Page:An teagasc crísdy - O Laeire.djvu/4

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
There was a problem when proofreading this page.

LIODÁN ÍSA. A Hiama, dén trócuiri oruing. A Chriost, dén trócuíri oruing. A Hiarna, dén trócuiri oruing. A Isa, ésht ling. A ísa, ésht go cecpinsa ling. A Ghie, a Ahir na vlahaa, A Vic Dé, a Hlánahóir an dSuin, A Ghie, a Sbrid NaT, A Hrlonóid Náfa, a an Die aváin, A isa, a Vic Dé Veó, A isa, a Li^ra an Ahar, A isa, a Ghileacht soluish shyry, A isa, a Ri na Glóiri, A isa, a Ghrian an Chirt, A isa, a Vic na Mayidini Muiri, A isa ró-ghrávar, A isa ró-úntiaig, A isa, a Ghie chOchduig, A isa, a Aljir a tael atá le teacht. A isa, a Aingeal na muar chOirli, A isa ro-chóchduig, A isa ro-oyingig, A isa ró-riaruig, A isa is mln irishal cry, A isa a hug grá do'n ghean- amnycht, A isa a hig grá ghúing-na, j A isa, a Ghie na shychana, A isa, a Udar na Beaha, A isa, a Haumpla gach suáilci A isa, a Chara ghiiish na n-anam, A isa, a Ghie, A isa, a Chomuirei, A isa, a Ahir na niocht, A isa, a Hevirish, na vloran, A isa, a Ghea-Eri, A isa, a ior-Holuish, i A isa, a Agana Hyry, A isa, a Vah gan teóra, A isa, a H1Í agus a Ves^a, A isa, a Luaehair na Naingeal A isa, a Ri na váig, A isa, a Oidi na n-asbal, A isa, aHeagasgoirnaSlsligeaiy A isa, a Neart na martar, | A isa, a Holas na gonfesóiri, , A isa, a Gheanamnycht may: . dean, ; A isa, a Chróing na nav ili. Den trócuiri oraing ; O, a Isa, na dar shing. Den trócuiri oruing ; O, a ísa, ésht ling. Trí TTÍ do háhar, Trí vrí do fáshi agus do vuarha Trí vrí do chroshi agus d< hrégin, Trí vrí do vuar-ulag, Trí vrí do vásh agus t'aylaca. Trí vrí t'aisheirí, Trí vrí do gheasgvála, Trí TTÍ do luachára, Trí vrí do ghlóiri. Ón ili olc, > Ón ill feaca, Ó t'erig fén, Ó chleasiv an dial, Ó sbrid na drúshi, Ó vás hyry, Ó ailí dod' veanamna, Trí rún diavar t'Ionchola Náfa, Trí vrí do vearha, Tri vrí do nyndachda, Trí VTÍ do Toaha ghiaga, A Uen Dé, a hógan peacy an dóuin ; A^á áar shing, a Hiarna /; A Uen Do, a hógan peacy an douin ; Ésht ling', a Hiarna isa. i A Uen Dé, a hógan peacy an dOuin ; Den Irócuiri oruing, A Isa, ésht ling ; A isa, ésht ling go ceaunsa. GUiMiSH. Ó, a Hiarna isa Crlost a duert " laruig agus tá le fail aguir, Ic agus do gheó shiv, buelig agus osgalófar div " ; aicimid ort go In dúrfá ghiiing tourhas do ghrá ró-náfa, ionas go lícráómls feabda le Idn-chry, le gach briahar agrus le gach gnlov, agus na sg imish chuihi ded' vola-sa, atá beó ad' Ri er hai gan íóii^u. An