Nutrni spěwarjo

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
nadpis Nutrni spěwarjo
awtor Jan Arnošt Smoler
lěto
žórło texty.citanka.cz
licenca public domain
nota stary prawopis

Sta so pak, zo knjez Khrystus a swjaty Pětr po swjeće khodźeštaj. A wonaj přińdźeštaj do wjeski, hdźež w jednym domje tak rjenje spěwachu. A knjez Khrystus wosta stojo, zo by posłuchał, swjaty pětr pak dale dźěše. A jako wón kusk dale přińdźe, powohladny so, a knjez Khrystus tam hišće stoješe. Swjaty Pětr pak přeco dale dźěše. A jako won kusk dale přińdźe, powohladny so zasy, a knjez Khrystus tam přeco stoješe. Swjaty Pětr pak tola hišće přeco dale dźěše. A jako wón kusk dale pŕińdźe, powohladny so hišće zasy a knjez Khrystus tam hišće přeco stoješe a posłuchaše. Tuž wobroći so swjaty Pětr a pŕińdźe zasy k tej khěži a tam jara rjenje pěsnički spěwachu. A jako běštaj khwilu posłuchałoj, dźěštaj dale a přińdźeštaj k druhemu domu. Tam tež spěwachu. A swjaty Pětr wosta stojo, zo by posłuchał, knjez Khrystus pak přeco dale dźěše. Tuž dźěše swjaty Pětr tež dale a dźiwaše so wulcyšnje. A knjez Khrystus praješe: što dźiwaš so tak wulcyšnje? Swjaty Pětr pak dźěše: Ja so tak wulcyšnje dźiwam, zo ty tam stojo wosta, hdźež pěsnički spěwachu a tu nimo dźeš, hdźež kěrluše spěwaju. Duž rjekny knjez Khrystus: Mój luby swjaty Pětro, tam spěwachu pěsnički, ale to ze wšej nutrnosću, tu spěwaju kěrluše, ale to beze wšeje nutrnosće.