O tsiklop

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

O tsiklop

Bir vakıt üç adam neetleneerlar gitmää hacılaa. Toplanayorlar insan geçirmää onnarı, konuşayorlar beegirlerni da çekedeerlar gitmää. Çokmu gitmişlär, az-mı gitmişlär yetişmişlär bir kasabaya. Şindi o kasabada satayorlar beegirlerni da çekedeerlär yayan gitmää.

Gidärkan onnar yayan, yetişeerlär bir daa içinä gün da yakınmış kauşmaa. O hacılaa gidän adamnar göreerlär bir Tepägöz. O Tepägöz haydarmış bir sürü koyun, hem varmış sırtında biraz darmatura. Da o Tepägöz çıırayor o adamnarı, ani hacılaa gidermişlär. O adamnar da gideerlär Tepägözün yanına.

O Tepägöz götürer o adamnarı bir laama. Şindi o Tepägöz kapayor koyunnarı o laam içinä oadamnar da o laam içinä. Şindi o Tepägöz laamın kapusuna koyeer bir büük taş da yakayor bir büük ateş. Şindi o Tepägöz alayor o adamnarın birini, da soyundurayor çıplak, da koyer diri şişä. O adamı da çekedeer çevirmää.

O adam baara baara pişmiş.Şimdi adam piştiynän Tepägöz iyeer o adamı da yatayor uyumaa. Açan Tepägöz uyeer yöbür adamnar yok näpsın alayorlar bir şiş da kızdırayorlar ateştä. Biri da alayor elinä bir şiş da Tepägözün gözünä uydurayorlar o şişi; biri da urayor o şişä taşlan da çıkarayorlar Tepägözün gözünü.

Tepägöz acıdan baarmış da hızlı kalkmış da çeketmiş aaramaa o adamnarı. Oadamnar sa alayorlar sırtlarına birär koyun derisi da karışayorlar koyunnar içinä. Şindi Tepägöz laamın kapusundan alayor o taşı da çekedeyor geçirmää koyunnarı o kapudan.

Hem geçirirmiş hem ararmış. O adamnarın sırtında varmış koyun derisi. Da Tepägöz annayamamış o derilerdän adamnarı da o sanmış koyun. Da adamnar yöleliklän kurtulmuşlar Tepägözdan.