Page:Boletín RAE VI (1919).djvu/213

From Wikisource
Jump to: navigation, search
This page has been proofread.


toronlo rei e guerrioron a moros e fizieron muitas batallas e uençieronlos.

Est rei don Alfonso conquirie Jougo de moros, e Tub e Portugal e Bragana e Viseu, Flauia, e Delesma e Salamancha, e Çamora e Astorga e Leiion e Siethmancas e Saldanna e Sogouia e Sepulbega e Maia. Todas estas priso de moros e poblo las de xianos.

[Fol. 33 r.] Gallicia et Asturias et Alaua e Bizcaia et Urdouna e Dearri e Berueça, tot siempre foron de xpianos que nunqua no las perdieron. Murie el rei don Alfonso e rregno so fillo el rei don Fruella, e fo auol omne e mato a so ermano, e por la auileza que fizo matoronlo sos omnes, que muitos dellos auia feitos cornudos.

Quando fo muerto el rei don Fruella regno el rei don Alfonso el Casto, el qui poblo Ouiedo, e fizo la eglesia en honor de Sant Saluador e fizo hi XII altares en honor de los XII apostoles. E quando murie el rei don Alfonso alli lo soterroron sos omnes, et alli iaze.

Est rei don Alfonso non lexo fillo ninguno, ni non remaso omne de so lignage qui mantouiesse el reismo, et estido la tierra assi luengos tiempos. E pues acordoronse et eslieron dos iudices porques cabdellassen destos dos iudices: el uno ouo nomne Nunno Rasuera et el otro ouo nomne Lain Calbo. De el lignage de Nunno Rasuera uino l' emperador de Castiella. E del lignage de Lain Calbo uino mio Cith el campiador.

Nunno Belchidez ouo fillo a Nuño Rasuera. Nunno Rasuera ouo fillo a Gonçalbo Nunnez. Gonçalbo Nuñez ouo fillo al comte Fernand Gonçalbez. Et el comte Fernand Gonçalbez ouo fillo al comte Garcia Fernandez. Et el comte Garcia Fernandez ouo fillo al comte don Sancho, el qui dio los buenos fueros. Et el comte don Sancho ouo fillo al ifant Garcia, el que matoron en Leon, et una filla qui ouo nomne la ifant dona Albira. Esta ifant dona Albira casoron la con el rei don Sancho el maior, qui fo rei de Nauarra e d' Aragon, e fo sennor tro en Portogal. E pues uos diremos dest rei don Sancho çui fillo fo.

Est rei don Sancho el maior ouo tres fillos: los dos desta muller et el tercero dotra. L'uno ouo nomne el rei don Ferrando. El otro el rei don Garcia de Nauarra. El tercero fo el rei don Remiro d' Aragon, el que matoron en Grados.

Lidioron el rei don Ferrando et el rei don Garcia, amos er-