Page:Крещение Руси при святом князе Владимире, на эрзянском (М. Е. Евсевьев, 1888).djvu/13

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has been proofread.

5


 

ошъ-Новгородъ. Тетястъ куломодо мейле Ярополкъ маро Олегъ сёвнозевсть да кармасть карадо-карчо турьме. Турьместэ Олегъ прась сэдь аловъ да кулось, ошозо Ярополкъ саизе эстензэ. Марясь теде Владимиръ, кармась сонъ-гакъ Ярополкто пельме. Новгородсо Владиміръ эрясь Добрыня лелянзо маро. Добрыня кортызе сонзэ оргодьмексъ Новгородсто лія масторовъ. Владиміръ оргодьсь варягонь масторсъ да эрясь тосо колмо іеть; пурнась эстензэ покшъ „дружина“ (сиведезь салдатъ) да сась таго эсь ошозонзо-Новгородсъ. Тесэ кармась сонъ арсеме, кода Ярополкнэнь пандомсъ кеженть Олегень маштомонь кисъ.

Се шкане Новгородъ маро Кеёвъ ютксо, Полоцкъ ошнэ, эрясь Рогвольдъ лемсэ инязоро. Рогвольдонь ульнесь вельть мазы тейтерзэ — Рогнѣда. Владимиръ марясь, Рогнѣдань эснэ Ярополкъ ладси эстензэ никсъ. Кучтсь сонъ-гакъ Ярополконь троксъ Рогнѣдань ладямо. Рогвольднэнь а кода теймексъ: кавто віевть инязоротъ тейтерсэнзэ ладсить — конанень а максазо, омботсесь кежіявты лангозонзо да карми маронзо турьме. Сонъ тердинзе инязоротнень икельтсь якитсятнень да мери тенстъ: монень кавтонестъ инязоронкъ вейкеть, монъ конанень-гакъ Рогнѣдань кирдеме а карманъ; вана ансякъ тынтсинкъ икельде кевстьса совсинзэ — кинень сонсь