Page:An cóṁgar - Ó Cuív.djvu/11

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has been proofread.
5
AN COṀGAR

CEAĊT A CÚIG. V. AN CÚIGṀAḊ CEAĊT.

Beag, beaga; mór, móra; fada; gearr, gearra; árd, árda; íseal, ísle; duḃ, duḃa; bán, bána; donn, donna; buiḋe; dearg, dearga; gorm, gorma; láidir, láidre; lag, laga; deas, deasa.

Fáinne deas. Bórd beag. Bórd mór. Bróg ḃeag. Bróg ṁór. Fear mór. Bean ḃeag. Leaḃar bán. Leaḃar duḃ. Leaḃar gorm. Leaḃar dearg. Leaḃar buiḋe. Fala árd. Fala íseal. Garsún láidir. Garsúin laga. Cailín deas donn. Capall buiḋe. Capall donn. Capall duḃ. Fuarma fada. Binnse ġearr. Méar ḟada.

An fáinne deas. An bórd beag. An bórd mór. An ḃróg ḃeag. An ḃróg ṁór. An fear mór. An ḃean ḃeag. An leaḃar bán. An leaḃar duḃ. An fala árd. An fala íseal. An garsún láidir. An cailín deas donn. An capall buiḋe. An capall duḃ. An fuarma fada. An ḃinnse ġearr. An ṁéar ḟada.

Na búird ḃeaga. Na búird ṁóra. Na bróga beaga. Na bróga móra. Na fáinní deasa. Na fuarmaí fada. Na binnsí gearra. Na méireanna fada. Na cailíní beaga. Na buaċaillí beaga.