O vet, o vet, o vet, o Lodovich?

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
O vet, o vet, o vet, o Lodovich?
by Andrea Marone
190881O vet, o vet, o vet, o Lodovich?Andrea Marone


Andrea Marone (XV-XVI sec.)

O vet, o vet, o vet, o Lodovich? (1499 ca.)

O vet, o vet, o vet o Lodovich?
No l'è zà quest' la via d'andà a Milà.
O diavol, u mò t'et lagat ligà,
e no stimavi tutto ol mond un fich!

L'è el diavol haver dé per inimich:
mò volevi fà tuch tuchi i Christià
e mandà a pià dol pes i Venetià.
Cerches mei del forment? Thò mò panich!

La robba la sen va con' che la ven:
ti macèst to nevot pe' tò ol ream
e mò insem cum la vita ol perdaré.

Di avi rabios non fo ma' trop gran sam;
chi sput in sù, lu sput li torna in se'
e spes amaza l'om la tropa gran fam.

Set chi fe scappà Adam?
E fo del bel panich ol trop morbez:
chi non conos ol be' prest trova ol pez.