Padomju Sociālistisko Republiku Savienības Valsts Himna

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Padomju Sociālistisko Republiku Savienības Valsts Himna (1944)
by Sergejs Mihalkovs, translated by Ārija Elksne and A. Vējiņš
Sergejs Mihalkovs59114Padomju Sociālistisko Republiku Savienības Valsts Himna1944Ārija Elksne and A. Vējiņš
Par brīvu un varenu republiksaimi
Mūs pulcēja diženās Krievzemes balss.
Lai zeļ tautu celtā un aug mūžam laimē
Visvarenā, vienotā Padomju valsts!
Tēvija brīvotā, tevi mēs slavinām,
Daudztautu draudzībā stipra tu audz.
Ļeņina partija, tautā kas spēku rod,
Komunistiskajā nākotnē sauc.
Mēs negaisos gājām uz sauli un brīvi,
Un Ļeņins mums rādīja ceļu, kurp iet —
Par taisnību karot un laimīgu dzīvi,
Lai cīņās un darbā mums uzvaras zied.
Tēvija brīvotā, ...
Vien Oktobra ideju iedvesmā dzīvā
Uz rītdienu Padomju Tēvzemi vest,
Un sarkano karogu, kvēli kas plīvo,
Mums sargāt un nākamām paaudzēm nest.
Tēvija brīvotā, ...