Page:Богдан Анфиногенов "Айшет будущего".pdf/23

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has been proofread.
НЫЛМУРТ СЯРЫСЬ

Нош тынад юбка вылад –
Унисекс.
Нош тынад юбка улад –
Туж пезьгыт макес.
Мугорыд тынад веськрес.
Тон быдэс – бадӟым вотэс.
Удмиунисекс.

*
Ку?
Тон монэ
Яратод?
Кут!
Та мынам.
Дыльды.
Тамында
Дыльды.
Мон тыныд
Адӟыто:
Тыл ӟырдыт.
Вылды.

*
Сыӵе капчи...
А-апчи! а-апчи!
Сыӵе кезьыт...
Ыш-ыш-ыш!
Сыӵе ыркыт...
Со – выль вакыт!
Мон адӟисько:
Со – тон! Со – тон!
ТОЛ ЯРАТОН.

*
Уй. Пеймыт.
И мы.
Умыт
Мир.
Ночь. Темно.
Но ми.
Горд вир.
Тон ышид
Туннэ.
Это турне
Поместим
В интернет.

45       46