Nuns (VpN 1932:6)

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
<Volapükagased pro Nedänapükans


  • Edagetom ün 1930 de cifal: ‚Dr. Alb. Sleumer‛ diplomi stimalimana: ‚Prof. Francisco V. Lorenz‛ in ‚São Feliciano‛ (Brasilän).
  • Edagetom ün 1930 de cifal diplomi lecifa pro Jveizän: ‚Jakob Sprenger‛ in ‚Eschen‛ (Ligtänstän), ettimo in ‚Wienacht‛ (Jveizän).
  • Edagetom ün 1930 de cifal diplomi sekretana: ‚Jakob Sprenger‛ in ‚Eschen‛ (Ligtänstän), ettimo in ‚Wienacht‛ (Jveizän).
  • Edagetoms ün 1931 de cifal diplomi julana: hipul: ‚Jakob Imobersteg‛ in ‚Vorder-Mähningen‛ (Jveizän),
ed ün 1932:
söl: ‚E. Werffeli‛: malädanikälan in el ‚Sanatorium Kilchberg‛ nilü ‚Zürich‛ (Jveizän).
söl: ‚Omar Bey Souissry‛ in ‚Bonvillars‛ (Jveizän).
  • Evedom liman diläda valemik feda Vpaklubas: söl: ‚S. M. Selegen‛ in ‚Trostyanetz‛ (Rusän).
  • Binons limans Vpakluba valemik Nedänik
in Nedän:
söl: ‚H. Bakker‛ in ‚Ginneken‛,
söl: ‚Dr. Arie De Jong‛ in ‚Voorburg‛,
läd: ‚L. De Jong-Van Dissel‛ in ‚Voorburg‛,
söl: ‚J. Doorenbos‛ in ‚Den Haag‛,
söl: ‚M. M. Moll van Santbergen‛ in ‚Den Haag‛,
söl: ‚J. G. M. Reynders‛ in ‚Den Haag‛,
vomül: ‚Sophie Sanders‛ in ‚Eindhoven‛,
söl: ‚L. C. A. Smeulders‛ in ‚Breda‛,
vomül: ‚Jacq. Stok‛ in ‚Den Haag‛,
in Lofüda-Lindän Nedänik:
läd: ‚A. C. J. Conijn-Bremmer‛ in ‚Soerabaja‛ (Yafeän),
söl: ‚Arie De Jong, W. Pzn‛ in ‚Soerabaja‛ (Yafeän),
nelaidüpo in Lamerikän:
söl: ‚Ir. A. F. H. Blaauw‛ in ‚New York‛,
läd: ‚M. E. S. Blaauw-Van Dissel‛ in ‚New York‛.
  • Söl: ‚Tassilo Schultheiss‛: ‚Doctor philosophiae‛, ‚Studienrat‛, gümnadatidal in ‚Berlin‛ (Deutän) spikom pükis 140, bevü kels binons: püks germik 10, romeniks 11, slaviks 14, lofüda-Lindäna-Germäniks 12, vesüda-Lindäna-Germäniks 4, suomiya-macariks 11, Siyopiks 14, Lindäniks 15, semitiks 14, Frikopiks 18, Seanuäniks 6, Meropiks 4, bask e mekavapüks bofik: ‚Esperanto‛ e Volapük.
  • Peselons ünü foldil 3id yela: 1932 Vpamäks 600.
  • (Nun Nedänapükik; vödem rigädik, kela tradutod sökon.)
  • Krüt delagaseda: ‚De Maasbode‛ dö el ‚Leerboek der Wereldtaal‛ fa ‚Dr. Arie De Jong‛.
Pos pub ela „Wörterbuch der Wereldtaal“ sublimik ed ela „Gramat Volapüka“ veitöfik va ‚Dr. Arie De Jong‛ nu de lautan ot i tidabuk balugik volapüka letäleno pedatiköla ela ‚Schleyer‛ epubon.
‚Dr. De Jong‛ eblöfom dönu kleiliko, dub binod patik tidabuka at, das jenöfo te Volapük, güamo leigodü mekavapüks votik, dalon flagön oke gitäti ad labön kaladi lölöfiko neudiki, e das de mekavapüks valik te Volapük binon pötöfik pro tradut verätik vödas e notodotas püka lifik alik.Se Volapükagased pro Nedänapükans 1932, Nüm: 6, Pads: 33-34.