Notki biograficzne (Nasze Verkehry)

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
<<< Dane tekstu >>>
Autor Witold Bełza
Tytuł Notki biograficzne
Pochodzenie Nasze Verkehry
Wydawca Witold Bełza
Data wydania 1919
Miejsce wyd. Lwów
Źródło Skany na Commons
Indeks stron

[ 31 ] Zofja hr. Zamoyska, córka Izabeli z Flemingów i Adama Kazimierza XX. Czartoryskich, żona Stanisława Ordynata hr. Zamoyskiego ur. 15. października 1778 † 27. lutego 1837 r. we Florencyi, pochowana tamże w kościele Santa Croce, gdzie jej postawiono piękny nagrobek, wykuty z kamienia przez Bartoliniego. Kobieta cnót wielkich i zasług na polu filantropji (jedna z głównych założycielek Tow. Dobroczynności w Warszawie), popularnie nazwana panią Błękitnego Pałacu.
 Józef hr. Kossakowski (1757 † 1829), jeden z 7-u członków Rządu Tymczasowego w Wilnie, ustanowionego przez Napoleona. Po kongresie wiedeńskim wizytator generalny wszystkich szkół. Członek Tow. Przyj. Nauk. W latach 1805—1806 współpracownik Dziennika wileńskiego. Tłómaczył poemat Legouvé’go: Zalety kobiet (1803) i Cztery pory roku Delille’a.
 Józef Lipiński (1764 † 1828), zasłużony działacz na polu szkolnictwa krajowego. Sekretarz generalny Izby Edukacyjnej. Wizytator generalny zakładów naukowych w Król. Polskiem. Członek Tow. Przyj. Nauk. Przyczynił się do założenia Tow. Dobroczynności w Warszawie. Pisał wiele z zakresu szkolnictwa, pozostawił kilka powieści, oraz przekład (wraz z tekstem) Bukolik Wirgiliusa. (Warszawa, 1805)
 Jakób Fryderyk Hoffmann (1758 † 1830), lekarz i przyrodnik, założyciel ogrodu botanicznego przy pałacu Kazimierzowskim w Warszawie (1810), profesor mineralogii w uniwersytecie warszaw., autor szeregu dzieł.
 Anna z Zamoyskich Sapieżyna, córka Andrzeja, znakomitego męża stanu, kancl. wielk. koronnego i Konstancyi z ks. Czartoryskich, żona ks. Aleksandra, uczonego podróżnika po Słowiańszczyźnie. Miała u współczesnych sławę wielkiego rozumu i dzielnego charakteru. „To ministeryalna głowa“ — mówili o niej członkowie rządu i senatorowie Król. Kongres. (Leon Sapieha, Wspomnienia, str. XII).
[ 32 ] Była matką ks. Leona, marszałka kraj. Galicyi (1861—75), który zaślubił Jadwigę z hr. Zamoyskich, córkę Stanisława i Zofji z Czartoryskich, głównej założycielki Tow. Dobrocz. w Warszawie. Anna Sapieżyna miała być wydana za mąż za Kościuszkę, ale „Naczelnik wiernie chował pamiąć Ludwiki Sosnowskiej i z żadną inną żenić sią nie chciał.“ (L. Sapieha, l. c.). Żyła w ścisłej przyjaźni z p. Wincentową Krasińską (matką Zygmunta), która trzymała do chrztu syna jej ks. Leona.
 Michał Bergonzoni (1744 † 1819), doktor medycyny. W r. 1775 wezwany przez kardynała Garampi z Medyolanu do Polski, został nadwornym lekarzem ks. Józefa Sanguszki. W r. 1790 przybywa z hetmanem Rzewuskim do Warszawy, gdzie wykłada w szkole chirurgicznej. W r. 1792 mianowany lekarzem naczelnym wojska polskiego, otrzymuje indygienat polski. Członek Tow. Przyj. Nauk — w r. 1805 obrany prezesem działu umiejętności. W r. 1812 uwolniony od czynnej służby wojskowej, do końca życia przewodniczył wydziałowi lekarskiemu w warszawskiem Tow. Dobroczynności. Autor kilku drobniejszych rzeczy z zakresu medycyny.Info icon 001.svg#licence info


Public domain
This work is in the public domain in the United States because it was first published outside the United States prior to January 1, 1925. Other jurisdictions have other rules. Also note that this work may not be in the public domain in the 9th Circuit if it was published after July 1, 1909, unless the author is known to have died in 1949 or earlier (more than 70 years ago).[1]

This work might not be in the public domain outside the United States and should not be transferred to a Wikisource language subdomain that excludes pre-1925 works copyrighted at home.


Ten utwór został pierwszy raz opublikowany przed dniem 1 stycznia 1925 r., i z tego względu w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej znajduje się w domenie publicznej. Utwór ten nadal może być objęty autorskimi prawami majątkowymi w innych państwach, i dlatego nie zaleca się przenoszenia go do innych projektów językowych.

PD-US-1923-abroad/PL Public domain in the United States but not in its source countries false false