Page:Евангелие от Матфея на мокшанском (А. И. Тюменев, 1879).djvu/99

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has been proofread.

— 97 —

7. Еста шаштсь Тейнза ава алебастраннь кядьге марта, конаннь потмаса ульсь питній миро[1] и каязе Тейнза озада ащійти прянцъ лангсъ.

8. Няязь титяннь тонадыйнза кяжіясть кортазь: мезнньти стама юмафтамась?

9. Вадь сице вайсь міеваль оцю питнекса и явфтаваль анайхьтненти.

10. Но Іисуссь шарькыдязь сяннь азсь тейстъ: мезенти тинь сюмбаряфнясасть авать? Сонъ пара тевь тіясь лангсанъ.

11. Вадь анайхьтне арпингста улійхьть тиннь мартантъ, а Монъ афъ арпингста.

12. Каязь тите вайть телазнь лангсъ сонъ анакламень калмамати.

13. Видеста кортанъ тейнтъ, коса афъ ули азфъ Евангельсь ся сембе мастыртьеса, азфъ ули лятфтаманцъ кса и сяннь колга, мезе сонъ тіясь.

14. Еста фке кемькафтува тонадыйхьтнень езда, лемьдявійсь Іуда Искаріотъ мольсь оцю-поптненти,

15. И азсь: мезе тинь максатадъ тейнь: Монъ* тейнтъ максса Соннь? Синь путсть тейнза колманнь кемень сіяннь монеттъ.

16. И тя пингть езда вещаньдьсь тю̄жде ю̄тка максамсъ Соннь.

17. Шапаксфтыма же кшетнень васенце шиста шаштсь тонадыйхьтне Іисусти кортазь Тейнза: коса

  1. Параста шиніяй вай.

7