Origo Mundi

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

1a. HIC INCIPIT

4# ORDINALE DE ORIGINE MUNDI.

--------------------------

DEUS PATER
En tas a nef y'm gylwyr·
formyer pup tra a vyt gvr·ys
Onan ha try on yn gvyr
en tas ha~a map hab spprys
ha hethyv me ct thesyr 5
dre ov grath dalletll an beys
y lauaraf nef ha tyr
bethens formyys orth ov brys

alemmen pan yv nef thy's gwrys
ha lenwys a eleth splan 10
ny a vyn formye an bys
par del on try hag onan
an tas ha'a mab ha'a spyrys
pur ryel yn sur certan
an re-ma yv oberys 15
del vynsyn agan honan

yn secund dyth y fynna
gruthyl ebron nef' hynwys
rag ythevel thy'm bos da
yn kynsa dyth myns vs grvrys 20
bethens ebron dreys pup tra
rak kvthe myns vs formyys
rak synsy glaw a wartha
the'n nor veys may fe dyllys

·a This stanza is written on the fly-leaf by a subsequent hand, and rather illegibly. It may not have formed a part of the original piece.
L. 18. an ebron B.
of the original piece.


yn tresse dyth dybarth gvraf 25
vntre an mor ha'n tyryow
hag pn tyr gorhenmennaf
may tefo gveyth ha losom
pup gvethen tefyns a'y saf
ov toll hy frvt ha'y delyow 30
ha'a losowys erbyn haf
degyns hns yn erberow

yn peswere gvreys perfyth
the'n beys ol golowys glan
h'aga hynwyn y a vyth 35
an houl ha'a lor ha'a stergan
my a set ahugh a'n gveyth
yn creys a'n ebron avan
An lor yn nos houl yn geyth
may rollons y golow splan 40

yn pympes dyth me a vyn
may fo formyys dre ov nel
bestes puskes hag ethyn
tyr ha mor the goullenwel
rag y whyrvyth an tyrmyn 45
drethe may fether the wel
thethe me a worhemmyn
encressyens ha bewens pel

Hic descendit Deus de pulpito et dicit Deus [hic ludit Lucifer de celo]

hethyw yw an whefes dyth
aban dalletheys gonys 50
may rug nef mor tyr ha gveyth
bestes puskes golowys
gosteyth thy'mo y a vyth
kekemys vs ynne gvreys
map den a bry yn perfyth 55
me a vyn y vos formyys

Hic faciat Adam et dicit Deus
Del ony onen ha try
tas ha map yn trynyte
ny a'd wra ty then a bry
haval d'agan face whare 60
ny a whyth in thy vody
sperys [may] hylly bewe
ha'a bewnans pan y'a kylly
the'n dor ty a dreyl arte

1b. Adam saf yn ban yn clor 65
ha treyl the gyk. ha the woys
preder my the'th whul a dor
haval they'm a'n pen the'n troys
myns vs yn tyr hag yn mor
warnethe kemer galloys 70
yn bys-ma rak dry ascor
ty a vew bys may fy loys

Adam del of dev a ras
bos gvythyas a wrontyaf thy's
War paradys my a'th as 75
saw gvraa vn dra a'n govys
War bup frut losow ha has
a vo ynny hy tevys
saw a'n frut ny fyth kymmyas
yw pren a skeyens hynwys 80
Mar a tybbryth a henna
yw hynwys pren a skyens
yn mes alemma ty a
hag a fyth marow vernens

ADAM
A das map ha spyrys sans 85
gorthyans the'th corf wek pup prys
ow formye tek ha dyblans
ty ru'm gruk pur havel thy's

L. 62. may is a restoration: there is a hole in the manuscript, which goes though the leaf to lines 111 and 112.

rag governye ow bewnans
yma loer orth both ow brys 90
pur luen yma thy'm ow whans
a'n ven cowethes ordnys
[ient ad paradisum]

DEUS PATER.
Nynsyw da yn pur certan
bones vn den y honan
heb comyth py cowethes 95
ke growet war an dor gvlan
ha cosk byth na saf yn ban
er na fo cowethes gvres


Et Adam dormiet. hic facit deus euam et ducet eam ad Adam et accipiet per manus suas. et dicit deus pater:-
Scon a onan a'th asow
my a wra thy'so parow 100
pup vr ol rag the weres
Adam ottensy vmma
ry hanow thethy hy gvra
the'th par rak hy kymmeres

EVA
arloth dev a'n nef an tas 105
kepar del os luen a ras
venytha gorthyys re by
del russys moy a'n govys
worth ow formye haval thy's
vn dev os ha persons try 110
[eva exit]

ADAM
a das ty r[e] thros thy'mmo
ascorn a'm kyk [ha] corf o
par may fo ow howethes
my a'n henow vyrago
an tas dev gorthyys re bo 115
a'n ordnes thy'm rag ov les

DEUS PATER
2a. Adam otte an puskes
ythyn a'n nef ha'a bestes
kefrys yn tyr hag yn mor
ro thethe aga hynwyn 120
y a thue the'th worhemmyn
saw na byhgh y war nep cor

ADAM
yt'hanwaf bugh ha tarow
ha margh yw best hep parow
the vap den rag ymweres 125
gaver yweges karow
daves war ve(?) lavarow
hy hanow da kemeres

lemyn hanwaf goyth ha yar
a sensaf ethyn hep par 130
the vygyens den war an beys
hos payon colom grvgyer
swan bargos bryny ha'a er
moy drethof a vyth hynwys

y rof hynwyn the'n puskes 135
porpus sowmens syllyes
ol thy'm gustyth y a vyth
lenesow ha barfusy
pysk ragof ny wra skvsy
mar corthyaf dev yn perfyth 140

DEUS PATER
Rag bones ol tek ha da
in whed dyth myns yw formyys

L. 114. See the Vulgate, Gen. ii. 23: "haec vocabitur Virago;" also the Chester Mystery of the "Creation and Fall:"
"Therefore she shalbe called I wisse
Virago nothinge amisse." Vol. I. p. 25, 1843.
L. 118. nev B.

Aga sona ny a wra
may fe seythves dyth hynmys
hen yw dyth a bowesva 145
the pup den a vo sylwys
yn dysquythyens a henna
ny a bowes desempys

Tunc iet deus pater ad celum et postea diabolus tanquam serpens loquitur ad euam in arbore scientie et dicit male ad euam.

SERPENS A. DEMON
Eua prag na thuete nes
rag cous orthyf ha talkye 150
vn dra a won a'n gothfes
a russe the thythane
beys vynytha y wharthes
rag ioy ha rag lowene
kepar yn beys ha dves 155
the'n nef grusses yskynne

EUA
pan dra yl hennn bones
lauar thy'mmo vy wharre

DEMON
Eua ny allaf methes
rag ovn ty tho'm kuhuthe 160

EUA
Drefen ow bones benen
ty a yl thy'm daryvas
awos travyth ny wrussen
venytha the gvhuthas

DEMON
A'n nef my a theth yn nans 165
eua wek gvella the cher
frut a'n wethen a skyans
dybbry byth na borth danger

2b. EUA
ffystyn alemma duwhans
worthyf na gous na moy ger 170
a'y frut dybry n'ym bes whans
dres dyfen ov arloth ker

DEMON
A venen assos goky
na gresyth thu'm lauarow
attebres ty ha'th worty 175
a'n wethen ha'y avalow
y fyeugh yn surredy
yn vr-na avel dewom
eua dus nes kemer y
rag thy's ny lauaraf gow 180

EUA
Neb a'm gruk vy ha'm gorty
ef a ruk agan dyfen
Aual na wrellen dybbry
na mos oges the'n wethen

DEMON
My a wor prag o ganso 185
rag hy bos gvethen a ras
a'y frut hy nep a theppro
a wovyth cvsyl a'n tas
tra ny vyth yn pow adro
na wothfo the tharryvas 190
mvr a foly ew thotho
an keth frut-ne mar a'n gas

EUA
A meys of ow predyry
pandra, allaf the wruthyl
An avel orth y dyrry 195
rag ovn genes bones gyl

DEMON
torr'e yn ow feryl vy
heb hokye fast haue ydo
hag inweth gvra the'th worty
may tebro ef annotho 200

EUA
Stop an wethen trogha'a dor
may hyllyf aga hethes

DEMON
my a ra saw dus yn clor
torr'e ha ke the gerthes

Tunc [eua] accipiet pomum et deferet ad adam et dicit Eua

Adam ystyn thy'm the thorn 205
tan henna theworthef vy
dyson hep whethe the gorn
dysempys gvra y thybry
[adam iet ad paradisum]

ADAM
lauar thy'mmo ty venen
an frut ple russys tyrry 210
mara pe a'n keth eghen
o dyfynnys orthyn ny

EUA
My pan esen ov quandre
clewys a'n nyl tenewen
vn el ov talleth cane 215
a vghaf wnr an wethen
ef a wruk ow husullye
frut annethy may torren
moy es dev ny a vye
bys venytha na sorren 220


L. 219. This has been partly erased by B, and the line altered to auell duow ny a vye, "like gods we should be."
L.204. yn clor seems to imply somethng like the meaning given, but I have no authority for it; perhaps this would be the best reading in l. 65, supra; see also l. 2719.

ADAM
A out warnes drok venen
worto pan wrussys cole
rag ef o tebel ethen
neb a glewsys ov cane
hag a'n doro the anken 225
mars ny a wra ymdenne
prederys peb a'y worfen
fettyl allo gorfenne

EUA
taw an el a bregewthy
a'n wethen hag a'y vertv 230
a'y frut a wrello dybry
y fethe kepar ha dev

ADAM
3a. thy'so ny vennaf cresy
na the'th fykyl lauarow
pysyn may fyyn servysy 235
th'agan arluth hep parow
rag neb a'n gruk ny a bry
a ros thy's defennadow
frut na wrellen the thybry
a'n wethen hep falladow 240

EUA
Aba[a] na vynta, cresy
ty a kyl ow herense
vynytha hedre vywy
vmma ny'm gvelyth arte

ADAM
eua kyns del vy serrys 245
my a wra ol del vynny
drov e thy'mmo dysempys
ha my a ra y dybry

Lines 225 and 237. Rare use of a as affix for Ihe first person plural: it is the regular Welsh form.
L. 241. The MS. has abano, but I think it must be read aban na.

Et tunc comedit ex poma et videt se nudum et dicit gemitu

ogh trv trv my re behas
ha re dorras an dyfen 250
a debel venyn hep ras
ty ru'm tullas sur hep ken
agan corfow noth gallas
gans deyl agan cuthe gvren
y won the wyr dev an tas 255
re sorras drewyth benen
[Adam abscondit se in paradiso]

Tune ueniet Deus pater ad Adam et dicit ei

DEUS PATER
Adam adam pandra wreth
prag na theth thu'm wolcumme

ADAM
drefen ov bos noeth hep queth
rages yth yth the gvthe 260

DEUS PATER
pyw a thysquethes thy'so
the vos noeth corf tros ha bregh
lemyn an frut grath na'th fo
mones th'y dybry hep pegh

ADAM
thy'mmo vy why a ros gvrek 265
honna yw ol the vlamye
a dorras an avel tek
hag a'n dug thy'm the dastye

DEUS PATER
Aban golste worty hy
ha gruthyl dres ov defen 270
mylyge a wraf defry
an nor y'th whythres hogen
y'th whys lavur the thybry
ty a wra bys y'th worfen
spern ha spethes ov tevy 275
hedre vy may fo anken

Eua prag y whruste sy
tulle the bryes hep ken
An avel worth y derry
wose my thy's th'y thefen 280
ty re gam wruk eredy
ha re'n dros the vur anken
pan russys thotho dybry
ha tastye frut a'n wethen
[hic demon sit presens]

EUA
A das kuf y'th wholowys 285
an sarf re ruk ow tholle
th'y falsury y cresys
pythueth re rug ov syndye
mar derre hy leuerys
kepar ha dev y fethe 290
mar pue drok a oberys
trogh y hy gans the glethe

3b. DEUS PATER
Rag ty the gola worty
ha tolle the bryes len
nefre gustyth th'y gorty 295
me a orden bos benen
may mohghaho hy huth hy
dre wul ow gorhemmyn trogh
na heb mur lavur defry
benytha ny's tevyth flogh 300
[lq. ad serpentem]
ty dyowl gvra ov gorthyby
prag y tolste sy hep ken
worth hy thempte the dyrry
an frut erbyn ov dyfen

DEMON
My a leuer thy's an cas 305
rag bos thethe ioy mar vras
ha my pup vr ow lesky
rag henna my a'n temptyas
the behe may fe ellas
aga han kepar ha my 310

DEUS PATER
ytho bethyth mylyges
pur wyr drys ol an bestes
a gertho war an nor veis
ha nefre y fyth avey
yntre the lynneth the sy 315
ha lynneth benen pup preys

Omma ny wreugh why tryge
eugh yn mes a thysympys
why a geyl of lowene
a rys thyugh yn parathys 310
ny dal thy's kauanscuse
dre the wrek y vos terrys
rng orty ty the gole
myl vap mam a veyth damneys

ADAM
a das dev y'th wolowys 325
grannt the'th whythres my a'd peys
nep peyth a oel a vercy

DEUS PATER
Adam yn dyweth a'n beys
my a wronnt oel mercy they's
ha the eua the wreghty 330

Et tunc Deus ascendit ad celum et dicit ad cherubyn

Cherubyn kemmer clethe
fystyn trogha parathys
dew then a gefyth ene
gor y yn mes desempys
pur vysy a veyth thethe 335
ha the gymmys a ve gvrys
may whrussons cam dremene
sur y vyllyk an prys

CHERUBYN
the parathys scon y thaf
rag gruthyl ol both the vrys 340
ene tus mara kafaf
yn mes y fethons gorrys
[hic descendit che.]
Adam ke yn mes a'n wlas
troha ken pow the vewe
ty the honyn the balas 345
the wrek genes the nethe
rag why re sorras an tas
m'agys byth luen edrege
fystynyugh troh an daras
rag vmma ny wreugh tryge 350
[cherubin restat in paradiso]
4a. [hic adam et eva recedunt de paradiso]

ADAM
Ellas gveles an termyn
ov arluth pan wruk serry
pan ruk drys y worhenmyn
ov ertech gruk the gylly
ny won vyth pethaf lemyn 355
nymbus gvest guskys na chy
ov holan ol the dymmyn
rag moreth a wra terry

yn mes a'm ioy ha'm whekter
res ev keskar dre terros 360
rag fout gvest ha gostotter
namna vyrwyn rag anwos

ny wothen rag ponvotter
pytheen yn gveel py yn cos
ow holen gvak dyvotter 365
ru'm kymmer ha gawel bos

Eua kymmer the gygel
rag nethe thy'nny dyllas
ha my a gans ol ow nel
yn dor the thallath palas 370

Et fodiet et terra clamat et iterum fodiet et clamat terra

Mur varth ambus dyogel
an beys th'y terry na'm gas
rag esow galsof ysel
na allaf kerthes yn fas
my a'd peys arluth vhel 375
the'n tyr ty a ry cummyas
ma'm gasso kyns ys myrwel
ynno bos thy'm the welas
[hic descendit deus pater]

DEUS PATER
Adam cummyas scon a fyth
hys the baal luen the drehy 380
thy's yth arghaf a dyreyth
gas adam the'th egery

ADAM
A syre arluth perfeth
bohes ev henna thy'nny
myns a defynno vn geyth 385
my ha'm gvrek a wra dybry

DEUS PATER
ytho kymmer hy dew hys
rag cafos thy's ha'th wrehgty

ADAM
arluth hen yw re nebes
mar quren flogh vyth denythy 390

DEUS PATER
Cafes moy thy's aban res
try heys the bal kemery
A drus musury tryl-les
ha gvet na wra falsury

ADAM
arluth cuf ol henna gvlan 395
try hes ov fal mar a'm be
my ha'm gurek ha'm flogh byhan
bysy vyth the sostene
mar tue moy nystevyth man
rag nown y wrons clamdere 400
yn vr-na rag pur thwan
daggrow tyn gvraf dyvere

DEUS PATER
kee kymmer myns a vynny
adam a'n beis ol adro
thy'so ef a veyth besy 405
hag ahanes a theffo

ADAM
A das a nef gromercy
the gorf ker gorthys re bo
eua war an beys meystry
luen gummyas yma thy'mmo 410

EUA
Gvyn agan beys ov fryes
bos granntyes thy'nny cummyes
dywort an tas dev gvella

L. 395. I have doubtfully supposed that gulan may be the Welsh llan, "an area." See also 1.859.
L. 411. Guyn beys,"fair world," is a common Cornish idiom; the possesive pronoun usually comes between the two words. It is equivalent to the Welsh gwyn vyd. See also l. 465 and passim.

the bales ha the wonys
gans kegel a thesempys 415
nethe dyllas my a wra

------------------------

4b DEUS PATER
drog yw genef gruthyl den
precyons ha haval thu'm fas
rag cola worth vn venen
gvlan ef re gollas an plas 420
a'm lef thyghyow a wrussen
th'y wythe a'n geffo graas
pan wruge dres ov dyfen
fest yn tyn ef ru'm sorras

Adam a ol the drevas 425
an degves ran thy'mmo gas
wheth in atal the kesky
ha, gans colen tha hep sor
gorre the'n meneth tabor
yn gorthyans thy'm th'y lesky 430

ADAM
arluth the voth a vyth gvrys
moy kyn fennas the gafys
pur wyr leskys ef a vyth
rag cowlenwel both the vrys
nynsus parow thy's yn beys 435
luen a grace os in perfyth
[His transiet deus pater ad celum.]
Caym hag abel ov mebbyon
eugh sacryfyeugh in scon
yn meneth the'n tas a'n nef
hag ol agas gvyr thege 440
thotho gvetyeugh offrynne
ha'y lesky del yrghys ef

L. 417· Pryce says, "That I may thee bless," quoting Keigwin; but in this version he takes no notice of atal. My own translation is very doubtful.

CAYM
A das cuf ker my a wra
arluth nef roy thy'm gul da
yn pup ober a wrellyn 445
Abel whek dun alemma
the worthye d'n arluth gvella
del yrghys agan tas thy'n
[recedit Caym.]

ABEL
Ov broder pur lowenek
my a genes the'n meneth 450
saw kyns ys mos ov thas whek
ro thy'm the vanneth perfeth
rag thy'm yma govenek
cafes the geus tregereth
the vanneth thy'm mur a blek 455
ha banneth ov mam inweth

ADAM
ov benneth prest ty a fyth
kefrys yn nos hag yn geyth
ha myns vs yn beys ry'th fo

EUA
banneth the vam kekyfrys 460
nefre thy'so my a beys
amen, yn della, re bo

ABEL
ow banneth thyugh why kyfrys
ry thy'm agas bannethow
a thev lemyn gvyn ov beys 465
ov vos sonys hep whethlow

d an B.
L. 453. Pryce gives govenek, "it comes in mind," probably from cof, "memory." I derive it rather from goven "to ask." See Welsh gofynaig, "a request."

Tunc cum istis quatuor ritis iat ad altare spaciando in platea et dicit Caym

CAYM
Abel pe feste mar bel
ny gothe thy's bones hel
ov mones the'n sacrefys

ABEL
Caym ny lettys saw vn lam 470
ov kafus banneth ov mam
ha banneth ov thas kefrys

5a. CAYM
Ru'm fey mur a wokyneth
yv mones the lesky peyth
a yl den orto bewe 475
pyth yw an gorthyans the dev
bos leskys the glow lusew
war an karrygy dege

ABEL
Caym whek preder a'd enef
awos an tas dev a'n nef 480
gvra y worhemmynnadow
thy'nny ny travyth ny gref
aban yw sur y voth ef
y lesky hep falladow

CAYM
Nans ye abel doway that 485
yn della byth ny vennaf
my re bredyrys gul prat
rag y wythe erbyn haf

ABEL
certan goky os ha mad
mar ny wreth del lauaraf 490
ty a fyth pur tormot sad
yn gulas yffarn del gresaf

Dev a ros thy's an naw ran
rag bewe orto certan
dre y luen grath ha'y versy 495
ytho prag na lenes ef
kafus y thege hep gref
hag aban vyn y lesky
[Hic venient omnes in platea]

Et tunc caym offerat partem decimarum et custodiret alteram partem decimarum et dicit caym

CAYM
rag leverel yn preve
my ny vynnaf offrynne 500
ol ov dege yn certan
a das dew luen a byte
tan resyf theworthyf ve
ov dege ha'm offryn gvlan

hay dew myr orth ov offryn 505
ha ressef thy's ov dege
rag mar ny wreth my a vyn
y thon genef arte dre

ABEL
a das dew arluth huhel
my a'th worth gans ol ov nel 510
y'm colon pur trewysy
hag a offryn thy's whare
warbarth ol ov gvyr thege
yn gorthyans thy's y lesky

DEUS PATER
rag bos abel gvyr thege 515
ef a'n gefyth yn dyweth
an ioy na thyfyk nefre
yn ov gulas ha cosoleth

L. 505. hay is perhaps inadvertently written for ha.

CAYM
Pan dra ny vyn dev gul vry
ahanaf na sowyny 520
an peyth a wrehaf ny wra
ha pup vr chatel abel
y a sowyn myl blek guel
Abel a'n pren rag henna

5b. ABEL
Ow broder whek dun the dre 525
yma vn posygyon bras
War ov wholon ov cothe
pynag vone ren ov thas
an tas a wruk ov formye
a'm offryn re woffe gras 530
ha pan wryllyf tremene
a'n bys ru'm gorre th'y wlas

CAYM
abel whek ol na wra vry
rag pup tra ol a fyth da
dre weres agan dev ny 535
a nef an arluth guella
ke yn rak del y'm kyrry
yn hanow dev a-wartha
venytha na sowyny
tan hemma war an challa 540

Tunc percuciet eum in capite et morietur et dicit lucifer

LUCIFER
Belsebuk ha satanas
eugh alemma pur thoth bras
del y'm kyrreugh ages dew
ha kyrghough the dre an guas
may hallo cane ellas 515
nefre yn tewolgow tew

SATANAS
agan arluth lucifer
ny a'n kyrgh thy's hep danger
pur lowenek
yn drog-gras th'y das adam 550
venytha na'n geffo tam
a wolow tek
[ihent ad Abel]

BELSEBUC
Mal yv genen the gafus
the vos lemyn the derrus
ha the peyn kepar ha ny 555
abel ty a dryg nefre
awos ol the wyr thege
yn tewolgow bras hep ioy

SATANAS
Dun ganso the dre warnot
th'agan arluth lucifer 560
my a gan an conternot
ha ty dyscant ym-kener

BELSEBUC
heyl syr arluth lucifer
my re gyrhas thy's the dre
mab adam a fals huder 565
may hallo genen trege

LUCIFER
Abel rag the offryn ker
ty a vyth genen nefre
ha dewolow hep nyuer
pup vr orthys ov scrynkye 570


L. 562· ym-kener must be a reciprocal passive, "sing to each other." The old translators generally render the passive by the 1st per. plur. active, saying "we do" for "it is done." See grammar.
L. 570. skrynkye is unknown to me: it may be strynkye = ystranc W. "to play tricks;" or the Armoric strinqua, "to cast," or skrin "to gnash." We have skrymba in R 2344, which I render "outcries."

Tunc veniet Deus pater ad terram loquitur cum caym et dicit Deus pater

DEUS PATER
Caym lauar ple ma abel
the vroder ov servont lel
prag nagvsy ef genes

CAYM
nep ma'n ressys the wethe
theworth henna govynne 575
py vr fuf vy y wythes
[vox clamat]

DEUS PATER
Otte voys mernans abel
the vroder prest ov kelwel
a'n dor warnaf pup teller
mylleges nefre re by 580
hag ol an tyr a bywfy
yv mylleges y'th ober

6a. ffrut da bynerre thokko
na glase bys gorfen beys
ov molleth a rof thy'so 585
molleth ov eleth kefrys

CAYM
the lef arluth a glewaf
saw the face my ny welaf
sur er ov gevw
ellas my a wor henna 590
bones ov fegh moy yn-ta
es mercy dew

lemyn dyfreth of ha gvak
pur wyr dres ol tus a'n beys
my ny won leuerel prak 595
gans pup ns vethaf lethys

L. 583. I think bynerre must be equivalent to benary, "for ever." See 1. 2196. I doubt Pryce's version, " to eat."
L. 589. For the similar line, sur er ow gew, in the Creation, p. 85, Keigwin gives, "Surely against me a dart."


DEUS PATER
Caym ny vethyth yn della
rag the lathe den mar qura
ef a'n gevyth seyth kemmys
a paynys in nor bys-ma 600
mar pyth drok vythol gureys thy's

Rag the verkye my a gura
yn bys den vyth na'th latho
pup vr-ol oberet da
guyn bys kymmys a'n gvrello 605
[Hic ds. ascendit ad celum.]


Tunc veniet chaym ad adam patrem suum et dicit adam

ADAM
Ow map py theth the vroder
prag na thethe genes dre

CAYM
Anotho mar thes preder
worth y wythyes govynne

ADAM
A myleges y'th ober 610
ty re'n lathes ru'm lowte
hag ef ahanan mar ger
ov molleth thy'so nefre
ellas vyth pan yu kyllys
Abel whek ov map kerra 615
na vythqueth pan vef formys
theworthaf drok a'n perna

na caym pan yu dynythys
pan venyons ev a'n re-ma
dre vn venen wharvethys 620
govy pan welys eva

yma dev whath ov pewe
neb ev arluth drys pup tra
my ny vennaf growethe
vynytha gans corf eva 625


Ellas vyth pan ruk cole
mar hogul worth ov eskar
kemys druk vs ov cothe
ha dewethes hag avar
yma ken thy'm the ole 630
daggrow gois in gvyr hep mar
govy vyth ol ov pewe
ov cothaf lues galar

DEUS PATER
Serafyn the adam ke
hag argh thotho growethe 635
dre ov gorhemmynnadow
wheth gans eva y wreghty
hag ef a wra dynythy
vn map da hep falladow

6b. SERAPHIN
Arluth the voth my a wra 640
del degoth thy'm yn pup le
ha bys thotho whare a
the'n bys rag y cusyllye

Et tunc iet ad adam et dicit ei

Adam an tas dev guella
a yrghys thy's growethe 645
gans the bryes ker eva
rag cafus flogh the'th servye

L. 624. The MS. has growetha, but the rhyme shews the true reading.
L. 627. I have translated eskar, "enemy," the Welsh esgar; or it might be "offspring," from ascor, the Welsh esgor, connecting the sense with the following line:-
"On my offspring so much evil is falling."

ADAM
Pan vyn an tas yn della
reys yv y wruthyl porrys
mar myn dev rag an gvella 650
del fythyaf ef a vyth gurys
dues ov howethes eva,
groweth yn gvyly a hys
gorhemmyn dev dres pup tra
res yv y vas coullenwys 655

Nans yw lemmyn tremenes
nep dew-cans a vlethynnow
na'm buef the wruthyl genes
yn kyk nag in kues hep wow

EUA
Aban vyn an tas a'n nef 660
res yv sywe y voth ef
pe-penag vo
dre grath a'n arluth guella
ny a thynyth vn flogh da
thy'n a seruyo 665

ADAM
in nomine dei patris
yn della thy'n re wharfo
war an tas dev ny a bys
y grath thy'n may tanvonno
Et tunc recedat ab ea paucumper

-----------------------------

et iterum veniet ad eam

EUA
Adam ny yl vos kelys 670
an pyth a thue yn dyweth
yma flogh genaf genys
dre voth a'n tas dev in weth

L. 649, porrys seems to be a mere adjunct to reys, meaning something like "need is imposed" See lines 683 and 1905, and D 1074. In P. 1117.2, 118.1, it is an adjunct to the verb vynne.

bynyges re bo an prys
may fe gurys an gorholeth 675
py hanow y fyth gylwys
lauar thy'mmo er the feth

ADAM
Seth a vyt y evn hanow
an tas a'n nef caradow
roy thotho grath th'y seruye 680
mos the balas my a vyn
rag sustene veunans thy'n
rys yw porrys lafurrye

Hic adam iet ad opus suum

A dev ker assoma squyth
uyn veys a quellen vn wyth 685
an termyn the thewethe
kref yv gvrythyow a'n spethes
may thyv ov dyv-vregh terrys
worte menough ov quethe

seth ov map my o thanfon 690
the yet parathys in scon
the cherubyn an guythyas
govyn orto mar a'm byth
oyl a vercy in dyweyth
theworth an tas dev a ras 695

SETH
A das ker the'th worhemmyn
my a th'y a thysempys
saw pan-dra wra-ma govyn
ny won na forth thu'm nygys

7a. ADAM
lauar an-nes ov vos vy 700
a'm bewnens my th'y bysy
A leuerel guyroneth

thy'so a'n oyl a versy
0 dythywys thy'mmo vy
gans an tas a'y dregereth 705
pan vef chacys
gans an el yn pur thefry
my ha'm gvrek rag gul foly
helhys warbarth a fuen ny
in mes scon-a paradys 710

sew olow ov thryys lyskys
ny dyf guels na flour yn bys
yn keth forth-na may kyrthys
ha ny ov tos a le-na
my ha'th vam sur kekyfrys 715
ty a wylfyth an toknys
kyn wylly mur wolowys
na thout ny fyth ken ys da

SETH
my a wra fest yn lowen
the nygys bys yn gorfen 720
A das colon caradow
ny vynnaf lettya pella
my a'd pys ov sona gura
kyns ys mos hep falladow

ADAM
ke yn kerth ov map evy 725
ha nefra ov bannat thy's
gura the nygys eredy
kyns dewheles my a'd pys

SETH
A das dovt na bertheugh why
whare my a vyn mones 730
dev a'n nef dre y versy
me a bys d'agan gueres

L. 728· Pryce gives this, "before God calleth:" I prefer comparing the word dewheles with the Welsh dychwel, "toreturn." See may tewhyllyf arta dhu'm gulas, "when I return again to my country." R 878.

Et tunc iet ad paradisum [et dt cherubin]

CHERUBIN
seth pan-dra yv the nygys
mar hyr forth dos may fynsys
lauar dy'mmo vy whare 735

SETH
A el me a leuer thy's
ov thas ev coth ha squytheys
ny garse pelle bewe
ha genef ef a'd pygys
a leuerel guyroneth 740
a'n oyl dotho dythywys
a versy yn deyth dyweth

CHERUBIN
Agy the'n yet gor the ben
Ha y syl vyth ol na gen
pe-penag-ol a wylly 745
ha myr a pup tenewen
aspy yn-ta pup eghen
whythyr pup tra ol bysy

SETH
fest yn lowen me a wra
guyn ov bys kafus cummyas 750
the wothfos pyth vo ena
rag y leuerel thu'm tas

[et respicit et vertit se dicens]

dev tek a wel yw homma
goef a gollas an wlas
sav an wethen thy'm yma 755
hy bos syghys marthys vras

L. 753. A similar phrase in l. 2441, dev tek a bren, is rendered in Pryce, "There is a fair tree." I suppose wel to be queel, "a field," but it may be, "a fair sight is this." We might perhaps read, dev teka wel, "God, a very fair sight," or "very fair field."

7b. Saw my a greys hy bos segh
ha gurys noth ol rag an pegh
a pehas ov thas ha'm mam
avel olow age threys 760
sygh yns ol kepar ha leys
ellas pan thybrys an tam

CHERUBIN
A Seth osa dynythys
agy the yet paradys
lauar thy'm pan-dra wylsta 765

SETH
ol an tekter a wylys
ny yl taves den yn bys
y leuerel bynytha
A frut de ha floures tek
menestrouthy ha can whek 770
fenten bryght Avel arhans
ha pedyr streyth vras defry
ov resek a-dyworty
worte myres may tho whans

warnethy yma gvethen 775
vhel gans lues scoren
saw noth ol yns hep dylyow
hag adro thethy rusken
nynsese a'n blyn the'n ben
noth yv ol hy scorennow 780

ha war woles pan vyrys
my a welas hy gurythyow
bys yn yffarn dywenys
yn mysk mur a tewolgow
ha'y branchys yn van tyvys 785
bys yn nef vhel golow
ha hy warbarth dyruskys
kefrys ben ha barennow

L. 781. The eight lines from 781 to 788 are put after l. 808 in the MS., but they must obviously come here.

CHERUBIN
wheth myr arte aberveth
hag ol ken ty a welfyeth 790
kyns ys dones a le-na

SETH
bos cummyas thy'm guyn ov bys
my a the'n yet desempys
may callaf gueles ken ta
[vadit et respicit et revertit]

CHERUBIN
A wylsta ken yn tor-ma 795
ys del ege agensow

SETH
vn sarf in guethen yma
best vthek hep falladow

CHERUBIN
ke weth tresse treveth th'y
ha myr gvel orth an wethen 800
myr pan-dra wylly ynny
kefrys gwrythyow ha scoren
[iterum vadit in sup(erum)]

SETH
Cherubyn el dew a ras
yn wethen me a welas
yn ban vhel worth scoren 805
flogh byen nowyth gynys
hag ef yn quethow maylys
ha kylmys fast gans lysten

8a. CHERUBIN
Mab dev o neb a wylsys
avel flogh byhan maylys 810
ef a bren adam the das

gans y gyk ha wos kefrys
pan vo termyn denythys
ha'th vam hag ol an dus vas

ef yv an oyl a versy 815
a fue the'th tas dythywys
dre y vernans yredy
ol an bys a fyth sylwys

SETH
Benyges nefre re by 820
a dev lemyn guyn ov bys
gothfos guyr ol yredy
my a vyn mos thyworthy's

CHERUBIN
kemer tyyr spus a'n aval
a dybrys adam the das
pan varwo gorr'y hep fal 825
yntre y thyns ha'y davas
Anethe ty a wylfyth
tyr gvethen tevys whare
rag ny vew moy es tryddyth
war lyrgh the vones the dre 830

SETH
bynyges re by pup tyth
my a'd worth pur wyr nefre
ov das fest lowenek vyth
mar scon a'n bys tremene

---------------------------

Et tunc veniet ad patrem [Adam et dicit ei]

A das ker my a welas 835
yn paradys fenten ras
ha warnythy vn wethen
hyr gans mur a scorennow
hag yn creys hy varennow
vn flogh maylys gans lysten 840
hen ev an oel a versy
o dethywys dy'so sy
theworth an tas dev a'n nef
ha'n el thy'm a leuerys
pan vo tryddyth tremenys 845
ty a thascor the enef

ADAM
Arluth ker thy's mur worthyans
rag hyr lour ev ov bewnans
kemmer dy'so ov enef
guyn bys vones thy'm fethys 850
lafur ha duwon a'n bys
fest pel my re'n seruyas ef

A vap ny dal keles man
an pyth a thue gvelis veyth
galsof coyth ha marthys guan 855
dynythys ev ov deweyth
an tas dev arluth a van
re'm gorre the gosoleth
ov enef ha'm corf the'n gulan
Amen pysys pup pryueth 860

8b. et tunc morietur adam et dicit seth

Tru govy ellas ellas
bos marow adam ov thas
gans y gorf a'm dynythys
kepar del fuve dremmas
yn dor my a vyn palas 865
tol may fo y'no cuthys
[seth facit sepulcrum et sepellitur adam]

L. 850. The meaning "fetched" for fethys, given in Pryce, is evidently a guess, made in ignorance of the real value of the word.
L. 853. The version in Pryce, "I am become blind," is absurd. The only doubt is about keles, which may be connected with the Welsh celu, "to conceal."
L. 859. See l. 395, where gulan occurs in the same acceptation probably.

Hic ponet seth tria grana pomi in ore ade et dicit seth

ha'y wul hyr ha doun ragtho
droga galar ev thy'mmo
y anclethyas mar uskys
[hic ponet grana in ore ade]

an try spus yn y anow 870
my a'n gor hep falladow
kepar del ve thy'm yrghys

bolungeth dew yv hemma
bones gorrys an spus-ma
pan dremenna an bys-ma 875
yn y anow bos gorrys
an tas a nef sur hep fal
a'n gruk ef thotho haual
pan`dorrasa an aval
an arluth a fue serrys 880

---------------------------

LUCIFER
aha belsebuc aha
ov otte vn purvers da
lemyn wharfethys
awos ol roweth adam
bys thy's vmma yn vn lam 885
ef a vyth kyrhys

SATANAS
my a kyrgh an guas wharre
bynytha rag growethe
genen ny yn tewolgow
belsebuc del y'm kyrry 890
fystyn duwhans gueres vy
ov ton a plos casadow
[hic descendunt]

BELSEBUC

My a'th wheres orth y thon
the yffarn kepar hag on
war geyn lowarn py brathky 895
awos ol the fath ha'th son
genen ny y fyth the thron
yn ponvotter venary
[hic accipiat animam et portabit ad infernum]

SATANAS
Adam ty a ve gothys
pan eses yn paradys 900
avel harlot ov lordye
ha rag henna desempys
ny a'th deg bys gorfen vys
yn ponow the wrowethe

9a. BELSEBUC
Heyl ov arluth yn the se 905
otte kyrhys thy's the dre
genen ny an harlot bras
adam plos a thesefse
warnan conquerrye neffre
lemyn ef yv agan guas 910

LUCIFER
ov banneth theugwhy pup prys
mar tha y wreugh ov nygys
prest yn pup le
gorreugh an fals nygethys
gans abel a desempys 915
the yssethe

--------------------------

L. go8. The sense given in Pryce is, "had begun;" but the meaning of the Welsh deisyfu, "to desire," suits it better. See l. 2730.

Hic incipit de noe et nave et dicit deus

DEUS PATER
Drog yv genef gruthyl den
precins haual thy'm certen
rag cole orth vn venen
gulan ef re gollas an plas 920
a'm luf thyghyow a wrussen
pan wruge dres ov defen
mes a parathys lowen
an el whare a'n gores

ow spyrys ny dryc nefre 925
yn corf map den vyth yn beys
ha reson yv ha prage
rag y vos kyc methel gurys
nynsus den ort ov seruye
len ha guyryon me a greys 930
yn ol an beys sav noe
ha'y wrek ha'y flehes kefrys

Tunc veniet deus pater ad noe et dicit

DEUS PATER
Sa ban noe ow seruont ker
dus gene pols the wandre
ha dy'so my a leuer 935
yntrethon taclow pryve

NOE
A das dev yn vhelder
bynyges re by nefre
rag genes yn pup teller
parys of the lafurye 940

DEUS PATER
Noe mar luen yv an beys
lemyn a scherewynsy

L. 933· Pryce gives Ga ban, but the manuscript has Sa; a comparison with Saw, in fol. 7b. l. 1, with Salamon, in 21b. l. 3 from bottom, &c. &c. will clearly show this. It is a contraction from Saf yn ban. See l. 65; see also l. 1403.

may thew theweth dynythys
ynno a gyk pup huny
gans pegh mar vr ev flerys 945
na nllaf sparie na moy
hep gul dyel a ver speys
war pep ol sur marnas ty

Rag henna fystyn ke gura
gorhel a blankos playnyys 950
hag ynno lues trygva
romes y a vyth gylwys
aves hag agy yn-ta
gans pek bethens stanchvrys
ha tryhans keuelyn da 955
an lester a vyth a hys

ha hanter cans keuelyn
yn-weth ty a wra y les
yn vhelder my a vyn
dek-warn-ugans y vos gures 960
war tu dylarg daras yn
ty a wra yv port hynwes
tresters dretho ty a pyn
a-drus rag na vo degees

9b. NOE
Arluth kepar del vynny 965
an gorhel sur my a'n gura
pyth ev an ethom dy'nny
cafus lafur an par-na
aban vynnyth pup huny
lathe ol an nor vys-ma 970
sav vnsel ov tus hammy
lath ny ganse mage ta

DEUS PATER
noe dre the thadder bras
ty a vew ov grath nefre
kemer the wrek ha'th flehas 975
h'aga, gvraget gor ganse
a bub eghen best yn wlas
gor genes dew annethe
a bup kynde ethen vas
y'th worhel guet dew gorre 980

rag lyf bras my a thoro
a gutho ol an nor beys
myns den vs yn beys may fo
kyns bos due an lyf buthes
spyrys a vewnans ynno 985
vynytha na vo guylys
gor gura del dyscaf thy'so
pan vo gures my a thue thy's

A bub eghen a kunda
gorow ha benow yn weth 990
aga gore ty a wra
yn the worhel aberveth
pup maner bos yn bys-ma
vs the dybry may telet
rag den ha best magata 995
yn the lester ty a fet

tunc transeat deus pater in celum el dicit noe

Arluth cuf the arghadow
y wruthyl res ev thy'mmo
ythaf hep ynnyadow
the wonys a dro thotho 1000

Tunc iet noe ad uxorem suam et dicit ei noe

NOE
heeth ov bool thy'mmo tovth ta
ov thardar ha'm mortholow

L. 984. Due in this place cannot possibly mean "come." See l. 2838, where there can be no douht whatever of the meaning. May it be from deweth, "end?"

my a vyn mos alema
the wruthyl ov nygyssow

UXOR NOE
mester yn scon my a wra 1005
the'n tas a nef caradow
pup ober ol yn bys-ma
a wren re bo plygadow

Tunc iet ad operandam navem suam et dicit noe

NOE
A dev ker assoma squyth
prynnyer derow ov trehy 1010
vytheth powes my ny'm byth
mar vrevv ew ov yssyly
guyn veys ha quellen an gyth
may fe yrhys thy'm hethy
arluth warnas tregeryth 1015
goef a ra the serry

Et tune veniet deus pater ad noe et dicit ei

DEUS PATER
lemyn noy y'th worhel ke
ty hag ol meyny the gy
drefen luen ty thu'm seruye
ov cres a fet venary 1020
a pup best kemmyr whare
gorow ha benow defry
ol a'n ethyn ov nyge
guet copel may kemery

10b. Annethe the sawye has 1025
rag sythyn wose hemma
dew vgens dyth my a as
glaw the gothe awartha
kynyuer den vs yn wlas
na tra yn bys ov pewe 1030

sav vnsol ty ha'th flehas
gans lyf y wraf the lathe

NOE
a das benyges del os
the arhadow me a wra
my a vyn alemma mos 1035
tho'm gvrek ha'm flehes totta

[Noe dicit ad uxorem suam]

a vryes hep falladow
mebyon ha myrhes kefrys
dre voth a'n tas caradow
ymma gorhyl cref ordnys 1040
ffystynnyn fast bys thotho
rag y tue lyf war an bys
may fo pup den ol ynno
ha pup best warbarth buthys

UXOR
A mester ker my a wra 1045
pup tra kepar del vynny
dun ol the'n gorhyl toth da
gans lyf na wrellen buthy

SEM
del yv gorhemmynnys thy'n
my a's gor bys yn gorhal 1050
kefrys bestes hag ethyn
ha cam degyns bos hep fal

CAM
Ota saw bos war ov kyn
Jafet degyns saw aral
awos an tas fystenyn 1055
rag ovn namnag of pur thal

JAFET
yma gene vn be da
agorre hag eys kemyskys
ol the'n bestes vs omma
a gef bos lour dewthek mys 1060

Et tunc eant omnes intra homines et jumenta et dicit noe

yn hanow a'n tas gvella
dun aberveth desempys
agan gorhyl a wartha
gans glaw ef a vyt cuthys
mergh guarthek mogh ha deves 1065
dreugh abervet desempys
sav an ethyn byneges
y a nyg quyc hag vskys
a das del on the wythres
a bol hag a lyys formys 1070
byth dy'nny nerth ha gveres
rag warnas prest ny a bys

SEM
my a vyn lemyn tyldye
guartha a'n gorhyl gans queth
ha henna a ra guythe 1075
na theffo glaw aberveth

CAM
yn hanow dev d'y lawe
tyy py ny agan beth meth
yma ov tegens ywe
hager gowes war ov feth 1080

a gorra B.
L. 1079. I divide tegens ywe, not tegen sywe, as in Pryce. I know no other instance of such a construction as he gies; in the MS. the words are not divided at all.

JAFET
ota cowes pur ahas
ny's pyrth den mara peys pel
a wronnd an dor stremys bras
ov tewraga gans mur nel

1Ob. NOE
dre grath a'n nef agan tas 1085
ny a's feeth kyn fo mur fel
agan gorhel re nygyas
re'n sawye arluth huhel

------------------------

DEUS PATER
Marow yv pup tra ese
spyrys a vewnans ynno 1090
my a worhemmyn whare
the'n glaw na moy na wrello
an lyf woth gurens ymdenne
me a commonnd scon dotho
th'y teller kyns eus arte 1095
noe gonys may hallo

NOE
gallas an glaw the ves gvlan
ha'n dour my a gres basseys
da yv yn mes dyllo bran
mar ses dor segh war an beys 1100

SEM
My a's dyllo ahanan
ny thue arte my a greys
mar kyf carynnyas certan
warnethe y tryg pup preys

L. 1085-8. I can account for ny only by supposing it to be the complement of agan in the preceding line, curiously brought into a second verse. For the next verses, see Pryce sub voc. renygyas and rensawy; shewing that he had seen some translation of this mystery, which he misunderstood.
L. 1093. I suppose woth "angry," &c. Cf. gwyth, Welsh: perhaps the word may be weth, "also."


Et tunc mittet corvum extra et ultra non est reversa

NOE
Guyr thy'm ty a tharyvas 1105
an vargh-vran-na th'y whele
yma war garynnyas bras
ov tybry fest dybyte
an golom glas hy lagas
yn mes gura hy delyfre
lelle ethen ren-ov-thas
leuerel ny won ple fe

SEM
my a wra hy delyfre
whare a das caradow
ha by a wra aspye 1115
mar sus dor segh yn nep pow

Et tunc mittet columbam extra quae statim reuertetur ad navem et capietur intra

CAM
hy delyfre my a wra
yn mes yn hanow a'n tas
lemyn ke aspy in-ta
mar sus tyr segh in neb gulas 1120
[hic venit columba portans ramum olive in ore suo]


JAFET
dynythys yv hag yma
yn hy myyn branch olyf glas
hy cemeres my a wra
agy the'n gorhyl toth bras

NOE
An tas dev re bo gorthyys 1125
synsys mur on th'y gare

L. 1108. vargh-vran, literally "horse-crow," is a raven: in the vocabularies it is marvran.

nans yw an lyfow basseys
pan vs gveyth ov tesehe
ov mebyon my a gy peys
yn mes wheth dylleugh trysse 1130
mar kyf tyr sygh my a greys
dy'nny ny thewhel arte

JAFET
Kepar del vynny a das
my a wra the arhadow
colom whek glas hy lagas 1135
ke nyg a-vgh lues pow
tyr segh yn guel nag yn pras
mar kefyth yn gvyr hep gow
ynno gueet in-ta whelas
bos the'th ly ha the'th kynyow 1140
Et mittet aliam, columbam que revertetur portans ramum olive in ore suob

11a. SEM
Na nyl oges nag yn pel
ny's guelaf ov trenyge
hy re gafes dyhogel
dor dyseghys yn nep le

NOE
yn hanow a'n tas vhel 1145
an gorhel gvren dyscuthe
Bos segh ha tek an awel
the dev y coth thy's grasse

Et tunc discooperiant nauem et dicit Noe

gorthyans ha gras thy's a das
dyseghys yv an nor veys 1150
nynsus yn guel nag yn pras
tus vev saw ny my a greys

b This line erased by a subsequent hand.

UXOR
gurens dev y voth ha'y vynnas
py-penag vo yn y vreys
pur wyr y gallos yv bras 1155
yn nef hag yn tyr kefrys

Et tunc veniet Deus pater ad Noe et stans in platea et dicit

DEUS PATER
Noe my a worhernrnyn thy's
ke yn mes a'th worhel scon
the wrek ha'th flehas kefrys
ethyn bestes ha prevyon 1160
cresseugh coullenweugh an beys
avel kyns ketep map pron
rag may fewgwhy sostoneys
eugh the wonys guel ha ton

NOE
the volungeth yn pup le 1165
arluth vhel my a wra
yn mes a'n gorhel wharre
my ha'm gurek ha'm flehas A
yn onour dev th'y lawe
guren vn alter tek ha da 1170
may hyllyn sacryfye
thotho war an keth honna

CAM
yn dewellens pecadow
gul alter sur da vye
ha thotho agan lothnow 1175
warnethy sacryfye

JAFET
tekke alter yn neppow
ny alse den aspye
es del vs genen hep wow
dres an mount calvarye 1180
[hic paratur altare et deus pater stet iuxta]

L. 1155. allos B.


dege ol agan ethyn
bestes yn weth mega tA
warnythy my a offryn
yn gorthyans the'n tas guella.

UXOR EJUS c
bugh offrynne my a vyn 1185
whare war an alter-na
y gras re thanvonno thy'n
an tas dev a wruk pup tra

SEM
Colom genef vy yma
yn onour dev my a wra 1190
war an alter hy gorre

UXOR EJUS
ffesont onan fat ha da
the'n tas dev a'n nef guella
my a offryn hep lettye

CAM
goth dek scon my a offryn 1195
the dev war ben ov dewlyn
hag a'n gor mar y alter

UXOR EJUS
dev a dal theugh ol henna
my a offrynn mallart da
yn gorthyans the tas dev ker 1200

11b. JAFET
The'n tas dev yn mur enor
war y alter my a wor
grugyer tek hag awhesyth

c Uxor ejus struck out by a recent hand.

UXOR EJUS
yn euour thotho hep fal
my a offryn scon aral 1205
ha chappon da war ov fyth

Et tunc veniet deus pater ad noe et dicit ei

DEUS PATER
Noe rag kerenge orthy's
my ny gemere neffre
trom dyal war ol an veys
na dre thyal pup lathe 1210
cresseugh collenweugh kefrys
an nor veys a dus arte
war ethyn bestes pop prys
gallos a fyth warnethe

kynyver best vs yn tyr 1215
.ythyn ha puskes kefreys
yv gosteth theugh yn pur wyr
hag y bos theugh ordenys
na dybreugh my a yrvyr
kyc gans gos bys worfen veys 1230
eug gonetheugh termyn hyr
powes ny 'gys byth nep preys

NOE
pandra amount thy'n gonys
mar serryth orth den hep wow
pan vo ol thy'n lafurryys 1225
agan wheyl a vyt mothow
dre trom dyhal war an veys
ty a wra pep ol marow
mar tha yv genef a vrys
merwel kyns dos drok ancow 1230

DEUS PATER
Noy rak kerenge orthy's
my a wra thy's ambos da
luen dyal war ol an veys
ny gemeraf vynytha,

NOE
ambosow orth tryher gureys 1235
annethe nynses laha
dre sor kyn fens y terrys
the sconya my ny alla

DEUS PATER
my ny dorraf bys vycken
an acord vs lemyn gureys 1240
yntre my ha lynneth den
bys vynytha ef a veys
yn record yu tokyn len
ov guarak a fyth settyys
yn ban yn creys a'n ebren 1245
na allo bones terreys

honna a vyth tokyn da
a'n acord vs gureys hep fal
kyn fynnyf war an bys-ma
tevlel vyngeanns na dyal 1250
my a vyr scon orth honna
hag a'n acord a vyth cof
gans lyf ny wraf bynytha
lathe an dus guyls na dof

Et tunc recedit ab eo et dicit noe

NOE
Arluth del os dres pup tra 1255
the worhenmyn a vyt gureys
mos the wonys my a wra
ha'm gurek ha'm flehes kefrys

---------------------------------

hic pompabit abraham et postea dicit

12a. ABRAHAM
me a vyn mos the'n temple
ha dev ena y worthye 1260
kepar del goth thy'mmo vy
ef yv arluth nef ha'n beys
ha henna sur my a greys
a luen colon pur theffry
[hic descendit]

DEUS PATER
abram abram fystyne 1265
gura ha dus thy'mmo wharre
rak collenwel both ov breys
reys yv thy'so lafurrya
vn pols byhan alemma
del lauaraf pur wyr they's 1270

ABRAHAM
dynythys of ž the'th volungeth
arluth porth cof ž yn deyth dyweth
am enef vy
lauar thy'mmo ž pandra wrama
y'n guraf ytho ž scon yn tor-ma 1275
yn pur deffry

DEUS PATER
ov bolungeth mar mynnyth
y collenwel hep let vyth
the vnp ysac a geryth
y offrynne reys yv thy's 1280
war veneth a thysquethaf
thy'so gy del lauaraf
an couath bvth nv hassaf
mar qureth thy'm a'n sacryfys
[hic ascendit deus ad celum]

ABRAHAM
arluth ker an sacryfys 1285
a vyth gurys orth both the vreys
ow map ysac offrynnys
ef a vyth war an meneth
me a'n gor war an alter
hag a'n lesk gans tan prynner 1290
ny sconnyaf yn nep maner
a wul ol the voluneth.

[hic veniet ad filium suum]

ow map ysac thy'm y reys
the dev gruthyl sacryfys
del yv arluth beys ha nef 1295
kymer thy'mmo ve kunys
gans louan bethens strothys
ha war the keyn doga ef

YSAC
otte omma ve kunys
ha fast ef gynef kelmys 1300
pur wyr a das
dun alemma desempys
bys yn meneth yv ordnys
gans dev a ras

ABRAHAM
tan ha clethe ž yma gene 1305
lemmyn parys
dun alemma ž rag offrynna
an sacryfys

YSAC
ow tas a vy ž marth yn teffry
vs thy'm lemmyn 1310

ABRAHAM
ow map kerra ž pen-dra vynta
orthyf govyn

YSAC
otte omma yn certan
prynner genef the wul taan
degys a dre 1315
ple ma an offryn a das
a vyth leskys the thev ras
rag y worthye

12b. ABRAHAM.
Dev a thanfon thy's a'n nef
herwyth y volungeth ef 1320
ov map certan y fyth gurys
my a vyn war an alter
gorre lemmyn an prynner
rag lesky an sacryfys

[hic ponit lignum super altare]

me a leuer ov map thy's 1325
dev thy'mmo vy a erghys
may fythe gy offrynnys
thotho ef war an alter

YSAC
y volungeth mar sywa
y offendye ny vynna 1330
kyn fen marow yn tor-ma
an mernans me a'n kymmer

ABRAHAM
ke yn ban war an kunys
hag ena groweth a heys
may hylly bones leskys 1335
a vap whek ythof cuthys
ow colon yv marthys claf
thy'so gy del lauaraf
offendye dev ny vynnaf
Awos den fyth war an beys 1340

YSAC
byth lemmyn a confort da
pan yv both dev yn della
y kemeres me a wra
an mernans certan warnaf
a tas whek ol caradow 1345
ov dyw-luef colm ha'm garrow
gans louan fast colmennow
na allan seuel am saf

mar pethaf kelmys lemmyn
offens vythol er-the-byn 1350
pan clewfyf vy an tan tyn
parhap y wrussen fye
a tas ker ol caradow
ov paynys a vyth garow
kyn vos leskys the lusow 1355
A thev gorwyth am ene

ABRAHAM
a ow map ker ž na porth a wher
dev a'th weres
ef dev a ras ž a'n cova'th ny has
termyn byth nes 1360
lemyn yn hast ž me a'th kelm fast
a ver termyn
gans ov clethe ž sur the lathe
scon me a vyn

hic descendit gabriel et veniet ad abraham et tenet gladium ejus

GABRIEL
abram abram scon goslow 1365
lemyn orth ov lauarow
a fynnaf dyryvas thy's

L. 1351. Possibly clewsyf; but I find also clewfo in D. 3063.
L. 1359. dev yu a ras B.

ABRAHAM
pyw os a gevs mar huhel
lauar thy'mmo dyowgel
del y'm kerry me a'd peys 1370

GABRIEL
abram me a leuer thy's
el a'n nef of danfenys
rag guythe na ve lethys
the vap ysac yw the ioy
yn pur wyr dev a aswon 1375
volungeth ol the colon
rag henna ymden yn scon
a thyworto ef deffry

13a. ABRAHAM
A thev ker re by gorthys
bos ov map thy'mmo sawyys 1380
ow colon yv sur yaghys
nynsus arluth vyth saw ty
yn gorthyans thotho omma
offrynnye an keth mols-ma
yn le ysac y settya 1385
war an alter the lesky

YSAC
tan yn kunys ž gorraf vskys
whythe a wraf
a thev a'n nef ž clew agan lef
del y'th pysaf 1390

ABRAHAM
an sacryfys ž the thev yv gurys
dun ny the dre
ow map ysac ž scon dus yn rac
gura ov sywe

----------------------------

Hic venit moyses et dicit et deus pater stet ante ipsum

MOYSES
yma marth thy'm a vn dra 1395
an pyth lemmyn a wela
an bosnos dywy a wra
saw nynsugy ov lesky

me a vyn mos the vyras
hag a wothfyth kyns denas 1400
a thyworto ol an cas
tra astrang yv thy'mmo vy

DEUS PATER
moyses moyses saf ena
na nes na thus na fella
rag ny vynnaf theworthy's 1405
dysk the skyggyow quyk the ves
seuel war tyr veneges
a wreth del lauaraf thy's

ha my yv dev the tassow
abram ysac sur hep wow 1410
ha iacob yn weth keffrys

MOYSES
ny allaf myres y'th fath
rak golowder ny'mbus grath
a whythre warnas vn prys

DEUS PATER
Yn egip whyrfys yv cas 1415
ov popel vy greuyys bras
gans pharow yv mylyges
ymons thy'mo ov crye
rag an lafur vs thethe
vyth ny yllons ymmeres 1420

reys yv thy's mones ytho
bys yn egip the pharo
ha lauar my th'y warnye
vyth na wrella compressa
ow tus vs trygys ena 1435
rag dout mysshyf the gothe

ty a wra woge hemmn
gorre an tus a le na
bys yn tyreth a thynwa
lanwes leyth ha mel kefrys 1430
ny vynnaf orta bones
na pel ena yn dyses
del lauaraf thy's moyses
war the lergh vethens revlys

13b.·MOYSES
arluth ny vynnons crysy 1435
na clemas ov voys a vy
awos me the gous thethe
ha tus vyan ha tus vras
ny wruk dev thy'm dysquethas
vyth ny'n cresons ef neffre 1440

DEUS PATER
cous er the fyth ž a ver termyn
pandra synsyth ž y'th luef lemyn
lauer moyses

MOYSES
guelen a pren ž a wraf synsy
ty yv chyften ž ha dev thy'nny 1445
luen me a greys

L. 1429. thynwa, quasi thwyna, from thwyn; Welsh, dwyn.

DEUS PATER
toul an welen ž ol yn tyen
the'n dor vskys
ty a wylfyth ž sur yn pyrfyth
merkyl tek gurys 1450

MOYSES
a thev a ras ' serponnt yv hy
evth hy guelas ž ovn a'm bus vy
crenne a wraf

DEUS PATER
a'n lost kymmer ž thethy yn ban
y'th torn hep ger ž sens the honan 1455
thy's lauaraf

MOYSES
A arluth ker ž my a'n kymer
yn ban wharre
an welen-ma ž yn hy kunda
treylys arte 1400

DEUS PATER
guyth an welen-ma yn ta
ha den vyth drog thy's ny wra
ha'm grath a rof lemyn thy's
hedre vo yn the herwyth
fythys nefre ny vethyth 1465
gans tebeles war an beys

na porth ovn vyth na veth trest
rag me a vyth genes prest
orth the weres yn pup le
ke alemma dyssempys 1470
ha gura ol del leuerys
ha grath thy'so my a re

L. 1452. Pryce translates the words euth hy guelas, "on her to look," improvising a value for euth. See a similar passage, euth y clewas, in D. 2128.

MOYSES
the egipt ythaf vskys
rak colenmel both the vrys
arluth a ras 1475
guyn y vys pan ve gynys
a allo gul thy's servys
a'y cof ny'n gas
[Hic deus ascendit ad celum]

-----------------------------

Hic pompabit rex pharo et postea dicit moyses

MOYSES
A ty then myghtern pharo
dev a'm danfonas thy'so 1480
the wofyn prak yv genes
punscie y tus mar calas
vs trygys agy the'th wlas
ahanas marth a'n gefes

PHARO
a pyth yv an keth dev-na 1485
may reys thy'mmo yn tor-ma
a clewas ol y voys ef
y aswon certan ny wraf
popel ysral ny assaf
na's gorren y thy whyl cref 1490

14a. ARON
ha thy'so dev a yrghys
may fe y tus ol gesys
the wul thotho sacryfys
del yv ef gallosek bras
mara qureth aga lettya 1495
na allons len y servya
me a leuer yn tor-ma
vynions cref a goth warnas

PHARO

out warnaugh a thevv adla
pen-dra wreugh ov repryfa 1500
ha my omma yn ov hel
y a vyth guythys calas
hedre vyns y yn ov gulas
rag nynsough mas dev lorel

MOYSES
a ny vynta obeye 1505
the thev a wruk the formye
hag a formyas nef ha'n veys
reys yv thy's ynno crysy
ha luen fythye yn teffry
bo ken ny fythyth sylwys 1510

PHARO
ty a heuel muskegys
hag yn gokyneth gyllys
awos an dev a geusyth
y popel ny vyth sparyys
yssel y fethons guythys 1515
keffrys yn nos hag yn geyth

ha me a wyth harth na fe
den fyth ol sur anethe
the wul the thev sacrifyth
mar qura gothvethys mar pyth 1520
yn scon dyswreys ef a vyth
ha the'n mernans cot gorrys

ARON
ny vynnyth clewas dev ker
lemyn mos the'n caletter
the colon yw cales bras 1525
mar ny wreth ym-amendye
ef a wra tyn the punssye
may leuerry ogh ellas

PHARO
out warnas harlot pen cok
scon yn mes quyk a'm golok 1530
na tryk y'm cur
mar a'th caffaf re iovyn
y'th lathaf kyns ys vyttyn
a'm dew luef sur
[Moyses ambulat in platea]

MOYSES
vyth ny vyn an keth den-ma 1535
treyle the dev awartha
awes lauar leuerys

ARON
ny yllen travyth thotho
myshyf a goth warnotho
yn certan hag a ver spys 1540

---------------------------

I NUNCIUS
lowene the flour an beys
yma cas bras wharfethys
ha cothys war the pobel
ny yllons bos nyfyrys
an tus yv marow yn wys 1545
nynsyw pleysys dev isrel

14b. PHARO
out out out ellas ellas
bos wharfethys yn ov gulas
myshyf an par-ma cothys
lauar thy'mmo kyns mones 1550
py tyller yma moyses
ha py cost yma trygys

L. 1530. B has vo ydo instead of quyk, and Pryce gives the line, "scon yn mes void oam golok." I do not see why the change was made, the original being perfectly intelligible, which the corrected reading is not. Pryce has made it still worse.

I NUNCIUS
yn mesk fleghys ysrael
dysky laha dev huhel
a wra thethe deyth ha nos 1555
yma ov cul sacryfys
ha'y pobel ef kekeffrys
the'n keth dev-na gans mur tros

an dour ha'n eys yv posnys
maythens mur a tus dyswreys 1560
ha bestes certan y'th wlas
nynsyw aga dev pleysys
genes gy pan os punsys
ty ha'th pobel mar calas

PHARO
ellas lemyn pan-dra wraf 1565
conseler gentyl y'th pysaf
a ry thy'mmo cvsyl tha
ov colon yv claf marthys
bos drog an par-ma cothys
yn ov glascor yn tor-ma 1570

CONSULTOR
mar mynnyth bones yn eys
reys yv thy's gorre moyses
aron a'th wlascor yn meys
ha'ga pobel ol ganse
an venenes ha'n fleghys 1575
vethens yn mes exilyys
na theffo onan yn beys
the tryge omma neffre

PHARO
ov vanneth thy's conseler
gul mar the lergh hep danger 1580
mennaf yn scon

L. 1579. B has thyso, reading conseler in two syllables, as in l. 1566 supra.

pur wyr my a vyn mones
the geusel sur orth moyses
yn weth aron
[hic descendit pharo]

moyses me a commond thy's 1585
ha the aron kekyfrys
may thylleugh yn mes a'm glas
tus venenes ha fleghys
omma ny vethons gesys
del lauaraf theugh an cas 1590
pup den ol degyns ganso
y pyth an mens a allo
war aga keyn fardellow
mesk ov pobel ny vynnaf
na fella agas gothaf 1595
eugh alemma the ken pow

MOYSES
ny vynnyth the pobel dev
gase cres thy'n yn nep tv
awos tryga yn pov-ma
ty a vyth punsys pur tyn 1600
rag the throg a ver dermyn
gans arluth nef awartha

15a. ARON
reys yw mos mes an wlas-ma
nynsus tryga na fella
del heuel thy'nny omma 1605
ny fythyn gesys yn cres

MOYSES
a thev a nef the pysy
a luen colon gueres ny
nag y'n veny vylyny
gans pharow yw myleges 1610

---------------------------

L. 1585. gommond B.

I HOMO [GALEFF]
tus venenes ha fleghys
ymons omma dynythys
ha'ga pyth degys ganse
moy ys cans vyl yn nomber
y a tremyn hep thanger 1615
vgy dev ker ov corthye

II HOMO [JOSUE)
gynef yma ž farthel pur tha
war ov keyn sur
a thev a nef ž clew agan lef
guyth ny y'th cur 1620

MOYSES
the arluth nef ythough druyth
dun demma the'n mor ruyth
tus venenes ha flehys
the'n tyreth a thy'th wadow
yw reys gans dev caradow 1625
thyn ena rag vos trygys

[ascendit super equum]

PHARO
gallas moyses ha'y pobel
mes a'm glas hy yv thewel
yn pur wyr war ov ene
me a vyn aga sywe
ha warbarth age lathe
kyns me the treyle the tre

I MILES
bysy yv theugh fystyne
kyns ys y the tremene
an mor ruyth sur 1635
[hic descendit Gabriell]

L. 1616. In Pryce, ugy is read u chy, "to the house," and his version is, "unto the house of God dear to worship." I doubt the change of chy to gy, and find no instance of u meaning "to:" there are several passages in which ugy is rendered "is" or "who is;" the translation, too, is more consistsent as above given.

ymons a rag pel gyllys
del leuaraf an guyr thy's
lemyn byth fur

PHARO
dun alemma marrouggyon
kefrys yn meth squyerryon 1640
war aga lergh fystynyn
me a vyn aga lathe
ny vennaf onan sparye
marow vethons kyns vyttyn

------------------------------

I HOMO [CALEFF]
moyses thy'so lauara 1645
ty a gam wruk yn tor-ma
mes a egip agan dry
vyth ny yllyn tremene
an mor-ma war ov ene
nynsus trumeth vyth thy'nny 1650

II HOMO [JOSUE]
ov tos yma syr pharo
hag ost bras pur wyr ganso
del leuaraf thyughwhy why
ellas lemyn pen-dra wren
marow vethyn kettep pen 1655
nynsus scapya thy'nny ny

15b. MOYSES
na thyscryssough dev a nef
rag ef a glew agas lef
gureugh why trestye in y gras
del leuaraf vy thywhy 1660
ef a embloth rago'n ny
gesough the ves croffolas

GABRIEL
dev a erghys thy's moyses
the welen ay kemeres
ha guyskel an mor gynsy
an dour a vger a les
may hylly yn ta kerthes
ty ha'th pobel ol drythy

MOYSES
gorthyans thy's a thev a ras
pan danfensys the cannas 1650
rag pharo th'agan guythe
lauaraf theugh a btus vas
kekyfrys byan ha bras
lemmyn gureugh ol ov sywe

[percutit mare]

yn hanow dev ty mor glan 1675
me a'th wysk gans ov guelan
vger a les forth thy'nny
may hyllyn mos the'n tyreth
yv ordnys thy'n yn pyrfeth
gans arluth nef yn teffry 1680

----------------------------

II MILES
del leuaraf arluth thy's
yma moyses pel gyllys
yn mor del heuel thy'mmo
a rag dywhans ov kerthes
an dour ov fysky a les 1685
pup vr ol a thyragtho

ARMIGER
ol y pobel ymons y
orth y sywe pup huny
ha'n mor a pup tu thethe

L. 1664. hay in MS. but changed to y by B.
L. 1672. dus B.

ov seuel avel dyw fos 1690
guythys yns agy the clos
ny's buth dour certan neffre

PHARO
me a vyn aga sywa
the'n mernans aga gorra
kekyffrys byan ha bras 1695
ny fynnaf certan gase
onan vyth-ol the vewe
pynag a wharfo an cas

out govy ellas ellas
cothys warnan an mor bras 1700
ny a vyth cowal vuthys
dev moyses a wruk hemma
nynsus bewe na fella
ython warbarth myshevyys

ARMIGER
ellas govy ž buthys on ny 1705
ny wren scapye
mysshyflemmyn ž cothys worthy'n
nynsus bewe

16a. Et veniet moyses et aaron et facit eis hallelujah el dicet moyses

MOYSES
my a vyn gruthyl castel
ha drehevel thy'm ostel 1710
ynno jammes rag trege
Aban yv myghtern fare
buthys ha'y ost ol ganso
ny am byth cres the vewe

CALEF [Is HOMO]
moyses whek ny a dreha
ragon chy pols the wonys
rag ny a yl gul scovva
ov cortes vos goskesys

JOSUE [IIs HOMO]
Awot omma onan da
ragon ordenys parys 1720
lemyn agan sone gura
kyns ys bones anhethys

MOYSES
banneth a'n tas ragas bo
hag ef prest ragas gvytho
venytha in cosoleth 1725
ha'y gras theugwhy re wronntyo
nefre the blygye thotho
yn dalleth bag yn dyweth
[ascendit super montem]

my a wel tyyr guelen gay
ny welys tekke ru'm fay 1730
bythqueth aban vef genys
yn guyrder an thyr guelen
yv dysquythyans ha token
a'n try person yn drynsys

my a vyn aga threhy 1735
pepynag ol a wharfo
ha'ga don genef yn chy
gorthyans the'n tas dev may fo
[scindit virgas]

ARON
byneges yv an guel-ma
pan vs sawor sur mur da 1740
ov tevos annethe y
A losowys ol a'n bys
mar whek smyllyng my a grys
ny thothe bys venary

MOYSES
beneges re bo an tas
a vynnas dysquethes thy'n
gvel ynny a gemmys ras
luen a vertu pup termyn
thyworthe magan bo gras
aga malye my a vyn 1750
gans mur a reonte bras
yn cendel hag yn ourlyn

II HOMO [JOSUE]
govy vyth pan vef genys
a dor ov mam dynythys
na vythqueth pan denys bron 1755
gans nader ythof guanheys
hag ol warbarth vynymmeys
afyne trois the'n golon

MOYSES
mar mynnyth cresy certan
nag vs dev lemyn onan 1760
a gotho ynno cresy
ty a saw a'n tros the'n pen
dre vertu a'n thyr guelen
may scon thethe delymmy

16b. II HOMO [JOSUE]
My a greys yn dev an tas 1765
hag a'd pys yn cherite
moyses del oge den mas
ov sawye dre the pyte

MOYSES
Am thethe a thesempys
yn hanow a'n tas a'n nef 1770

L. 1749. I am inclined to correct this line, and read, thyworthe may a'n bo gras, "from them that the grace may remain to us." The change is very slight, and the meaning more consistent with the context, as well as with the grammmar of the language.
L. 1756. Original has murder; B has altered it to nader.
L. 1764. delymhy B.

try person vn dev henwys
ha sur y lyha the gref

II HOMO [JOSUE]
A dev lemyn guyn ov beys
sur aban y'm sawyas ef
y worthye y teleth they's 1775
mar vskys pan glew the lef

----------------------------

I HOMO [CALEFF]
Ellas moyses ogh tru tru
shyndyys of gans cronek dv
ha whethys gans y venym
ov coske yn haus yn hal 1780
lyskys of a'n kyl the'n tal
yn cheryte gueres thy'm

MOYSES
dev a nef a glew the lef
saw guet may wrylly cresy
lemyn yn tas a wruk nef 1785
tyr ha mor ha den a bry

I HOMO [CALEFF]
Pur myr mar lyha ov gref
my a'n a fyth dysosy
ken arluth agesso ef
ny'n gorthyaf bys vynary 1790

MOYSES

Am lemyn the'n gvellynny
a barth a'n tas veneges
hag y a wra eredy
a pup cleves thy's jehes

I HOMO [CALEFF]
Arluth veneges re by 1795
del ose dev hep pehes
sawyys yv ov ysyly
ol a'n venym ha'm cleves
[hic descendit deus pater]

IIs HOMO [JOSUE]
moyses mar sos profus lel
rys yv thy'so dyogel 1800
ry dour thy'nny the eve
mar ny wref hep falladow
mur a'n bobyl a verow
ha henna dyeth vye

MOYSES
An tas a'n nef dre y gras 1805
a donvon theugh agas whans
rag y seruonnth yn nep plas
nystefyth font a gyffyans

II HOMO [JOSUE]
the thev ploste gey ny re
na'n nyl thy'n bos na dewes 1810
rag henna thy's my a de
gorthye iovyn veneges

MOYSES
Aron whek pyth a cusyl
a reth thy'm orth am vresyl
a son a'n debel bobel 1815
rag dewes mar nystevyth
yn eertan y a dreyl fyth
hag a worth dewow tebel

L. 1806. donvon is certainly a mistake for danvon.
L. 1809. I give the version of Pryce, but it is doubtful: I do not know how to give a better.
L. 1813. gusyl B.
L. 1815. ha son B.

17a. ARON
my a leuer ow broder
ny a vyn mos the besy 1820
whare war an arluth ker
del ywe luen a versy
may rollo yn nep teller
dour the eve thethe y
na allons yn nep maner 1825
kafus ken the tbyscrysy

MOYSES
A vroder ov banneth thy's
rag the gusyl yv pur tha
gueres dywhans my a'd pys
ov fysadow dres pup tra 1830
a das dev y'th wolowys
clew galow a'n bobyl-mA
dour may fens y dysehys
a vevnans ry dethe gurA
[hic orat in monte]

ARON
na allons caffus cheson 1835
the wruthyl crothval na son
warnas a das veneges
mes pan vons dysehys gulan
y a dynagh yn certan
age dvow myleges 1840

DEUS PATER
moyses kemer the welen
ha ty ha'th vroder aren
a rag a'n debel bobal
guask gynsy dywyth an men
hag y res gover fenten 1845
mar therhyth thotho hep fal
may hallo tus ha bestes
ha myns a vynno eve
may whello an debeles
ov gueres menough thethe 1850

MOYSES
a das dew ker veneges
ny yllyr re the worthe
rag pup vr ol the wythres
yv da ha mur the byte
a bur fals dyscryggygyon 1855
tebel agas manerow
na gresough a luen golon
bos an tas dev hep parow

pan yllyn ny yntrethon
drey dour a'n meen flynt garow 1860
dre grace a'n tas a vghon
guyr dev yn y oberow

Et percuciet cum virgo petram et exveniat aqua
[hic percutit bis silicem et fluit aqua]

CALEF
moyses sur my re beghas
hag a henna a elow
mersy war dev agan tas 1865
may affo an peghosow

DEUS PATER
Rag na worsys ov hanow
ha rag an flehysygow
a Israel dyscryggyon
ny's goryth hep falladow 1870
the'n tyr a th'y the wadow
ty na the vroder aaron

MOYSES
ov arluth ker cuf colon
pyv ytho a's hembronk th'y
mar ny wraf vy nag aron 1875
aga ledya venary

17b. DEUS PATER
wheth ol bywe y a wra
nyns a den vyth vynytha
a'n keth re-na the'n tyr sans
marnas calef ha iosue 1880
rag y the vynnas gorthye
fals duwow erbyn cregyans
[hic deus ascendit ad celum]

MOYSES
my a wor yn ta lemyn
na'm bes bewe na fella
dynythys yv ov thermyn 1885
a'm bevnans sur yn bys-ma
mos the blanse my a vyn
yn dor an dyr guelen-ma
goef nep a worth jovyn
ha serry dev awartha 1890

[hic moyses plantat virgas in montem thabor]
In gorthyans the'n tas a nef
my a wra agas planse
ha tregough th'y ordenanns ef
gurythyoug ha tyvoug arte
arluth dev ker klew ov lef 1895
ha gor vy the lowene
ha'm spyrys thy'so ressef
in manus tuuas dumine
Et tunc morietur moyses

--------------------------------------

et ludet rex dauid et ipse pompabit

RBX DD.
Wose cous ha lafurye
an vaner a vye da 1900
kemeres croust hag eve
ha powes mese henna
botler fystyn hep lettye
doro thy'm a'n guyn guella
rys yv thy'm porrys coske 1905
possygyon yn pen yma

PINCERNA

ov arluth ker ž na vyth serrys
kettoth an ger ž my a thue thy's
yn pup teller ž thy'm may fo res
prest hep danger ž vethaf parys 1910

parles vous et synour myn
rag gvel dewes vytteth vyn
nyns a yn agas ganow
yn pov-ma nynsus guel guyn
rag hemma yv pyment fyn 1915
yyf ov arluth hep parow

REX DD.
banneth sewes boteler
an dewes yv da ha cler
re dev an tas
my a vyn lemyn coske 1920
yma hun orth ov gryvye
marthys yn uras

CONSULTOR
eugh growetheugh ov arlut
may haller agas cuthe
gans dylles rych del deguth 1925
the vyghtern a dynyte

------------------------------

18a. DEUS PATER
gabryel fystyn whare
bys yn ierusalem ke
the vyghtern dauid lauar
ef a gyf yn araby
yn mount tabor guelynny 1930
a plansas moyses hep mar

a's drens the ierusalem
rag y feth map yn bethlem
genys a thyspreen an bys 1935
hag annethe crous y wrer
rag crouse cryst ov map ker
nep a'n gorthye guyn y veys

GABRIEL
A das del os luen a ras
my a wra ol del vynny 1940
the worhemmyn yn pup plas
del degoth thy'm hep ynny

Et tunc veniet ad regem Dd. ipse solus et dicit Gabriel

David the araby ke
the veneth tabor whare
dog a le-na tyr guelen 1945
a wruk moyses the planse
ha dro y genes the dre
the ierusalem yn fen

y feth othom annethe
the gvnde mab den defry 1950
may fo rys vn deyth a due
guthyl crous annethe y

Tunc rex vigilando dicit admirando

REX DD
bene dicite dominus
my re weles y'm hunrvs
a-thyragof el dyblans 1955

ef a yrhys thy'm kyrhas
a mount tabor gueel a ras
ma'm vethen drethe sylwans

ov messyger ž kyrgh ov courser
the varogeth 1960
ol tus ov chy ž deugh genef vy
bryntyn ha keth

NUNCIUS
ov arluth by godys day
parys yv an stede gay
yn weth an courser melyn 1965
kefrys hakney ha palfray
ynmons yn nobyl aray
arluth pan vynny yskyn

REX DD
messyger ov banneth dy's
my a vyn a thysempys 1970
marogeth ware bys t'y
yn evn forth th'y may thyllyn
may feen hembrynkys pesyn
en tas dev luen a vercy

[hic decendat Rex davit]
18b. In nomine dei patris 1975
a nef mennaf yskynne
ejus atque spiritus
re worro wyth am ene
tunc equitabit

bynygys re bo an prys
may wrug an el ov guarnye 1980
ov otte ny denythys
bys yn meneth hep lettye

L. 1959. courser, altered by B to hourser; in 1. 1965, the same mord is courser.
L. 1975. Does this rhyme of patris and spiritus shew that in Cornwall, as now in Wales, the u had the sound of i?
L. 1978. Pryce gives reworro, "from above," which is very unlikely: worro must be from the verb gorre, "to put."

dyskynnough ketep map pron
ote an gvel theragon
glas ov tevy 1985
yn enour bras ž d'agan dev mur
an guel a ras ž thyworth an lur
guraf the drehy

CONSULTOR
an re-me ev guel a ras
rag ny glewsyug yn nep plas 1990
sawor an par-ma vythqueth
yma dev yn tyller-ma
my a wor lemyn yn ta
pan yv mar whek aga eth

REX DD.
whethoug menstrels ha tabours 1995
trey-hans harpes ha trompours
cythol crowd fylh ha savtry
psalmus gyttrens ha nakrys
organs in weth cymbalys
recordys ha symphony 2000

[ad equestres]
lemyn pep ol yskynnens
yn hanow a'n tas dev ker
ha war tv tre fystenens
kefrys marrek ha squyer

CECUS
arluth ker thy'mmo gueres 2005
gans the weel yn nep maner
dal of ny allaf gueles
son vy ganse hep danger

L. 1990. The third word looks like glewsyng, and Pryce reads glewsyny, translating it, "I have not smelt;" but it must be glewsyug.
L. 1994. I suppose eth altered from wheth after aga; certainly irregular.
L. 1997. cythol, French citole: "plus douces que sons de citoles," cited by Ducange from Guillaume Guiart, a poet of the 13th century.
L. 1998. nakry = nacchera, Italian.

CLAUDUS
thy'mmo evrethek yn wet
ro nerth the gerthes yn fas 2010
ha my a grys yn pyrfet
aga vos gueel a vur ras

SURDUS
the den bothar na glew veth
myghtern ker dre gras a'n tas
an gueel gueres mar a'm veth 2015
the dev the voy y whon gras

REX DD
my a's gueres pup huny
mar mynnyugh perfyth cresy
dre grath a'n gueel vos sawys
in nomine patris et filii 2020
atque spiritus sancti
salui modo eritis

CECUS
a das veneges re by
lemyn saw ol on ny ny
agan dysses sur hep mar 2025
gorthyans the tas dev a'n nef
lemyn clewas agan lef
an re-ma yv guel hep para

19a. REX DD
[hic descendat de equo]

lemyn pup dyyskynnes
sav kyns ys yn tour mones 2030
leuereugh thy'm company
py le vyth an guel plynsys
may fons mogha onovrys
ha'n guella may wrons tevy

L. 2009. The Welsh efrydd, 'maimed.'
a The stanzas from 1. 2005 to 2028 are enclosed in a sort of brace in the manuscript, as if they were not a portion of the original composition.

CONSULTOR
hedre vyyn ov predery 2035
yn glassygyon gesough y
Aga thyr the wrowethe
hag ordeyneugh guythysy
th'aga aspye vysy
wer peyn bras d'age gvythe 2040

REX DD
ru'm fey hon yv cusyl fyn
botler my a worhemnyn
ha'th cowyth guytheugh why y
ma na vons yn nep maner
remmvys the gen tyller 2045
war beyn tenne ha cregy

Rag my a vyn pols cuske
venytha kyns ys dybry
squyth of dre ver lafurye
powes my a vyn defry 2050

NUNCIUS
my a's guyth gans mur enour
na vo harth den yn bys-ma
kyn fe myghtern py emprour
aga gorra alemma

PINCERNA
Emperour na myghtern glas 2055
na sodon kyn fo mar vras
a fyl aga remmvve
yn dyspyt th'y thew-lagas
my a wyth an gueel a ras
yn ierusalem nefre 2060

L. 2038. Pryce gives guythysy, "privy counsellors;" but the derivation is clear enough.
L. 2057. I think afyl is erroneously written for a kyl, or a yl.

NUNCIUS
Cowyth groweth an nyl tu
hag aspy ahas ha glv
A rag hag a denewen
mar tue nep guas ha laddre
en gueel theworthyn pryve 2065
meth vyth ol d'agen ehen

PINCERNA.
Na lader by my vallok
kyn fe vyth mar vras quallok
na mar hovtyn a'y vody
cosk war the tor ha powes 2070
mar mynnyth cafus mowes
my a'd wor scon bys thethy

--------------------------

Tunc rex evigilando a sompno ibit ad virgulas et dicit

REY DD
Cosel my re bowesas
assyw whek an hun myttyn
gorthyys re bo dev an tas 2075
yn y ober pup termyn
dyworto ma'm boma gras
mos the blanse my a vyn
en gueel gans reonte vras
yn nep plath tek hag ylyn 2080

19b. II NUNCIUS
Arluth ker guella the vreys
yma tra varth wharvethys
haneth sur an keth guel-ma
yn dor ymons ol gurythyys
ha'n thyr the onan yvunyys 2085
aban etheugh a le-ma

L. 2069. See a similar passage in R 545, where we have na mar houtyn y vody.

REX DD
gorthyans the'n tas arluth nef
a'm luen golon my a bys
rag luen gallosek yw ef
hag yn pup ober marthys 2090
[ibit ad virgulas]

yn plath may mons y a sef
dretho ef pan yns plynsys
na wrello y voth goef
y'n gefyth mur a trystyys
yn enour the'n pren may fe 2095
my a vyn vos garlont gureys
a arhans adre thethe
rag gothvos pyt vo y hys

PINCERNA
yma onen theugh parys
a arans pur ha fyn gurys 2100
my a's gor adro thotho
may haller govos the wyr
ha gueles yn blethen hyr
py gymmys hys may teffo

--------------------------

Et dicit rex David ad bersabee [abluendo vestem in rivilo]

REX DD
Damsel er the gentylys 2105
dysque thy'm a'd kerense
rag bytqueth my ny welys
benen thy'm a wel plekye
wheth yn nep le

rof thy's ov thour ž hel ha chammbour·2110
vethaf the mour
warbarth ny a dryg nefre

BERSABEE
ov arluth ker caradovv
myghtern os mar ol an bys
assevye plygadow 2115
genef gruthyl both the vrys
a callen hep kelladow
ha dout ov vos hellyrghys
mar cothfo an casadow
dystough y fyen lethys 2120
[bersabe transeat domum cum rege dd]

REX DD
Bersabe flour ol an bys
certus rag the gerense
syr vrry a fyth lethys
my a'n te thy's ru'm leute
rag ol ov yeues pup prys 2125
ty a vyth pur wyr nefre
growet yn guely a hys
may hyllyf genes coske

BERSABE
my ny silaf the nahe
lemyn pup tra ol gronntye 2130
theworthyf a wovynny
ov arluth whek ol lathe
ken ef a wra ow shyndye
mar clew vyth agan guary

REX DD
ov holon ger caradow 2135
dew rvth ros flour hy hynse
ef a vyth hep falladow
marow rag the gerense

----------------------------L. 2136. The doubtful version here given is modified from Pryce. dew may be 'come,' and ruth ros, "red rose," or "on thy promise:" or we may read, dew ru'th ros, "God hath given thee."
Lines 2127,8. The translation here is not literal.

20a. REX DD
vrry ov marrek guella
my a vynsa the pysy 2140
gor ost genes yrvys da
the omlath del y'm kerry
vn eskar bras thy'm yma
war ov thyr ov gul mestry
marogeth my ny alla 2145
yma cleves y'm body

HURIAS
Syr arluth ker del vynny
my a wra prest hep ynny
ol thu'm gallus vynytha
ha del oma marrek len 2150
venythe ny thof a'n plen
er na'n prenne an guas-na

REX DD
A vrry assos gentyl
my a'd car mur ru'm peryl
rag the worthebow ev tek 2155
gueyt bos a rag yn voward
ma na vy synsys coward
nag awos den vyt ovnek

HURIAS
ov arluth my a'n te thy's
re'n ordyr a recevys 2160
ny'm pref den mar gowardy
rag my a vyth an kynso
bom yn vyag a rollo
hag a perfo ov meystry

farwel ov arluth guella 2165
ny vynne streche pella
son vy kyns mos my a'd pys

L. 2143. We have the suspicious authority of Pryce for the rendering of eskar, "a giant;" but I think 'enemy' a preferable version, as in l. 629.
L. 2152. A mere guess.

REX DD
ov banneth thy's vynytha
ov messyger genes a
ha'm botler kefrys yrvys 2170

HURIAS
rys ev thy'm kevsel defry
orth ow gurek kyns mos a dre
marsellen hep cous orty
hy holon hy a torse
[dicit ad barsabe]
bersabe ov whek e vy 2175
rys yv dy'mmo lafurye
the vn vatel yredy
sav dystogh hy a vyth due
[hic paratur et armatur hurias]

BERSABE
Na wreugh why war ov ene
theworthef vy vynythe 2180
ma ow wolon ov ranne
pan glewaf cous an par-ne
ov arluth by my leute
my a der crak ov conne
marsevgh lemyn mes a dre 2185
nefre ny thebraf vare

VRIAS
bersabe ov fryes lel
rys yv gruthyl dyogel
voth agan arluth sefryn
ny allaf pella trega 2190
my a vyn dy'so amma
ha pys genef fest yn tyn
[ascendit ea et vadit]

L. 2I78. For the meaning given here to due see the note to 1. 984.
L. 2179. B has Nag eugh why, a preferable reading.
L. 2184. See a similar passage in R 397.

20b. [hic descendit uryas]
BERSABE

ogh govy pan vef genys
gans moreth vthof lynwys
war the lergh ov arluth whek 2195
sav vynerre thewhylly
genes my a wra pysy
ha henna a vye tek
[hic descendit gabriel]

---------------------------------

VRIAS
My a'd pys now messyger
dog manerlich ov baner 2200
del vynny bos rewardyys
ha ty in weth botteler
my a'd pys may fy asper
avel marrek fyn yrvys
[hic ascendit super equum]

II NUNCIUS
my a leuer thy's vrry 2205
na borth dout ahanaf vy
certan nefre
rag ny fyth ken the perth y
my a leuer theugwhy why
war ov ene 2210

Et tunc equitabunt extra ludum

-----------------------------

et postea venit nuncius et dicit ad Dd regem

ov arluth lowene thy's
ov ote vy devethys
arte the dre
sav syr vrry ev lethys
ha the votteler kekyfrys 2215
govy ragthe

L. 2196. I have assumed vynerre equal to venary. See ante, l. 583.

REìX DD
dar marow yv syr vrry
lauar thy'm del y'm kerry
pan vernans a'n geve ef
ha fetel vefe lethys 2220
rag ef o stout ha gothys
hag a ym-sensy den cref

II NUNCIUS

marow yv by godys day
ef a vynse gul deray
hag a ros strokosow tyn 2225
saw vn marrek a'n lathas
ha the'n dor scon a'n goras
hag a'n hakyas the dymmyn

Tunc veniet angelus ad regem dauid at querat questionem et dicit

GABRIEL
gortheb thy'm ty myghtern bras
den an geffe cans dauas 2230
ha'y kentrevek saw onan
nar a's ladtre theworto
pan pyn a gotho thotho
lauar en guyr thy'm certan

REX DD
my a wortheb thy's whare 2235
yn certan na vy lettyys
dre guyr vrus sur y cothe
dotho gothaf bos lethys
yn pur defry
nep a rella 2240
yn ketells
mernans yv gvyw th'y vody

21a. GBBRIEL
yn ketella ty re wruk
ha theworth vrry re thuk
y vn wrek dauid certan 2245
ha thy'so gy ythese
benenes lour ha plente
gothaf the vrus the honan

REX DD
arluth gevyans thu'm ene
govy pan wruge pehe 2250
gans corf a'n debel venen
deus mei miserere
herweth the grath ha'th pyte
na'm byma peyn yn gorfen

Et tunc sub arbore scª ? incipit pslteriumREX DD
ov conselar whek y'th pesaf 2255
dysk thy'mmo vn ankenek.
rag ov fehas pan-dra wraf
may te sorre a tas whek

CONSULTOR
yn amendys a'd pehosow
orden bos gureys ž temple golow 2260
bras ha ledan
bethens kyrhys ž masons plente
yn weth guarnys ž tus a'n cyte
ketep onan

REX DD
benneth a'n tns dev re'th fo 2265
rag sur del hevel thy'mmo
pur wyr hon yv cusyl da

L. 2257. This is a mournful or penitential expression of some kind, from anken, "sorrow."

rag henna hep falladow
ol war-lergh the gussullyow
bys venytha my a wra 2270
[ascendit rex dd.]
messyger my bel aber
dus thy'mmo ketoth ha'n ger
rag colenwel voth ov brys

NUNCIUS
re dev tas ov arluth ker
venytha yn pup teller 2275
my a vyth pur parys thy's

REX DD
messyger ke gorhenmyn
ol the'n masons yn cyte
may tyffons vmma myttyn
war beyn cregy ha tenne 2280
the wul fos a vyyn bryntyn
hag a lym yn creys a'n dre
yn enour dev my a vyn
yn dre-mme gruthyl temple

NUNCIUS
arluth the voth my a wra 2285
del degoth thy'm dres pup tra
ol thu'm gallus yn pup le
ny vynna streccha pella
farwel ov arluth guella
rag my a vyn fystene 2290

REX DD
Wel thov fare messyger
rag cannas os hep danger
nynsus fout ynnos guelys
kens mos eyf ten guyn pymeth
ha the scafe sur ytheth 2295
yn ov nygys my a grys
[hic deus pater descendit]


21b. NUNCIUS
oyeth sy glewyugh thy'm ol
masons a'n dre ketep pol
guetyeugh bones avorow
ov conys yn crys a'n dre 2300
War beyn cregy ha tenne
adro the'n temple hep gow

Et iterum veniet ad regem, et dicit ei

ov arluth lowene thy's
an masons ol yv guarnyys
bras ha vyhen 2305
ha thy'm y a worthebys
y fethons myttyn parys
ketep onen

REX DD
messyger rag the seruys
the rewardye my a ra 2310
carn suyow ha trehembys
chatur annethe thy's gura

NUNCIUS
gromersy arluth a brys
rag the roow prest yv da
cortes os drys tus a'n bys 2315
ov ry thy'm ro an par-ma

Is CIMITERIUS
Ty vaow darbar lym ha pry
meyn wheyl slodyys ha genov
ha my a fystyn agy
ov trehevel an fosow 2320

L. 2316. The original has presta, an unusual word, and a syllable too much for the metre.
L. 2318. This line is doubtfully rendered; the second word is compared with the Welsh ysled, and the third with gaing.

-------------------------------

IIs CIMITERIUS
Nansyw groundyys genef vy
sol [a] brys gans horvenow
mar ny fystyn pup huny
why as byth drog vommennow

REX DD
conseler dun ny the veras 2325
scon war an wonesugy
mar ny wonethons yn fas
y a's tevyt anfugy

[hic descendit]

CONSULTOR
syr arluth whek mur y ras
yma ov conys thyuwhy 2330
chyf guythoryon ol a'n gulas
a wother the dysmegy

---------------------------

[deus sit in platea]
DEUS PATER
Dauid ny wreth thy'mo chy
yn certen bys venary
the vos den lath yv anken 2335
ty re thyswrug eredy
hevelep tho'm face vy
vrry nep o marrek len

REX DD
arluth ytho pyw a wra
coul dreheuel ol the chy 2340

DEUS PATER
Salamon the vap kerra
a'n coul threha eredy
[hic deus ascendit]

REX DD
lemyn my a wor the wyr
bos ov thermyn devethys
my re vewas termyn hyr 2345
[davit ibit ad lectos]
arlythy my agas pys
salmon ov map koroneugh
h'agas myghtern ef synseugh
hedre vyugh byv yn bys-ma
kepar ha my ef gorthyeugh 2350
rag dev a'n dysquethas theugh
ha'y volnogeth yv henna

NUNCIUS
arluth the voth my a wra
del degoyth thy'rn yn pup tra
awos tra vyth a warfo 2355
a po voth dev yn della
ken agesough venytha
ny zensen somot y go

REX DD
ny vyn dev ker th'y lawe
na fella my the vewa 2360
omma, genough yn certan
a das yntre the thewle
my a gymmyn ov ene
guythe ef rag tarofvan
Et tunc morietur rex Dauid

CONSULTOR
ogh govy vones marow 2365
agan arluth hep parow
dun goryn y gorf yn veth

L. 2358. The change of s to z, usual in Armoric, is unknown to me in Cornish, except ín tho present case; here it has probably been made to distinguish the negative from the pronoun ny; though the personal form of the verb would seem to render it less necessary.
L. 2364. tarofvan, probably from ter, "terror," and own, "fear." See R 1450. I do not know if it can be connected with tarnutuan, "a phantom," of the ancient Cornish Vocabulary in the British Museum, embodied in Pryce's publication. There can be no doubt about a single letter of the word in that manuscript, but it may have been transcribed from a less legible copy.

ha pesyn rag y ene
may fo dev luen a byte
re'n kyrho thotho th'y wleth 2370

Et ipse sepelliret ipsum et portabit corpus sub aliquo tento et ibit ad salamonem et dicit nuncius

NUNCIUS
dun the gyrhas salamon
ha goryn ef yn y dron
avel myghtern yn y se
may hallo vos kerenys
kepar del fue thy'n yrhys 2375
gans y das kyns tremene
[hic pompabit salamon]

CONSULTOR
lowene thy's salamon
dus genen ny quyc the tron
the das dauid
rag dewesys ž os myghtern thy's 2380
ha kerenys ž a ver dermyn
sur ty a vyth
a hic pompabit rex salamon si voluerit

REX SAL.
ffest yn lowhen arlythy
agas enour gromersy
a vynnough the wul thy'mo 2385
mara pethaf bev vlethen
my a'n taluyth thyugh ru'm pen
pypenagol a sconyo
[hic descendit salamon]
22b. NUNCIUS
Salmon lemen ke g'th tour
rag ty a vyth governour 2390
whare myghtern kervnys

L. 2374. B kvrenys. L. 2378. B dron. L. 2381. B kvrenys. L. 2381. kvrenys in B. a Obliterated by B.

ysse yn the see yn weth
a bewe the tas daveth
rag ef a'n kemynnys thy's
[hic intrabit]

REX SALAMON
serys gromersy yn weth 2395
mara pewaf why a veth
ov chyf prive guyth-thysy
ha rag why thu'm kerune
my a re thyugh bosuene
lostuthyel ha lanerchy 2400

b Rex salamon pompabit hic et postea dicit salamon

messyger cannas gentyl
del os ov seruont hep gyl
dus yn rag del y'm kyrry

NUNCIUS
ov arluth ker salamon
awos lavur na dewon 2405
nefre ny fallaf theughwhy

REX SALA.
ke gorhenmyn the'n cyte
may teffons omma whare
war beyn ngs bos dyswrys
masons ha karpentorryon 2410
trehesy-meyn tyorryon
an temple may fe coul wreys

NUNCIUS
syr arluth re synt gylmyn
my a wra the worhenmyn
ol yn tyen 2415

b Obliterated by B.
L,. 2413. See R 349, re synt Jovyn, "by St. Jove." I.do not know a St. Gylmyn, unless St. Columbanus be intended. Perhaps the name is made expressly, gyl-myn, "worker of stones," as appropriate to the occasion.

hag a warn the vysterdens
avorow thy's may teffens
yn ketep pen
[hic intrabit]

----------------------------

oyeth or oyeth yn weth
sy glewyugh bryntyn ha keth 2420
an myghtern a worhenmyn
the ol an Karpentoryon
masons yn weth tyorryon
may fons y ganso myttyn

onma the wul an temple 2425
a ruk y das the astel
rag ef a vyn hep lettye
wheyl y das y golenwel
[revertat domum]

------------------------------

ov arluth ker my re bue
yn cyte fast ow kelwel 2430
the vysterndens thy's a the
avorow pur dyogel

REX SAL.
ov bannath thy'so gryffyn
ty a lefes vn thefe
mar ny gevyth meth py gvyyn 2435
ke the fenten the eve
mos the vyres my a vyn
ov gonesugy whare
ha thethe prest gorhenmyn
gruthyl wheyl dek ha prive 2440

L. 2436. This is the meaning given to astel in the vocabulary. It is doubtful; but I cannot give a better version.
L. 2433. Pryce renders gryffyn, "to give," an unlikely meaning; and the next line he absurdly makes, "Thou wilt be out of the place in drinking." My own version is perhaps no better, as it depends on the slight resemblance of lefes to the welsh lludded, "fatigue," "panting for breath."
L. 2436. B alters ke to mos: ke was probably becoming obsolete.

Is CARPENTARIUS
dev tek a bren rag styllyow
ha compos y denwennow
bras ha crom y ben goles
ha'y veen mon ha'y scorennow
my a vyn trehy tennow 2445
ha lathys tek ha corbles

23a. REX SAL.
god spede gonesugy
gonys a wreugh pur vysy
thy'm del hevel
fossow da gans lym ha pry 2450
ha pen cref warnethe y
gureugh drehevel

IS CIMITERIUS
syre my a leuer thy's
nannsyv an fossow coul wrys
the ras compys by my fay 2455
pur wyr my a vyth ragthe
na gef den vyth fout ynne
yn nep fos vyth be thys day

REX SAL.
Ryght wel yseyd cowyth whek
the wheyl yn ta, thy'm a blek 2460
dew vody tha ough yn guyr
ha rag bos agas wheyl tek
my a re thyugh plu vuthek
ha'n garrak ruen gans hy thyr

IIS CIMITERIUS
ha largys ha gromersy 2465
ny a yl bos fest mery
rag cafus ro an par-na

L. 2441. See l. 753.
L. 2444. I suppose the first h to be superfluous.
L. 2455. the ras may possibly be the gras, by the usual changes, meaning, "to a degree." See also l. 2714, where ras must mean "force" or "accuracy."
L. 2463. Query, parish of Bythick or Budock.

lemyn nynses mestrysy
yn wlas-ma, pur wyr saw ny
ow masones yn pow-ma, 2470

IIS CARPENTARIUS
kowyth profyyn an styllyow
marsens compes the'n fosow
may haller age lathye
gans corbles lasys tennow
hag a's ty gans plynkennow 2475
may fo ioy myres worte

IS CARPENTARIUS
ny vern tra vyth assaye
h'ow guereseugh cowethe
ov corre tvmbyr yn ban
may haller aga lathye 2480
yn cres a'n chy res vye
kafus gyst cref na vo guan

IIs CARPENTARIUS
by godys fast wel y set
thys tumbyr ys even y met
ha compos rag an fossow 2485
tyorryon yn ketep chet
tyeugh an temple hep let
na theffo glaw the'n styllyow

REX SAL.
yn certan gonesugy
ken agesough why ny's ty 2490
rag sotel ough yn pup creft
saw leuereugh thy'm defry
pren the gyst ple kefyn ny
a vo compes avel sheft
[salamon obit domum]

L. 2470. mysterdyns B.

IS CARPENTARIUS
ru'm fey yn ol the gosow 2495
nynsus gyst vyth ol hep wow
vas the dra vyth sur ragtho
nag yn wlas-ms yn nep pow
saw vn pren gans garlontow
a arhans adro thotho 2500

23b. REX SAL.
Mur a gas vye gene
trehy henna ru'm laute
saw aban na gefyr ken
yn enour dev th'y lawe
eugh th'y drehy hep lettye 2505
ha musurough ef yn len

IIS CARPENTARIUS
my a'n musur lour yn ta
na bertheugh ovn a henna
ov arluth whek dev a wor
gans squyr compes ha scannt lyn 2510
na vo hyrre esumsyn
na vyth cotta mar nep cor

IS CARPENTARIUS
otteve musurys da
den yn bys ny'n musyr guel
harlyth my a'n trehy omma 2515
hag evnne gans ol the nel

IIs CARPENTARIUS
an combrynsy war the ben
mar lel y synsys the lyn
kyns ys trehy war an pren
re got o a gevelyn 2520

L. 2511. "I undertake" is the meaning given to esumsyn in Pryce: I would rather suppose es and umsyn, two words, meaning, perhaps, "than the intention." It may be musyn, changed from musyr, "measure," for the rhyme's sake.

Is CARPENTARIUS
hethe the'n dor my a'd pys
scon ef a vyth amendyys
my a'n scarf yn ta whare
serry orthyf ny res thy's
lemyn sur ythyv evn hys 2525
evnyn ef yn scon th'y le

IIS CARP.
an jawl re'th ewno th'y glas
ny yl an gyst yn y blas
re hyr ew a gevelyn
yn evn greys an scarf trohe 2530
ha compys mar ny vethe
ny won pan-dra leueryn

IS CARP.
ny a'n tregh del leuereth
hen yv an crys tan ov feth
dre pup merk ol yn bys-ma 2535
omma compys yntre dew
my a'n tregh re'n arluth dev
ha na moy sur venytha

IIS CARP.
drehevyn ef abarth dev
yn ban lemyn re got ev 2540
a gevelyn da yn guyr
an combrynsy yv hemma
then the'n myghtern the thysta
an gyst na vyn dos the squyr

---------------------

IS CARPENTARIUS
ov arluth myghtern salmon 2545
yma mur a varthogyon
a'n keth gyst-ma warvethys

L. 2543. dun B.

an nyl torn y fyth ro hyr
tres aral re got in guyr
ken fo mar len musurys 2550

REX SAL.
yn della aban ywe
my a comonnd y wore
gans enour bras desympys
yn temple the wrowethe
ha guetyeugh pup y worthye 2555
war beyn agas bos lethys

24a. REX SAL.
ha why carpenters gentyl
aspyeugh yn ov cossow
pren the gyst hep tol na gyl
vethens gurys thyugh hep whethlow 2560

IIs CARPENT
my a wor ple ma onan
trehys hag ol schapys glan
mar asyw thy'nny evn hys

Is CARP
awos dev dun ahanan
th'y gerhas the dre certan 2565
may hallo bos musurys

IIs CARPENT
otteve ov crowethe
my re wruk y vusure
rag an keth wheil-ma dewyth

Is CARPENT
war agan keyn ef a thue 2570
the dre th'y settye th'y le
rag pur tha em rag an wyth

L. 2550. lell B.

IIS CARPENT
Syttyyn an pren yn y plas
dev ker danvon thy'm an gras
may hallo henna sevel 2575

IS CARPENT
ny gaffen war ov loute
composse pren yn nep le
na rag an plas-ma vyth wel

IIs CARPENT
dun the leuerel yn scon
d'agan arluth salamon 2580
bones sn temple coul wrys
[ad regem salamon]
heul ov arluth yn the thron
gurys yv the temple hep son
agan gobyr ny a'th pys

REX SAL
banneth a'n tas re ges bo 2585
why as-byth by godys fo
agas gobyr eredy
warbarth ol gueel behethlen
ha coys penryn yn tyen
my a's re lemyn theugh why 2590
hag ol guer-thour
an enys hag arwennek
tregenver ha kegyllek
annethe gureugh theugh chartour

IS CARPENT
Xromersy arloth hep par 2595
n a yl lour bones prout
ny's teve tus vyth hep mar
roow mar tha by myn hout

L. 2597. I now see the meaning of nysteve, nystefyth, &c. rendered, "bring forth(children)," in the vocabularies, from a fictitious verb steffo, "to have." These expressions will be from the ordinary root tev, or tef, "to grow," "to come," &c. See ante, l. 300, benytha ny's tevyth flogh. "Never shall children be to her:" see also l. 1808, which should have been ny's tevyth fout a gyffzans, and rendered, "There shall not be to them a lack of bounty." See also D 508, 2647. But in the line before us, we should read, I think, ny's ceve, from the verb caffus, "to take."

REX SAL
my a vyn lemyn ordne
mab-lyen ov sel pryve 2600
the vos epscop yn temple
an lahe the venteyne
servys the dev the gane
y sacra scon my a wra

Consultor erit epc. et dicit

CONSULTOR
syr arluth dev tal thy'so 2605
ov mones the ry thy'mo
dygnyte bras an par-na
guyw yv yn len the servye
the servonnth ov thafonsye
nynsus par thy's yn bys-ma 2610
[hic consultor induit vestimentum clic]

24b. REX SAL.
yrverys eu ru'm levte
sol-a-thyth the avonsye
an kynse benfys a'm been
the epscop guraf the sacre
kymmer the vytour whare 2615
ha byth yn the servys len
[hic dat metram episcopo]

EPISCOPUS
aban vynnyth yn della
y resseve my a wra
yn gorthyans the'n tas a'n nef

L. 2609. thafonsye: I suppose from the French avancer.
L. 2611. yrverys is compared with ervyr of 20. 1. and 60. 1. of Mount Calvary. In both cases a syllable is wanting; in the first case the rhyme is e, and Pryce has eruryr; I conclude therefore that we should read ervyrye or ervyre. The old translation in 20. 1 is obviously absurd.
See D l. 493

mar man dev rag an guella 2620
my a leuer yn templa
whare seruys thotho ef

[hic descendit episcopus et transiet ad templum]

yn enour the dev an tas
leuerys pup gollohas
my a worhenmyn yn scon 2625
ha wose henna evyn
pep ol adro draght a wyn
rag comfortye y golon


Et tunc orent et murmurabunt quasi dicendo orationes et veniet maximilla in templo et sedet super astuppam et vestes ejus concremantur a stuppa et ipsa clamat dicens

MAXIMILLA
a das dev dre the versy
danfon jehes thy'mmo vy 2630
a'm cleves may thof grevyys
out out out ellas govy
ma ov dyllas ov tewy
theworth pren cryst my a grys

ov arluth ker cryst jhesu 2635
dev a'n nef dre the vertu
dufyth nerth a'n flam ha'n tan
del vyth gans the gorf prennys
adam hag eva kefrys
ha gorrys the nef gans can 2640

EPISCOPUS
What vyngeans thy's a pen pyst
ple clevsta gelwel dev cryst
gans den yn bys-ma genys

a scuppa and scuppam in MSS.

laha moyses thy'm yma
hag yn ol an keth henna 2645
nynsus y hanow scryffys

na ny leuer bos dev ken
sav an tas a nef a ban
ha ty voren myrgh hy ben
a wra dev thy's the honan 2650
crog ro'm bo er an thewen
neffre marseth ahanan
er na'n prenny yn felen
ha nagha ol the gous gulan

MAXIMILLA
na nahaf epscop goky 2655
rag an thyyr guelen defry
a ve gans dauyd plynsys
hag a ivnnyas the onan
yn token da yn certan
a'n try person yn drynsys 2660
[hic ascendit episcopus in tentum suum]

b [onan yw an tas a neff
arall crist y vn vaaw eff
a vyth a wyrghas genys
ha'n sperys sans yw tressa
try hag onan ow trega 2665
yn vn dewsys me a grys]

EPISCOPUS
out warnas a pur vyl scout
hep thout pestryores stout
kyn fy mar prout ty a'n pren
nygh for sorw y am ful woud 2670

thow harlot for goddys bloud
ro thy'm cusyl avel den

L. 2652. Pryce gives, an thewen nefre marseth a honan, "the gods never have mercy on me:" a complete mystification, without a shew of plausibility. I have however adopted the meaning he gave to thewen.
b This stanza is added by B at the end of folio 24 verso, but is referred to this place.

25a. CROCIARIUS
my a'th cusyl hep cabel
my tellyng ys no fabel
mar mynnyth hy dystrewy 2675
orden the'th tus hy knoukye
gans meyn na hethens nefre
er na varwa eredy

EPISCOPUS
by godys fast wel y seyd
vos eet bon se dev ma eyd 2680
ha den fur a'd cusullyow
tormentors bras ha byan
deugh yn rag ketep onan
lemyn yn ov othommow

Is TORTOR
heyl ov arloth stout ha gay 2685
wheys yv ov thal by thys day
thy'so gy ov fystene
tel my annon y the pray
what shal y do yf y may
my a'n gura war ov ene 2690

EPISCOPUS
Eugh tynneugh an gasadow
vsy ov cul fals dewow
yn mes agan temple ny
ha gans myyn gureugh hy knoukye
er na wrello tremene 2695
venytha na wreugh hethy

IIs TORTOR
na hethyn by goddys soul
reg yma war agan toul
knoukye fast bys may feyn squeyth
dus yn mes abarth an ioul 2700
vynytha ny efyth coul
marrow cowal ty a vyth

IIIS TORTOR
war gas vy the thehesy
gans morben bom trewysy
the'n vyl hora war an taal 2705
neffre na wrello dybry
lemyn flerye ha peddry
kepar ha seym py lyys haal

IVs TORTOR
my a's guysk gans vn blogon
vythqueth na ve bom a won 2710
a rollo whaf mar gales
del y's brewaf yn dan gen
kekyfrys kyc ha crohen
del veth luen a bodrethes

IS TORTOR
my a re gans mur a ras 2715
whare lemyn strokyas vras
pur evn war an brest a rag
bys may cothe hy the'n dor
ha'y brewy guyls yn dar clor
mar venys avel skyl brag 2720

MAXIMILLA
Arluth jhesu cryst a nef
kymmer mercy a'm enef
del of ragos tormontyys
drefen vn wyth the henwel
lythys of pur thyogel 2725
gaf the'm ov fegh my a'd pys

25b. IIS TORTOR
a glewsyugh why cowethe
del vgy an vyl hore
ov thenwel an pyth na vvth

L. 2715, See note in line 2455.
L. 2719 . yn guyls dar clor B. I can make nothng certain of this line; I should be inclined to make one word of guylsyn, but the correction of B is against it; and een then the sense would be doubtful.

hy a thesefse scorne 2730
gans an epscop ha'y dolle
the worthye dewow nowyth

IIIS TORTOR
ha rag henna war an chal
hy gueskel genef yv mal
ha brewy hy esely 2735
a pur voren plos myrgh gal
ty a verow sur cowal
awos the thev nay vestry

IVs TORTOR
a'y vestry ef ny re'n bram
yn dyspyt th'y das hay vam 2740
an voren a vyth lethys
ty a fyth whare drog lam
the escarn ol ketep tam
gans ov bom a fyth brewys
[hic moritur maximilla]
IS TORTOR

powesough aflythygyon 2745
rag marow yv an voron
gans ow whaffys sol a breys
ha resys gois hy holon
dun ny the thesta in scon
d'agan epscop del yv gureys 2750

IIs TORTOR
a taw cowyth my a'd pys
ny gresaf awos an beys
bos an hore whath marow
nefre kyns mos alemma
ry whaf thethy my a wra 2755
gans myyn grow yn bras garow

L. 2730. See line 908.

IIIS TORTOR
heyl syr epscop caradow
nans yv an voren marow
a hys yma a'y groweth
awos gotheuel ancow 2760
ny nahas hy lauarow
wos-talleth na wos-teweth

EPISCOPUS
awos henna nynsus vry
gallas hy gobyr gynsy
ha servyys yv del gothe 2765
rag a's lafur why as beth
behethlan ha bosaneth
eugh whare th'aga seysse
kyns hy bos nos

my a rea 2770
thyugh an dremma,
hag ol chennary an clos

IVS TORTOR
ha larges epscop cortes
ha larges pup ol gylwes
larges warbarth leuereugh 2775
guyw yv prest servye yn ta
pur wyr epscop an par-ma
rag gentel yv del weleugh

------------------------

EPISCOPUS.
dus a le-na ty gebal
gor an pren yn mes gans mal 2780
ha'th wereses amalek

L. 2770. rea B. ree A.

ha teuleugh e dral ha dral
yn bessede pur gowal
del ywe pyt cafalek
[hic portat lignum ad bethsayda]

26a. GEBAL
whar[e] ef a vyth deges 2785
amalac re by creges
yn fen kymmer a nyl pen

AMALAC
dun ganso a dysympys
ha poynyn gans mur a grys
ha yn dour goryn an pren 2790
[nuncius venit ad episcopum]

NUNCIUS
arluth whek ny amount man
an pyt a wrussyugh certan
lemyn moy dysenour thys

rag ov keusel y the der
aban ethe the'n teller 2795
bos clevyon dretho sawayys

may the der worth the vlamye
ha henna marthys yn fras
an temple ty th'y denne
ha bos thotho kymys ras 2800

EPISCOPUS
Nynsus fors awos henna
my a wor wheth cusyl tha
thy'm the wruthyl by thys day
nynsus pons war thour cedron
my a vyn ordene yn scon 2805
tus th'y denne ef bys d'y

L. 2782. teuleugh a B.
L. 2784. cafalek may be a name for a "stagnant pool."

yn dan dryys may fo pottyys
ha'y vertu a vyth lyhys
dre an mostethes hep fal
degeugh an pren a thyhons 2810
war thour cedron may fo pons
ty amalac ha gebal

AMALAC
Gebal the conna a greg
a dystough mars ty a theg
a neyl pen the dour cedron 2815
cachaf yben pur anwhek
duwon yn y gorf aa'n meek’
ny vyth hutyk y golon
[hic reportat lignum a bethsaida super aquam Cedron]

GEBAL
nynsyw marth cuth ken y'm bo
ov toon an pren a the dro 2820
ha n'agan byth gobyr vyth
dro ve gode thous re'th fo
nans on lafuryys ganso
hag an yssyly pur squyth

[The Drama is written by one hand: the few remaining linesare in another hand-writing, which is continued to the end of the manuscript.]

-------------------------

REX SAL
a tus vas why re welas 2825
fetel formyas dev an tas
nef ha nor war lergh y vrys

L. 2816. B kachaf. The Armoric ébén, "the other,"
proves the meaning given to yben. See also D l. 2826.
a B a vleek.
L.2822. Pryce gives a line, drave deu e thous reth fo, and Englishes it, "brought by God downward it must be." This must be the line intended, but the translation will not correspond with it: gode thous is, apparently, an imprecation; or perhaps gode thons, "a good dance."

wege henna y fynnas
adam eua dre y ras
y's gruk haual sur keffrys 2830
thotho deffry
ol an beys a ros thetha
may hallons ynno bewa
h'agha fleghys vynytha
a theffo anethe y 2835

y vennath theugh yn tyen
keffrys gorryth ha benen
flogholeth
an guary yv dve lymmyn

ha the welas an passyon 2840
a jhesus hep gorholeth
a worthevys crys ragon
a-vorow devg a dermyn
hag eus pup dre

a barth a'n tas ž menstrels a ras 2845
pebough whare
Deus pater LXXVII Is homo V Adam XXXIX IIs homo VII eua XVII Is miles I serpens VIII IIs miles I cherubin XI armiger II caym XII calef II abel VIII iosue I lucifer IV rex dauid XXXVI sathanas IV pincerna V belsebuc IV cecus II seraphin II claudus I seth XXI surdus I noe XXI barsabe IV uxor noe VII vrias VI sem VI Is cimiterius II uxor ejus I IIs cimiterius II cam V rex salamon XV uxor ejus I Is carpentarius XI iafet VI IIs carpentarius X uxor ejus I episcopus XI abraham XIV maximilla IV ysac VII crociarius I gabriel VIII Is tortor III moyses XXXIII IIs tortor III pharao XIV IIIs tortor III aron VII IVs tortor III nuncius XXIIII gebal II consultor IX amalac IIIn the above list, the numerals after the names appear to designate the number of speeches made by each person. I do not know the meaning of the following Diagram, unless it be a rude representation of the stage or amphitheatre on which the drama was exhibited; shewing the locality of heaven and hell, and the places where some of the chief actors remained when not nctually engaged in repeating their parts.


{Anglo-saxon þ=th used in line 2526; but in l. 1001 note, A-S signs for w and r have been replaced by modern letters}{Tabs at 2 and 6 cm; exc table at end}