Name Bo Êstgehê Radyo Tahran

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Name Bo Êstgehê Radyo Tahran  (1959) 
by Qedrîcan

Zinhar...
Êstgehê radyo Tahran
Biraderê Kurd ziman
Dengê dîl û esîr!
Destê bi qeyd û zincîr
Zinhar...
Meke hawar
Ji bo Kurdên îraq
Kurdên azad,
Lazim niye fîxan û firyad

Li îraq
Kurd û Ereb
Bi dest û lep
çirandin hemu peyman û mîsaq
Mîsaqên isti'marî
Bi serbestî û rizgarî
Li niştimanî pîroz
Bê nûker û avadoz
Dijîn...
Bê ah...û... bê enîn
Zinhar...
Êstgehê radyo Tahran
Biraderê Kurd ziman
Dengê dîl û esîr!
Destê bi qeyd û zincîr
Zinhar...
Meke hawar
Bo Kurdên îraq
Kurdên azad,
Lazim niye fîxan û firyad

Bigrî... bike hawar
Bo pêşewayê li bin serdar
Megrî bo kesê azad
Bigrî bo Mehabad
Bigrî bo paytextê tar û mar
Bigrî bo ew parçe niştimanê birîndar
Fermîskî sexte
Li çavê xeste
Mereşte
Êstgehê Gustax
Dengê bûmê kambax
Zinhar...
Meke hawar
Bo Kurdên îraq
Kurdên azad,
Lazim niye fîxan û firyad

Li îraqê şoreş
Rûyê nûkerên cîhan kir reş
Kurd û Ereb bi biratî
Li ser riya aştî
Bi yek dil û bi yek can
Azad kirin niştiman
Zinhar...
Meke hawar
Bo Kurdên îraq
Kurdên azad,
Lazim niye fîxan û firyad

Ew şahperest
Histû binêr..
Zencîr li dest!
Biraderê Kurd ziman
Bigrî...bo nexweşê bê derman
Bigrî.. û.. binal
Bo jinebî û mendal
Bo sêwiyê bê bav û mal
Bigrî bo kesê zik birçî
Bigrî bo kesê pişt bi qamçî
Bigrî bo kesê çav bi fermêsk
Dil bi ah
Ey tercumanê şahinşah
Bigrî bo Wan û Bitlîs
Megrî bo şeytan û iblîs
Zinhar...
Êstgehê radyo Tahran
Biraderê Kurd ziman
Dengê dîl û esîr!
Destê bi qeyd û zincîr
Zinhar...
Meke hawar
Bo Kurdên îraq
Kurdên azad,
Lazim niye fîxan û firyad

1958


This work is created in Syria and is now in the public domain there because its term of copyright has expired pursuant to the provisions of Law No. 12/2001, Syria's first ever copyright law. This work meets one of the following conditions:
  • Article 22 - "The author shall be entitled to his copyrights for his lifetime and fifty years thereafter. If the work is a combined effort of more than one author, then the copyrights are entitled for the lifetime and fifty years after the death of the last author party of the work."
  • Article 23 - "The work published without mention of the author or with the mention of a pseudonym shall be entitled to the copyrights for fifty years as of the date of the first legitimate publication. If the identity of the author is revealed or doubts are no longer valid as for specifying the same before such period lapses, the copyrights shall be applied as per the provisions of Article 22 of the law herein."
  • Article 24 - "Protection of audio - visual, broadcast, televised or cinematography work shall be enforceable for fifty years as of the date of producing the work."
  • Article 25 - "Photographic, fine arts or plastic arts shall be enforceable for ten years as of the date of producing such work."