Ntata Rona

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

Ntata Rona, The Lord's Prayer in Sesotho:

Ntate wa rona ya mahodimong,
lebitso la hao le kgethehe;
ho tle mmuso wa hao;
thato ya hao e etswe lefatsheng,
jwalo ka ha e etswa lehodimong;
O re fe kajeno bohobe ba rona bo re lekaneng tsatsi le leng le le leng;
O re tshwarele melato ya rona,
Jwalo ka ha re tshwarela ba re sitetsweng;
O se ke wa re isa melekong;
o mpe o re lwele ho e mobe;
hobane mmuso ke wa hao,
Le matla, le kganya;
Jwalo ka ho sa feleng;
Amen.