Onnar için laf yok

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

Nikolay Baboglu
Onnar için laf yok

...Onnar için laf yok dedi, karı da başladı teklif etmää, ötesini üürenmedään. Hadi buyurun aula, te buracıkta, hayatta, serin, laflaşınız. Adam yakındır gelmää o gitti ustaya, baksın, düzdü mü fıçılarımızı, gelän aftaya başlayacez baaları bozmaa.

Çok beklämedilär, ev saabisi geldi. O ilktän açan gördü, netürlü adamnar ona uuramışlar, üfkelendi, neçinki kendi küülerini Kirilin Sandisinin Tanasını hem Andonun Örgisini, baş muhçuları, sündükleri çok islä bilirdi.

Aklı kesti, ani bu bekrilär getirmää gelmemiştirlär. İsteyecektirlär ya şarap, içip tä ödememää, ya, kim bilsin, ne başka aldatmaklarlan gezerlär.

Yazıcı: N. Baboglu Dünürcülük annatmasından.

Bu sayfadakı annatma parçalarından çıkarın lafbirleşmelerini da, tefterlerinizä yazıp, annadın.