Page:Catilína - Ua Laoghaire.djvu/78

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has not been proofread.


m . catilína o ?aAt S. A ṁoṫuiġean, mbo !ee!s, EUíOGs. sáiḋte, áeepb easegeá ṫa MMM ou. ċur i n-áiriġṫe, ṫo-secuse, ṫo mam cesṫelíu. DíṫeaL a ḋéanaṁ ċun áaoṫ ar, because ṪBE piupose os ínṫenúou ṡs empbesíseó. eaLa-óain ḟóġanta, useíiu est scíeace. Do ṫuiLLeaṁ, ṫo áeseme, ṫo eata. CLú. do ṫuiLLeaṁ, Become úUusṫúous. .- tgníoṁarṫa, áeeás, ecṫs, ecúoas. laḃairt ,go .maiṫ do’n stát, seme one’s couuṫm mm ín mosás. ċáinean, seVṫ!e, áíspseíse, ceasuse. Formad, ġemousġg úmleg emót Ġiola toi- giolla,, el !eá el page. Greann mór, rL., ! appbeá !ngrseu ṁṁ :eá ṫo pouúcs. Ag. fur .am’ Ċoinniḃ, opposíus me, egeínsṫ me. maorḋaĊta, ġ" meáesim áíguíṫp. mínáire, ísaomínr sbemeúessness. measarḋaĊt, moáeselúoa, ṫempetemce, seU-sesu-eíuṫ. Rabairne, psoáíselbṫr !elVísbuess Au búbíns SNÓ oṫbes- míse,. gráin, áíssust scom. -a ?aAt áa DroĊ-ĊLeá-Ċtaiḃ, beó babṡṫs, MM mmm Suaineas, sesṫ, peeloe. gnóṫaíḃ stáit, poUúcs. ceapaiṫe, áeṫesmíneṁ eáso. áecíáeá. - Tréiṁse suainis, !eísuse. Díoṁaointeas, ṫá!eaess. Sáiṁrí-óeaĊt, ínáo!eace, !uruúous eese. . .Luiġe amaċ ar, ṫum ṫo, become ebsotbeá ín. ScLáḃaiḋeaĊta, ġ" semAe oocupelúon, memueá !elbous ámásest Saoṫrú an taiLiṁ cu!úVe.úus ṫbe soí!, esúcmṫuse. SeaLgaireaĊt, buaúns, ṫbe cbese. ċuir bun ós cionn Leó me, Repṫ me el!oo! !tom ṁenu. Ḃeartuiġeas, ! áecíáeá. ’n-a ċodaiḃ beaga, !m epísoóes. . DóiĊiġde, ṫbe mose !Atebt mearaṫal, áísṫmcúom coaiṠusíon. Caisimirt na poibLiḊeaĊta, ṫbe óm os óísṫmcúon oí pobúcḟú !úc . - CóṁĊeiLg, conspíselcf. á