Ottův slovník naučný/Graficon

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Ottův slovník naučný (1896)
Jindřich Brix
Graficon
238170Ottův slovník naučný — Graficon1896Jindřich Brix

Graficon [-kon], znázorněný jízdní řád železniční. Čáry vodorovné značí stanice, čarami svislými jest rozdělen den na doby po 10 minutách. Jízdní řád vlaku naznačen jest v síti té čarami šikmými, při čemž průsečné body s čarami staničnými udávají doby příjezdu neb odjezdu. G. jest nevyhnutelným při sestavování jízdních řádů a svou přehledností jest velice prospěšným při výkonné službě dopravní. Brix.


#licence info
Public domain
This work is in the public domain in the United States because it was first published outside the United States prior to January 1, 1929. Other jurisdictions have other rules. Also note that this work may not be in the public domain in the 9th Circuit if it was published after July 1, 1909, unless the author is known to have died in 1953 or earlier (more than 70 years ago).[1]

This work might not be in the public domain outside the United States and should not be transferred to a Wikisource language subdomain that excludes pre-1929 works copyrighted at home.


Toto dílo bylo poprvé zveřejněno mimo území USA před 1. lednem 1929 a je tedy podle autorského zákona USA volným dílem. Podle zákonů jiných zemí, zejm. podle Autorského zákona České republiky , volným dílem však není a nemůže proto být zveřejněno na stránkách české subdomény Wikisource - na Wikizdrojích.