ
W KRAKOWIE