Nikola oolum Nikola

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

Nikola oolum Nikola

Nikola oolum Nikola
Nikola baaladı bubasını
Kendi da pindi beygirä

Haydadı bubasını sepeläyä
Haydadı bubasını sepeläyä
Bir büük suya da dayandılar

Bubası da dedi Nikolaya
Nikola oolum, Nikola
Ya in beygirdän, Nikola

Çöz elimi ayaamı, Nikola
Elimi üzümü yıkayım,
Allahçıyma da duva edeyim

Yaarınkı gün, Nikola büük gündür
Yarınkı gün, Nikola, Allahın pazarı
Nikola indi beygirdän

Taa sıktı baaladı bubasını

Bubası da dedi Nikolaya
Nikola oolum, Nikola,
Geeri dönäsin, Nikola,

Karnı uşaklarnı taş bulasın
Sän da onnardan korkasın
Sän da onnardan korkasın

Dokuz yıl Nikola, hasta yatasın
Dokuz kat döşek çürüdasin
Filcanın dibinä oturasın üsücäänän da su içäsin

İinä yuurdunan geçäsin
Kül kömür olup, da saurulasın