Page:ABC - Samegiel ja Darogiel Abes.djvu/4

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has been validated.

Ješčuogje bogstavak (Vokalak).

1.

a æ e i o u.

Mieldečuogje bogstavak (Konsonantak).

2.

b f m p v h j g ǥ (gh) k d đ (dh) t ŧ (th) l n ŋ (ng) r s š (sj) z (ds) ž (dsj) c č (tsj).

3.

a b æ f e m i p v h j o g ǥ u k s n š r ŋ t ŧ z d ž l c č.

4.

a b d e f g ǥ h i j k l m n ŋ o p r s š t ŧ u v æ z ž c č.