Ntata Rona

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

Ntata Rona, The Lord's Prayer in Sesotho:

Ntate rona ya mahodimong,

lebitso la hao le halaletswe;

ho tle mmuso wa hao;

thato ea hao e etswe lefatseng,

jwalo ka ha e etswa lehodimong;

O re fe kajeno bohobe ba rona ba tsatsi le leng le le leng;

O re tshwarele melato ya rona,

Jwalo ka ha re tshwarela ba nang le melato ho rona;

O se ke wa re isa molekong;

o mpe o re lwele ho e mobe;

hobane mmuso ke wa hao,

Le matla, le khanya;

ka ho sa feleng;

Amen.