Nass l'om di stirpe ilustre, e amat bambin

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Nass l'om di stirpe ilustre, e amat bambin  (1828) 
by Ermes di Colloredo
Poesie scelte edite ed inedite in dialetto friulano

Al Signor Nicolò N. N. Quid prodest homini si universum mundum lucretur, animae vero etc.

SONETTO

NASS l'om di stirpe ilustre, e amat bambin
Suchie scielt aliment da un nobil pet,
E in scune d'aur polsand, e in fassis strèt,
Ju dons atrài di favoreul destin.

Passat di püerizie il bref confin,
Giold in te freschie etat vigor perfet,
E in sontüos palaz cun Baco elet,
Sazie il gust di pregiat cib pelegrin.

Guste in amor ogni bramat content;
Possed còmuz, richiezzis, dignitat,
Nè mai d'un trist pinsir sint lu torment.

Ma ce zove, Nicole? Alfin clamat
De vos de muart al tribunal trement,
Confùs sarà di jessi al mond entrat.