Page:Charaktery - Nalkowska.djvu/68

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has been validated.BAZYLI. Bazyli całą istotą wydany jest na uczucie, którego doświadcza o danej chwili. Zna szczęście aż do dna, ale zna też wszystkie szały cierpienia. Ponieważ umie cierpieć, wolno mu więc ważyć się na wszystko. Jeżeli pragnie, to śmierć tylko stanąć może pomiędzy nim a celem, jeżeli kocha, to jak Tristan, jeżeli nienawidzi — jest niesprawiedliwy i okrutny.

Lubi woń skóry i prochu. Uśmiecha się, słysząc huk armat i klekot karabinów. Przecież niebezpieczeństwo nie ma dlań uroku — jednak dlatego tylko, że go niedostrzega. Lubi jeszcze zapach kwitnącego żyta. Zna głosy wszystkich zwierząt w lesie i nazwy wszystkich kwiatów. Nic nie jest dla niego trudne, prócz słów, wszystko da się wykonać łatwo i bez wysiłku. Wszystko się udaje.

Bazyli nie jest wspaniałomyślny, nie prze-

64