Page:Евангелие от Матфея на мокшанском (А. И. Тюменев, 1879).djvu/104

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has been proofread.

— 102 —

57. Сявійхьтне Іисусть вятязь Соннь оцю-попти Каіафати, коса пурамсть сю̄рмаса-содайхьтне и каштантне.

58. Петрась мольсь Соннь мельга ичкидзе мякь оцюпопыннь калдазти, и сувазь калдазу озась слугатнень марта; месъ бы няямсъ, кодама ули сянньти пецъ.

59. Оцю-поптне и каштантне и сембе синедріонсь[1] вешаньдьсть афъ виде няяфтяма Іисусть лангсъ, месъ бы максамсъ Соннь куламати.

60. Но исть мушандъ; и хоть ульсть лама афъ виде няяфнійда, изязь му. Мекипяли састь кафта афъ виде няяфтійхьть.

61. И азсть: Сонъ кортась: Монъ війса страфтамсъ Шкайннь церквать и колма шиста тіямсъ соннь.

62. Оцюпопсь стязь азсь Тейнза: месъ Тонъ мезнньга сяннь лангсъ афъ кортатъ? Кулятъ ли, мезе синь Тоннь утаратъ няяфтійхьть?

63. Іисуссь сютямась Оцюпопсь азсь Тейнза: варафтанъ Тоннь ярекъ Шкайса, азкъ тейнекь, Тонъ ли Христосатъ Шкайннь Цю̄рась?

64. Іисуссь кортай тейнза: тонъ азать: нальне азанъ тейнтъ: тячиста няйсасть ломаннь Цю̄рать озада ащійть Шкайннь війть виде кядьть ширеса и молійть менельннь облактнень лангса.

65. Еста оцюпопсь сязязнь соньценнь вельтяматнень, кортазь: Сонъ Шкайть сютцяй, мезенти неньге тейнекь няяфтійхьтнень! Вовъ тяни тинь кулясть Соннь сютцямать Шкайть утара.

  1. Вярьце судннь васта.