Oolum, boydani oolum

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

Oolum, boydani oolum

Oolum, boydani oolum
Oolum, oolum,
Boydani oolum,

Dokuz yıl oldu
Hasta yatersın
Söläsänä, oolum

Ne günaa yaptın?
Sölesam da, mazey,
Prost etmeycän

Toplandık male
Oniki kişi
Oniki kişi

Çıraklar, çobannar
Durduk, düzündük
Angı zanaat taa kolay

Bän dedim, male
Haydutluk kolay
İşittik, male,

Hınçeştä panayer
Çekettik, male,
Hınçeş yoluna,

Etiştik, male,
Hınçeş dayına
Karşı geldik

Batüylan, batüylan
Batünun elindä
Terbeelärdi

Bulünun kucaanda
Simon kaçıktı da, mali ma
Batüyü indirdik

Taligadan erä
Batüya, mali ma,
Kaval çaldırdık

Balüyu indirdik
Taligadan erä
Bulüya, mali ma,

Oyun oynattık
Batüyu mali ma,
Şişta pişirdik

Bulüya, mali ma
Simonkacıı kestirdik
Hey oolum, oolum

Boydani oolum,
Taa dokuz yıl yatasın
Dokuz döşek çürüdäsin

İinä kulaandan
Gelir - geçäsin
Az buruk liizgerdän
Alınasın, oolum