Page:កុមារដ្ឋាន-ម៉ម សុទ្ធ-១៩៥២.pdf/40

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has not been proofread.

៣៨

ដំរីធំណាស់ សត្វចេះអៀនខ្មាស ជាជាងសត្វផង ចាញ់កលមនុស្សលោក មកជាប់ចំណង សង់ផ្ទះលើខ្នង ជិះបានច្រើនគ្នា។


១-សង់ផ្ទះលើខ្នង ៉ គឺញែងដំរីឬកូបដំរី ៉