Page:Крещение Руси при святом князе Владимире, на эрзянском (М. Е. Евсевьев, 1888).djvu/29

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has been proofread.

21


 

законсо а маштови лемдезь ломаннень апакъ лемдтьнень никсъ мольмексъ. Лемдинь деряй Инязоронкъ прянзо, сестэ минь а кирдсынекъ сазорнокъ“. Владиміръ таго кучсь ёвтамо: „лемдянъ прянъ, монень умокъ вечкевсь тынкъ вѣранкъ“. Грекень инязоротне радувасть да кармасть сазоростъ эснэ кортамо Владимірнэнь никсъ мольме.

Сазоростъ лемзэ Анна ульнесь. Сонъ икеле оштё ламо мярсесь, кода рузтъ а парсте эрить. Кода сонъ марясь, лелянзо рузъ Инязоронень мирденень максмонзо арсить, люйсэ кармась авардеме. „Охъ лелинень, мери, эли тенкъ монъ жаль а маряванъ, мейсъ безардиде эстэдень — апакъ лемдть инязоронень ёмавтомонъ арситядо. Монь арась а тетямъ, а авамъ, пшкадьмексъ кисэнь а кинень, монъ тынкъ лангсъ ансякъ кеманъ: илимизь макстъ Владимірнэнь никсъ, монъ лучи манастырсъ туянъ эрямо“.

Лелянзо мерить тензэ: „минь миньсь-какъ содатанокъ — апаро тонеть шачи масторстотъ явмоксъ, да а кода теймексъ. Жалимизь тонъ минекъ — идикъ минекъ масторонокъ. Рузтъ икеле-якъ тенекъ ламо апаро тейнесть, ней, тонъ а молятъ деряй Инязозоростъ* туртовъ никсъ, сынь седе-якъ пекъ кежіявтыть, лангозонокъ эрямо-якъ тенекъ максмо а кармить: молинь дерятъ тонъ Владимірнэнь никсъ,