Page:Boletín RAE VI (1919).djvu/213

From Wikisource
Jump to: navigation, search
This page has not been proofread.


toronlo rei e guerrioron a moros e fizieron muitas batallas e uençiéronlos.

Est rei don Alfonso conquirié Jougo de moros, e Tub e Portugal e Bragana e Viseu, Flauia, e Delesma e Salamancha, e Çamora e Astorga e Leiión e Siethmancas e Saldanna e Sogouia e Sepulbega e Maia. Todas estas priso de moros e pobló las de [christ]ianos.

[Fol. 33 r.] Gallicia et Asturias et Alaua e Bizcaia et Urdouna e Dearri e Berueça, tot siempre foron de [christ]ianos que nunqua no las perdieron. Murié el rei don Alfonso e rregnó so fillo el rei don Fruella, e fo auol omne e mató a so ermano, e por la auileza que fizo matoronlo sos omnes, que muitos dellos auia feitos cornudos.

Quando fo muerto el rei don Fruella regnó el rei don Alfonso el Casto, el qui pobló Ouiedo, e fizo la eglesia en honor de Sant Saluador e fizo hi XII altares en honor de los XII apóstoles. E quando murié el rei don Alfonso allí lo soterroron sos omnes, et allí iaze.

Est rei don Alfonso non lexó fillo ninguno, ni non remasó omne de so lignage qui mantouiesse el reismo, et estido la tierra assí luengos tiempos. E pues acordóronse et eslieron dos iúdices porque s'cabdellassen destos dos iúdices: el uno ouo nomne Nunno Rasuera et el otro ouo nomne Laín Calbo. De el lignage de Nunno Rasuera uino l'emperador de Castiella. E del lignage de Laín Calbo uino mio Cith el campiador.

Nunno Belchídez ouo fillo a Nuño Rasuera. Nunno Rasuera ouo fillo a Gonçalbo Núnnez. Gonçalbo Núñez ouo fillo al comte Fernand Gonçálbez. Et el comte Fernand Gonçálbez ouo fillo al comte García Fernández. Et el comte García Fernández ouo fillo al comte don Sancho, el qui dio los buenos fueros. Et el comte don Sancho ouo fillo al ifant García, el que matoron en León, et una filla qui ouo nomne la ifant doña Albira. Esta ifant doña Albira casóronla con el rei don Sancho el maior, qui fo rei de Nauarra e d' Aragón, e fo sennor tro en Portogal. E pues uos diremos dest rei don Sancho çui fillo fo.

Est rei don Sancho el maior ouo tres fillos: los dos desta muller et el tercero d'otra. L'uno ouo nomne el rei don Ferrando. El otro el rei don García de Nauarra. El tercero fo el rei don Remiro d' Aragón, el que matoron en Grados.

Lidioron el rei don Ferrando et el rei don García, amos er-