Page:Cúirt na dála agus sgéal eile - Ó Cuív.djvu/34

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has been proofread.

30

II.

A roiv an duinuasal sásda lesh a vreagara a fuer shé ó’n nuini sa tráid?

Cad a ghin shé?

A veaca shé éngi a teacht?

Cé chnuic shé?

Ar louradar lena chéli?

Ar hisbeáin an fear óg ärod dò?

Cad duert an fear óg a däv an voháin?

Conas a ghoiv an duinuasal a vächas lesh a vear óg mar gheaul er an ólas sun a húirt dò?

Nuer a hrosh an duinuasal an bohán cad a ghin shé?

Ar louir an duini a vi ishdìg?

Cad duert shé lesh a nuinuasal? Duert shé lesh, etc.

A nei shé ishdeàch?

D’iarha shé d’ear a voháin a viatach shé é veara, agus cad duert fear a voháin lesh? Duert shé lesh, etc.

Nuer a hep er an nuinuasal än reagara áil ach an freagara ciàna cad a ghin shé?

Ar háini shé har n-aish irísh?

Ar ghineadar tuili cayinti lena chéli?

Cad é an maraga a ghineadar a neri na cayinti?

III.

Ar luig an duinuasal er fleasc a ghroma er a mórd?

Conas a haingh an maraga lesh?

Cá roiv an ciotal?

Cad a ví ig fear-a-tí sa chúingi?

Cad a ghin shé leo?

Ar veár shé an duinuasal?

Conas a veár shé é?

A roiv úna er a nuinuasal?

Ar ghíol shé fear a voháin?

An muar a hug shé ghò?

A vuer shé än viniú er a shgiál ó’n vear eli?

Cad é an miniú a fuer shé?