Page:Charaktery - Nalkowska.djvu/26

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has been validated.


państwa bez niewolników, tak Krzysztof sądzi, że konieczni są jacyś cudzoziemcy, aby spełniać gminne i niesmaczne zadanie rządzenia krajem.22