Novella IX della Giornata I del Decamerone (Lumbaart)/50

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
I parlari italiani (1875)
by Giovanni Papanti
50-Dialett de l'Oltragiov
267910I parlari italiani50-Dialett de l'Oltragiov1875Giovanni Papanti

Ona novella del Boccasc

[edit]

Gavi

[edit]
Giovanni Papanti I parlari italiani in Certaldo p. 72

Mi donca diggo che inti tempi dei primm re 'd Çipri, dapeu che Goffréi 'd Bojon l'ha conquistâ a Tæra Santa, l'è capitâ che 'na signôa 'd Guascogna l'è andæta in pelegrinaggio a-o Sepolcro; tornanda da 'd là, la s'è imbattùa inti di bifôichi che i g'hann fæto unn-a brutta açion. Lê a 's n'è amagonâ ch'an se poéiva dà paxe, e l'ha pensâ d'andâ a lamentâsse da-o re; ma o gh'è stæto chi g'ha ditto ch'ô saéiva tempo perso; peichè o re l'ëa un salamme, on papaghê che in cangio 'd fâ giustiçia ai ätri, ô 's lassava fâ e dî aprêuvo a lê de tutto cómme un gabian; e csì tutti quei ch'i gh'avéivan quéich dispiaxei i ô sfogavan con lesghe a vitta aprêuvo o fâghe di sgarbi. A dònna, sentindo 'sta còssa, inverinìa d'in se poei vendicâ, per apaxiâsse maledî, l'ha pensâ a intissâ o re; e comme a gh'è stæta davanti, cianxendo a g'ha ditto: "Sciô, mi an vegni ninte da tì peichè a credda che t'im fassi giustiçia 'd l'affronto ch'i m'han fæto; ma per méttghe unn-a prìa insimma, a 't prego che t'im mostri comm ti fæ a sofrî quei affronti ch'a sento ch'i 't fan a ti; per impaâ mi assî a colâ in santa paxe quei ch'i m'han fæto a mi, e che ô sa o Segnô, s'a poésse, a ti regalréiva voentëa a tì che tì ti sórbi comm se ninte fusse".
O re, che fin alantôa l'ëa stæto csì mòllo e bon da ninte, ô s'è comme sveggiâ d'un seunno; e, cmensando da l'affronto fæto a quella dònna, ô l'ha vendicâ in régola; e l'è dventâ persecutô di ciù sevëi 'd tutti quei che d'allôa in pêui i féssan queicòssa contra a l'onô dâ sò cöna.
Giovanni Papanti, Parlari italiani in Certaldo, 1875, pagg. 72-73

Novi Ligure

[edit]

A digh donca che ai tempi der primm re 'd Cipro, dòppo l'acquisto fatto 'd Tærasanta da un çerto Gottifré 'd Buglion, l'è successo che unn-a bella sciôra 'd Guascogna l'è andata in pelegrinaggio a-o Seporcro. Tornando da là, arrivâ in Cipro, da çerti cattivi soggetti l'è stata maltrattâ pròprio da bruttoî. Di 'sta cösa addolorâ senza posseisne dâ paxe, l'ha pensâ d'andâlo a dî a-o re; ma ô gh'è stato subto ditto ch'l'ëra fadiga persa, perché o re o faxéiva unn-a vitta csì gramma da ciolla e da pòcco 'd bon che non solo ô 'n faxéiva fâ giustissia per i ätri, ma ô 'n se curava manco 'd vendicâse 'd qualunque carognata i gh'éissa fatto a lê; 'd minera se che quarchedun ô gh'avéiva er còrne inverse o quarche cösa inso stòmago, l'andava a sfogâse contro lê, ben ch'l'ëra re. Sentìa 'sta cösa a dònna, disprâ perché a 'n posséiva otgnî giustissia, per solevâse un pò a s'è decisa d'andâ a borlâ e a ponxe 'r fâ do re. E quando a 's gh'è trovâ davanti, pianxendo a g'ha ditto: "Er mè sciôro, mi a 'n son gnùa da lê perché a spera ch'o 'm fassa fâ vendetta per la brutta carognata ch'i m'han fatto, ma per pregâlo che almeno, per quell che m'han fatto, ô m'insegna cm'ô fa a sopportâ quelle ch'i 'm dixa ch'i 'gh fan a lê, perchè a pösa imparâ a soffrî con pasiensa quelle porcate che quei bruttoî i m'han fatt'a mi. E ô sa o Signô, s'a posséissa, s'an ghi regalréiva con piaxei a lê, ch'ô g'ha csì er spalle bonn-e da portâje".
O re, che fin allôra l'è stato csì ciolla e limasson, tutt'int unn-a vòta ô s'è sveggiâ, e cmensando a fâ fâ unn-a bonn-a giustissia a 'sta dònna, l'è dventâ un amassâ 'd castigamatti 'd chiunque ô l'avéissa in qualunque minëra toccâ un pò int l'onô.
ibidem, pagg. 73-74

Rigoroso

[edit]

Donca a diggo tempo d'unn-a vòta, quando ô cmandava êi primmo re 'd Cipro, dapeu che Goffredo di Baglione l'avëe piò a Tæra Santa, ô s'è dò che 'na sciôra 'd Guascogna l'è andâ in pelegrinaggio a-o Sepolcro. Tornand'indrê, arrivâ in Cipro, çerti mascarsoni i l'han maltrattâ. Tant che lê a 's lamentava d'ista assion senza nsciunn-a consolassion, l'ha pensò d'andâse a fâ êi sò raxone da-o re. Ma quaichedun ô g'ha diccio ch'l'ëa tempo perso, peiché ô stava escì artiò e l'ëa escì plandron che no solo ô 'n faxëe giustisia ai ätri, ma o 's lasciava fâ a lê 'd tutti i desprexi; 'd manera che tutti quei ch'i gh'avéivan quaicösa da dî, per vendicâse i sa piavo cô re. Quand'a dònna l'ha sentìo escì, a l'ha accapìo ch'a 'n poëe ciù vendicâse, e per consolâse a l'ha pensò 'd ponxe a potronàia do re; e pianxando l'è andâ dnansci a-o re, e a g'ha diccio: "Sciô patron, mi an son ninte gnùa da ti pr'avei vendetta di desprexi ch'i m'han faccio; ma a vegno in cambio prentà t'im mostri comme ti fæ a soffrî i desprexi ch'i 'm dixo ch'i 't fan a ti, escì aimanco ch'avieu impréiso da ti, co-a mesma a poreu sopportâ i mè, i quæ, ô sa o Sgnô, a t'i daê (s'a poëse) ben vrentê, zacché ti i seuffri escì ben".
O re, che fin a quel momento là l'ëa stò plandron e potron, comme adsciò allôa, l'ha cmensò dai desprexi ch'avéivan faccio a ista dònna e severamente ô i ha vendicæ, e dòpp d'allôa l'è dventò perseguitô streittiscimo 'd tutti quei ch'i fesso quaiche desprexo contra l'onô da sò cronn-a.
ibidem, pag. 74