Noapti di vearâ

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search


Noapti di vearâ

Tulliu, Nuşi. Poezii. Ed. Predania, Bucureşti, 2012, p. 88


Jilosu tu munti bati
Cavallu di cu searâ;
Jilosu la stani plânḑi
Şi-unu cânticu di fluearâ.

I noapti... ńeaḑâ-noapti...
Fântâńili dorm tâcuti;
Maşi chipurili asunâ
Pri tu pâdurili muti.

Diparti treaţi luna
Sirinâ şi muşatâ;
Toţ munţâl’i scântil’eaḑâ
Sunu munda-a l’ei curatâ.

Di oarâ-oarâ câńil’i
Alatrâ câti ʼnâ-oarâ:
Si-astimsirâ luńińili
Şi doarmi lumea-n hoarâ.

Maşi suflitlu-ńi nu doarmi
Tru nopţâli di vearâ,
Ma lâcrimosu ascultâ
Cumu plânḑi ʼnâ fluearâ...