Page:An t-Ogha Mor - Aonghas Mac Dhonnachaidh.djvu/6

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has been proofread.

Na tarruing claidheamh air diuidh; tha’n Togha Mór air do chùl, a Mhic Coinnich.

AN T-OGHA MOR]
[PEARDA 18