Nauru Bwiema

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

"Nauru Bwiema" is the national anthem of Nauru.

Nauruan original IPA transcription

Nauru bwiema, ngabena ma auwe.
Ma dedaro bwe dogum, mo otata bet egom.
Atsin ngago bwien okor, ama bagadugu
Epoa ngabuna ri nan orre bet imur.
Ama memag ma nan epodan eredu won engiden,
Miyan aema ngeiyin ouge:
Nauru eko dogin!

[ˈn̪ʌ̯u.ru bˠi.ˈɛ.mʲæ ŋæ.ˈbʲɛ.n̪ɑ mʲæ ˈæ̯u.wɛ]
[mʲæ d̪ɛ.ˈd̪ɑ.ro bˠɛ d̪ʌ.ˈgɨmˠ mʲæ o.ˈt̪ˢo.t̪ˢɑ bʲɛt̪ ɛ.ˈgʌmˠ]
[æ.ˈsɪn̪ ˈŋɑ.go bˠi.ˈɛn̪ ʌ.ˈkʌr ˈæ.mʲæ bˠɑ.gæ.ˈd̪u.gu]
[ɛ.ˈpˠo.æ ŋæ.ˈbˠɨ(w).n̪ɑ ri n̪ɑn̪ ˈʌr.rɛ bʲɛt̪ i.ˈmˠɨr]
[ˈæ.mʲæ mʲɛ.ˈmʲæg mʲæ n̪ɑn̪ ɛ.pˠo.ˈd̪ɑn̪ ɛ.ˈrɛ.d̪u wʌn̪ ɛ.ŋi.ˈd̪ɛn̪]
[mʲɪ.ˈʝæn̪ æ.ˈ(j)ɛ.mʲæ ŋɛ̯ɪ.ˈʝɪn̪ ˈʌ̯u.gɛ]
[ˈn̪ʌ̯u.ru ˈɛ.ko d̪o.ˈgɪn̪]