Pūpū A O ʻEwa

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Pūpū A O ʻEwa (1870s) 
anonymous

Hui:
Pūpū (aʻo ʻEwa) i ka nuʻa (nā kānaka)
E naue mai (a e ʻike)
I ka mea hou (o ka ʻāina)
Ahe ʻāina (ua kaulana)
Mai nā kūpuna mai
Alahula Puʻuloa he ala hele nō
Kaʻahupāhau, (Kaʻahupāhau)
Alahula Puʻuloa he ala hele nō
Kaʻahupāhau, Kaʻahupāhau

Nani Kaʻala hemolele i ka mālie
Kuahiwi kaulana aʻo ʻEwa
E kiʻi ana i ka makani o ka ʻāina
Hea ka Moaʻe eia au e ke aloha

Kilakila ʻo Polea noho i ka ʻolu
Ia home hoʻohihi a ka malihini
E walea ana i ka ʻolu o ke kiawe
I ka pā kolonahe a ke Kiu


This work is published before January 1, 1928 and is anonymous or pseudonymous due to unknown authorship. It is in the public domain in the United States as well as countries and areas where the copyright terms of anonymous or pseudonymous works are 100 years or less since publication.